Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v štvrtej a piatej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Banská Štiavnica, Gelnica, Krupina, Levoča, Pezinok, Poltár, Rožňava, Skalica, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zlaté Moravce a Žarnovica zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi.

Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Rožňava, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce a Žarnovica sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okresoch Pezinok, Poltár a Skalica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o., v okrese Gelnica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Alternet, s.r.o., v okrese Levoča spoločnosti Fibris, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okrese Tvrdošín spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a OravaNet, Slovakia, spol. s r.o. V okrese Zlaté Moravce boli štyria záujemcovia o frekvencie, ale napriek tomu obaja úspešní účastníci výberového konania získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. Bolo to spôsobené tým, že ďalší dvaja účastníci výberového konania nepotvrdili ani len vyvolávaciu cenu.

Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8×5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Dňa 9.1.2017 RÚ zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Senec, Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 1/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku – Hospodárske noviny.  RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.