Hoax, s ktorým si netreba robiť starosti. Posledný bod predvolania vás ale musí pobaviť.

Do našej emailovej schránky sme dostali email obsahujúci predvolanie od polície. Dokonca má aj svoju spisovú značku. Súčasťou prílohy je pomerne dobre spracovaný kus textu v obrázku. Ide o klasický podvod, ktorého zámerom je používateľa vystrašiť a podvodníkom ukázať, či je emailová adresa živá.

13. 3. 2023 – Podvodníci skúšajú nátlakovú formu

Odpovedali sme na správu, čo treba urobiť v súvislosti s predvolaním na políciu. O niekoľko hodín prišla odpoveď, ktorú nájdete na konci tohto článku a ďalej sme nereagovali. Ráno prišla ďalšia výzva s nasledujúcim znením.

Neprekvapuje, že tento podvod je založený na psychologickom nátlaku. Bežne by vás mohli zaujímať trestné sadzby, no útočníci sa zameriavajú na verejné zosmiešnenie a pocit hanby. Na tento email ďalej nereagujeme, uvidíme, čo sa bude diať po 24 hodinách, ktoré sme na reakciu dostali.

Dobrý deň,

Toto je varovanie.

Vzhľadom na závažnosť vášho konania ste si dobre vedomý postupov stanovených súdmi.

Dostali ste 24 hodín na odoslanie jednej z dvoch možností uvedených v predchádzajúcej správe.

Po uplynutí tohto obdobia musíme získať zatykač od prokurátora a nahlásiť vás všetkým orgánom činným v trestnom konaní.

Potom budete zaregistrovaný ako sexuálny delikvent a vaše informácie a fotografia budú zaslané všetkým agentúram na ochranu detí a médiám (tlač, rozhlas, televízia atď.), aby zverejnili vaše činy. Celá online komunita uvidí, čo robíte na svojom počítači.

Poznámka/ Alibis alebo vysvetlenia nebudú brané do úvahy.

Bol si varovaný.

S úctou

Robert Uhrecký

Vedúci Europolu Národnej jednotky/Slovenského 

policajného zboru

Podľa správy musíte na email odpovedať do 72 hodín. Toto je overenie, že správa zaujala a bude z nej potenciálny osoh. Obsahuje gramatické chyby, ktoré budú pravdepodobne súčasťou testu na preverenie ochoty používateľa „spolupracovať“. Chyby v textoch robia policajti, doktori aj my ostatní, netreba to hneď kategorizovať a toto sa stáva. Tu je ich viac, ako by sme predpokladali, no zároveň je tu silný motivačný prvok.

policia hoaxZdroj: TOUCHIT
policia hoax

Tip na čítanie: Takto fungujú podvody so „Slovenskou poštou“

Správa neobsahuje vírus ani iný sledovací prvok. Pozostáva z prvotného vyvolania strachu a zareagovania. Akonáhle na správu odpoviete, ukážete ochotu reagovať a do budúcna môžete očakávať ďalšie kroky, ideálne výkupné zaoblené do nejakého správneho poplatku. Cieľom týchto podvodníkov určite nie je to, aby ste kontaktovali skutočnú políciu.

Podvodníci využívajú aktuálne alebo pretrvávajúce témy, na ktoré sa ľudia nechajú nalákať. Desí nás výber témy v tejto obrazovej predlohe. Pre istotu je okruhov viac, čím zasiahnu väčšiu skupinu vystrašených príjemcov.

policia hoaxZdroj: TOUCHIT
policia hoax

Na správu netreba reagovať, ideálne je odstrániť ju a nevenovať jej pozornosť. My sme sa do hry s podvodom zapojili a odoslali email s otázkou, čo je potrebné ďalej urobiť? O niekoľko hodín prišla odpoveď so zmením:

Ahoj,

Potvrdzujeme prijatie Vášho emailu.

Správa od Medzinárodného úradu pre počítačovú kriminalitu a ochranu detí (EUROPOL BUREAU) so sídlom vo Francúzsku hovorí, že ste spáchali trestný čin, pretože pornografické a obscénne webové stránky obsahujú aj neplnoleté osoby, čo je prísne zakázané.

Od kancelárie Europolu, ktorá spolupracuje s Európskou agentúrou na ochranu detí, sme o vás dostali správu sot-transmission.

Nie sme tu na to, aby sme vám spôsobovali problémy, ale táto činnosť je prísne zakázaná zákonom.

Máme však v úmysle odkázať vás na článok spravodlivosti, ktorý vám môže umožniť odčiniť vašu vinu bez toho, aby ste túto záležitosť zverejnili a nepoškodili vaše povolanie alebo povesť.

Uvádzame nasledujúce prípady:

1 – Právne kroky: Súdy môžu podniknúť potrebné kroky na vaše trestné stíhanie a zverejniť prípad, aby odradili ostatných od hrania online.

2 – ROZSUDOK:  súdny systém môže vyriešiť prípad mimosúdne. V tomto prípade budete musieť zaplatiť pokutu vo výške 3750 eur, ako uvádza Policajný úrad pre počítačovú kriminalitu (ÚRAD EUROPOLU).

Odpovedzte nám, aby sme mohli začať s postupom, ktorým budete musieť prejsť v závislosti od toho, ktorú z vyššie uvedených možností ste si vybrali.

Ty varuješ.

S úctou

Robert Uhrecký

Vedúci Europolu Národnej jednotky/Slovenského 

policajného zboru 

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.