Všetci by sme so štátom radšej komunikovali elektronicky ako čakať s lístkom kdesi v čakárni a sledovať, kedy už vybavia ľudí pred vami. Sociálna poisťovňa je dobrý príklad toho, že to ide.

K tejto téme sme pripravili ak Podcast s riaditeľom Sociálnej poisťovne, pánom Michalom Ilkom.

Ako aktivovať?

Už dávnejšie sme informovali, že Sociálna poisťovňa zriadila spôsob ako si môžete pozrieť, čo všetko o vás evidujú. Oceníte to hlavne pre prípad Elektronickej PN-ky, keď budete chorý a s elektronickým prístupom nemusíte nikam osobne chodiť. Základom všetkého je Elektronický účet poistenca, ktorý je možné aktivovať napr. tak, že idete do kamennej pobočky a požiadate o jeho vydania. Po novom sa však tento účet pre sociálnu poisťovňu dá aktivovať aj cez Slovensko.sk. Inými slovami, na aktiváciu Elektronického účtu poistenca (EUP) nemusíte teraz nikam chodiť, dá sa to aj z pohodlia domova. Aj je to tak, EPU majú všetci klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, prístup k nemu si však musíte aktivovať. Aktivácia je samozrejme bezplatná.

Prečo vlastne aktivovať?

Dôvod, prečo si ho aktivovať je 6 nových funkcionalít, ktoré opäť znamenajú menej návštev kamenných pobočiek. Nemáte vôbec žiadnu povinnosť si ho aktivovať, ale ak tak urobíte, váš život sa zjednoduší. Prirodzene, stále môžete všetko vybaviť na pobočke, ak je toto vaša preferencia. Myslíme si, že počet pobočiek Sociálnej poisťovne sa bude časom limitovať, ale toto je len naša úvaha.

Sociálna poisťovňa prepája viaceré zdroje štátu a ak je to možné, dohľadá si údaje sama. Niekedy to však možné nie je, prekážky môžu byť aj legislatívne. To znamená, že niekedy bude na vás, aby ste si veci sami vybavili, zatiaľ sa tejto povinnosti celkom nezbavíme.

Čo je to EUP?Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Čo je to EUP?

Sociálna poisťovňa od dnešného dňa výrazne posilnila v elektronických službách tak, aby vám v životných situáciách pomohla. Ušetrí vám teda návštevy pobočky, telefonáty a emaily.

Do portfólia Elektronického účtu poistenca teraz pribudli funkcionality zamerané na dôchodok, momentálne veľmi populárny rodičovský dôchodok (RD) a aj pri dávke v nezamestnanosti. V týchto životných situáciách už nemusíte žiadať o informácie a čakať na odpoveď. Všetko zistíte vo webovom prostredí Sociálnej poisťovne. Je to tak, zatiaľ neexistuje mobilná aplikácia, ktorá by tomu dala finálnu formu ale snáď sa dostaneme k jednotnej mobilnej aplikácii, ktorá bude našim univerzálnym spôsobom ako komunikovať so štátom.

Nové funkcionality EUPZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Nové funkcionality EUP

Konštatujeme, že týmito novými funkcionalitami sa Sociálna poisťovňa profiluje ako proklientská inštitúcia.

Prečo si aktivovať EUP? Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Prečo si aktivovať EUP?

Príprava na dôchodok

Odchod do dôchodku je jeden z najdôležitejších životných okamihov občana v istom veku. Nový nástroj nazvaný Príprava na dôchodok je šikovným pomocníkom pre tých, ktorí sa chcú v predstihu a ešte počas aktívneho života na podanie žiadosti pripraviť. Je to o tom, aby ste zistili, čo všetko vám chýba, kedy vlastne môžete ísť do dôchodku a koľko peňazí vám budú dávať na dôchodok.

Prostredie webovej aplikácie EUPZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Prostredie webovej aplikácie EUP

Aktuálne táto funkcionalita funguje pri ľuďoch, ktorí má viac ako 45 rokov a zároveň nepoberajú starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Tnetoi fakt súvisí s tým, čo dokázali ľudia v Sociálnej poisťovni zatiaľ spracovať – ono v skutočnosti to znamená aj manuálne prepisovať informácií z papiera do elektronickej podoby.

Prostredie webovej aplikácie EUPZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Prostredie webovej aplikácie EUP

Táto funkcionalita prináša :

 • sprievodnú informáciu, z ktorej sa dozviete, čo všetko nová služba obsahuje
 • informáciu o neevidovanom období, teda obdobia, v ktorých podľa evidencie Sociálnej poisťovne dôchodkové poistenie netrvalo (napr. ste po škole nenastúpili hneď do zamestnania)
 • prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku, t. j. Sociálnou poisťovňou evidované obdobia. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch,
 • prehľad zamestnávateľov, u ktorých Sociálna poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, dátum vzniku a zániku tohto poistenia.

Takto sa dostanete k informáciám ktoré vám pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez kontaktovania pracoviska Sociálnej poisťovne. Nebude to pre vás až taký šok, ako keby ste prišli do kamennej pobočky a zistili to tam.

Prostredie webovej aplikácie EUPZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Prostredie webovej aplikácie EUP

Aktívnym prístupom si následne môžete zaobstarať potrebné doklady ešte pred spísaním žiadosti o dôchodok, čo bude mať za následok skrátenie dôchodkového konania. Sami sme si to overili a príslušné chýbajúce dokumenty sme v pobočke Sociálnej poisťovne aj odovzdali vo forme prílohy k žiadosti o doplnenie informácií.

Zároveň v EUP uvidíte, či ste dosiahli na obdobie poistenia dôchodkového poistenia na predčasný dôchodok za 40 odpracovaných rokov. O toto sa momentálne zaujíma naozaj veľa ľudí.

„Nová funkcia, Príprava na dôchodok, v praxi znamenala pre Sociálnu poisťovňu okrem prepojenia štyroch informačných systémov tiež zdigitalizovanie údajov o dobách dôchodkového poistenia 1,9 milióna občanov, čo znamenalo prepísanie takmer 5 miliónov dokumentov z papierovej do elektronickej podoby,“ dodal nám Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Prehľad vyplatených dôchodkových dávok

EUP je užitočným zdrojom informácií nielen pre poistencov v aktívnom veku, ale tiež poberateľov dôchodku. V záložke „Prehľad vyplatených dôchodkových dávok“ si tak môžu vygenerovať zoznam priznaných a vyplatených dávok za zvolené obdobie rokov 2021, 2022 a 2023 – a to osobitne za každý rok. Údaje sú uvedené za jednotlivé mesiace vybraného kalendárneho roka. Poberateľ dôchodku si tak kedykoľvek môže spätne skontrolovať a získať prehľad o priznaných a vyplatených dávkach, ktoré môžu byť rôzne – napríklad z dôvodu vykonávania zrážok z dôchodku. Zoznam tiež obsahuje údaje o vyplatenom rodičovskom dôchodku a doplatkoch.

Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy

Elektronický účet poistenca tiež po novom prináša poriadok do rodičovského dôchodku. V novej verzii si tak rodičia môžu kedykoľvek skontrolovať, či Sociálna poisťovňa správne eviduje vzťah „rodič-dieťa“, vznik nároku na RD alebo sumu RD. Dieťa zas môže priamo v Elektronickom účte poistenca podať, respektíve zmeniť Vyhlásenie nároku na rodičovský dôchodok.

Funkcia Rodičovský dôchodok – Zrušenie / Zmena vyhlásenia k RD vám umožňuje priamo v EUP zrušiť alebo zmeniť vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok. Nemusíte tak zasielať podpísaný formulár v papierovej forme, prípadne kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne. Zmeniť svoje pôvodné vyhlásenie elektronicky môžete aj vtedy, ak ste pôvodné vyhlásenie už podali papierovo. Aj tieto podania sa zdigitalizovali a nájdete ich nájdu v EUP.

Funkcia Rodičovský dôchodok – Rodinné vzťahy na účely RD obsahuje zoznam detí zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok, pričom údaje o rodinných vzťahoch sú vždy zobrazené podľa aktuálneho rozhodnutia. Zoznam obsahuje údaje vždy za aktuálny rok, teda v súčasnosti pre rok 2023. Poistenec, poberateľ dôchodku, tak získa informáciu, koľko detí mu bolo zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok a nemusí tak kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne.

Prostredie webovej aplikácie EUPZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Prostredie webovej aplikácie EUP

Dávka v nezamestnanosti

O priebehu žiadosti a výplate dávky v nezamestnanosti sa po novom dozviete bez návštevy Sociálnej poisťovne prostredníctvom svojho EUP. Celý proces sa stane transparentným podobne ako pri službe elektronická PN. V praxi to bude vyzerať nasledovne: V prípade, že podáte žiadosť o dávku v nezamestnanosti na úrade práce, Sociálnu poisťovňu už navštíviť nemusíte a následne už proces schvaľovania a priznania dávky (vrátane jej výšky) môžete sledovať vo svojom EUP.

Čo tu uvidíte? Je to status žiadosti (okrem dátumov prijatia žiadosti a podporného obdobia vidíte aj stav žiadosti; kliknutím na konkrétny riadok sa vám zobrazí detail zvolenej žiadosti), detail žiadosti a výplatu dávok.

Nemocenské poistenie

Ďalšou novinkou je prehľad vyplatených nemocenských dávok Nemocenské, Ošetrovné, Materské, Vyrovnávacia dávka a Tehotenské. Tu sa vám vygeneruje prehľad vyplatených nemocenských dávok za zvolené obdobie. Na výber bude vždy posledných 10 rokov.

Kam to bude smerovať najbližšie?

Sociálna poisťovňa v súčasnosti pripravuje ďalšie funkcionality do EUP. V najbližšom období ho rozšíria údaje z Úrazového poistenia, vrátane žiadosti o úrazové dávky a prehľadu vyplatených úrazových dávok. O tejto novinke budeme verejnosť včas informovať.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

EUP v súčasnosti ponúka nasledovné funkcionality:

Výber poistného

 • Individuálny účet poistenca
 • Poistenie platené štátom
 • Prehľad poistení
 • Vylúčenia – obdobie, kedy sa poistenie neplatí
 • Prerušenia – obdobie, kedy sa sociálne poistenie prerušilo

Dôchodkové poistenie

 • Príprava na dôchodok
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok + Zrušenie/Zmena vyhlásenia
 • Rodinné vzťahy na účel RD

Nemocenské poistenie

 • ePN – Elektronická práceneschopnosť
 • Prehľad vyplatených nemocenských dávok

Poistenie v nezamestnanosti

 • Prehľad žiadostí / dávok

Účasť v II. pilieri

 • Výpis z registra zmlúv (Mám sporenie v II. pilieri? A v ktorej DSS?)

Zdroje: vlastné, Sociálna poisťovňa

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.