Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vážený pán minister,

 
dovoľujeme si pripomenúť sa s našou snahou o pomoc pri zlepšení kvality pripravovaného projektu Edunet. S týmto zámerom sa o.z. Aliancia Fair -play a Slovensko.Digital stretli so zástupcami Ministerstva školstva 11. novembra 2016. Výsledkom diskusie bol prísľub ďalších stretnutí, na ktorých sa budeme detailne rozprávať o vecných výhradách odbornej verejnosti k obstarávaniu a technickému riešeniu projektu za 80 miliónov eur. Tieto stretnutia sa napriek prísľubu ministerstva dodnes neuskutočnili.
Čo sa dialo po stretnutí
Napriek deklarovanému prísľubu pokračovať v odbornej diskusii ministerstvo opäť neodpovedá na žiadosti o stretnutie a naďalej ignoruje aj vecnú kritiku projektu. V období od14. do 25. novembra 2016 sme opakovane kontaktovali sekciu informatiky a žiadali zorganizovať pokračovanie odbornej debaty. Hoci sme dostali prísľub, že sa k našim žiadostiam o stretnutie rezort vyjadrí, nestalo sa tak.Namiesto odpovede ministerstvo zverejnilo 2. decembra 2016 tlačovú správu, ktorá obsahovala viaceré nepravdivé tvrdenia a v ktorej ministerstvo vyhlásilo, že vyhodnocuje súťaž a nemá záujem ďalej komunikovať s odbornou verejnosťou. Tento postup považujemza nevhodný a popierajúci dohody z pracovného stretnutia.
 
Hlavné výhrady k projektu
Dovoľujeme si ešte raz pripomenúť naše hlavné výhrady k projektu Edunet, ktoré sú podľa nášho názoru tak závažné, že si ich ministerstvo pri niekoľko miliónovom nákupe nemôže a nesmie dovoliť ignorovať:
 ● Chýbajúca analýza trhu ako aj analýza funkčnej a finančnej výhodnosti rôznychspôsobov nakupovania internetu pre školy. Ministerstvo argumentuje tým, že projektu predchádzala štúdia. No na stretnutí v novembri jeho zástupcovia potvrdili, že štúdia sa vôbec nevenovala spôsobu nákupu. V prílohe tohto listu tiež prikladáme výhradyzástupcov Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) kexistujúcej štátnej
 Analýze stavu a vývoja širokopásmového pripojenia v rezorte školstva
● Centrálny spôsob nákupu výrazne obmedzuje konkurenciu a nezaručuje najfunkčnejšie a nejefektívnejšie riešenie pre školy. Podmienky obstarávania verejne kritizovali veľkí aj lokálni dodávatelia telekomunikačných služieb. Na trhu, ktorý mástovky poskytovateľov internetu, sa súťaže Edunet zúčastnili len štyria uchádzači.
● Na základe odpovede ministerstva na žiadosť o poskytnutie informácií vychádzame z toho, že obstarávateľ nemá k dispozícii žiadne dokumenty, ktoré by vysvetľovali spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky – t.j. sumy 67 miliónov eur (bez DPH). Podľa nášho názoru ide o porušenie zákona. Aliancia Fair-play preto požiadala Úrad pre verejné obstarávanie o začatie kontroly postupu zadávania zákazky.
 
Ponúkame konštruktívne riešenia
 
Zástupcovia o.z. Aliancie Fair-play a Slovensko.Digital prisľúbili na novembrovom stretnutí príklady dobrých postupov zo zahraničia („best practices“), ktoré ukazujú, ako sa podobnézákazky na sieťové služby dajú nakupovať inak. Keďže sme nedostali šancu tlmočiť ichzástupcom ministerstva osobne, pripájame ich ako prílohu k tomuto listu.
 
Doterajšie dôsledky krokov ministerstva
 
Keďže ministerstvo nezvládlo plynulý prechod medzi projektmi Infovek2 a Edunet, predĺžilo v septembri 2015 a neskôr v septembri 2016 záväzok s bývalým dodávateľom internetu pre školy. Na základe zmluvy a zverejnených faktúr mu platí v priemere 430-tisíc eur mesačne. Ministerstvo tak urobilo bez riadnej súťaže, čím podľa nášho názoru mohlo porušiť zákon.Táto nevysúťažená zmluva bude de facto platiť až do doby, kým ministerstvo nespustí projekt Edunet a to napriek tomu, že staré pripojenie dnes viacerým školám nevyhovuje.Podľa nášho názoru týmito krokmi ministerstvo daňových poplatníkov vystavilo a stále vystavuje riziku plytvania verejnými zdrojmi a je preto jeho povinnosťou reagovať na kritiku odbornej verejnosti a vecne vysvetliť konkrétne pochybnosti pri projekte Edunet.
Čo navrhujeme
Vážený pán minister,
 týmto listom Vás preto opätovne žiadame o zorganizovanie prisľúbených pracovnýchstretnutí k 1) postupu nákupu a 2) technickým parametrom riešenia internetu pre školy. V projekte naďalej vidíme riziko predraženia a obmedzovania konkurencie a sme pripravení na pracovnom stretnutí predložiť argumenty, vyjadrenia odborníkov a príklady zo zahraničia, ktoré naše tvrdenia podporujú.
S pozdravom za Alianciu Fair-play a Slovensko.Digital