Sedieť za počítačom dlhé hodiny vôbec nie je zdravé a veľmi často sa to prejaví bolesťami chrbta. V našom magazíne sa často venujeme zdravému životnému štýlu a kvalite života, a tak nás zaujímalo, čo vlastne spôsobuje bolesti chrbta. A hlavne, čo sa s tým dá robiť.

Zaujímavú možnosť sme našli na stránke www.liecbaplatniciek.sk. Ide o bezbolestnú liečbu, bez operácie, pričom sa pomocou overenej metódy majú zregenerovať platničky. Zašli sme tak na Kliniku impedančnej terapie v Bratislave a o tejto metóde odstránenia bolestí chrbta či tŕpnutia končatín sme sa porozprávali s fyzioterapeutom Máriom Fábrym. Pracovisko, kde sa vykonáva táto metóda, je aj v Prahe. Ordinačné hodiny sú od 7. do 20. hodiny v pracovných dňoch.

Detaily liečby nám vysvetlil priamo na klinike fyzioterapeut Mário FábryZdroj: TOUCHIT
Detaily liečby nám vysvetlil priamo na klinike fyzioterapeut Mário Fábry

Liečenie elektrickými impulzmi

Dozvedeli sme sa, že bolesti chrbtice sú druhým najčastejším civilizačným ochorením a trpí ním vyše 90 % ľudí. Hlavným cieľom Kliniky impedančnej terapie je zregenerovať medzistavcové platničky tak, aby sa im prinavrátila pôvodná veľkosť, tvar, objem, funkcia a fl exibilita. Realizuje sa to metódou špecifi kovaných elektrických impulzov, kombináciou fyzioterapeutických postupov, rehabilitačných techník ako je suchá ihla, laser, masáže a pod. Všetko sme si nechali podrobne vysvetliť.

Vyšetrenie šľachovo-okosticových reflexovZdroj: TOUCHIT
Vyšetrenie šľachovo-okosticových reflexov

Na začiatku je presná diagnostika

Základom je komplexná, kvalitatívne zrealizovaná diferenciálna diagnostika zdravotného stavu pacienta, čím sa presne určí skutočná príčina problému. Preto treba absolvovať kompletné vyšetrenia krvi zamerané aj na hladiny protilátok typu IgG a IgM pri infekciách cytomegalovírusom, herpes vírusom, Epstein-Barovej vírusom či Varicella zoster vírusom a vizualizáciu chrbtice magnetickou rezonanciou. Klinika ponúka aj elektromyografi cké vyšetrenie (EMG), ktoré kontroluje vodivosť nervov, ako aj ich stav.

Po týchto vyšetreniach sa na klinike vyhodnotí impedancia tela a jeho schopnosť regenerácie. Platnička sa dokáže zregenerovať Liečenie je založené na fakte, že platnička je schopná regenerácie. Treba jej však na to vytvoriť fyziologicky vhodné prostredie, aby bola zásobená živinami. Vďaka tomu si dokáže opätovne viazať vodu, dokáže sa regenerovať, obnoviť a sceliť. Na základe vyšetrení sa tak pacient zaradí do rehabilitačného plánu a nastaví sa mu správny model liečenia. Každý pacient je totiž špecifický a liečba sa prispôsobuje presne na mieru.

Úvodná diagnostika

Jedno sedenie na klinike trvá 2 hodiny, z toho 50 minút zaberá stimulácia, kde sa zisťuje, ako je telo schopné regenerovať sa. Potom nasleduje aplikácia lasera, suchej ihly a fyzioterapeutických a manuálnych postupov. Pred začatím liečby sa takéto sedenia vykonajú trikrát. Na základe takto získaných výsledkov sa vypracuje úvodná medicínska správa, ktorá defi nitívne určí zdroj ťažkostí a či je pacient vhodný na liečbu touto metódou alebo nie.

Vo väčšine prípadov sú pacienti vhodní na túto liečbu a sú zaradení do rehabilitačného programu. Celý tento úvodný proces trvá zhruba mesiac. Diagnostika, MR vyšetrenie krčnej a driekovej oblasti chrbtice, krvné vyšetrenie, neurologické i fyzioterapeutické vyšetrenia a spomínané tri sedenia na klinike stoja 995 eur. Pokiaľ však vyšetrenia v tejto fáze odhalia, že pacient má aj iný zdravotný problém, je potrebné najprv vyriešiť ten. Medzi hlavné kontraindikácie patrí onkologické ochorenie, aplikovaný ozón v poslednom období v medzistavcovej platničke, vysoké hodnoty cukru v krvi či vysokého tlaku.

Aplikácia suchej ihly s nízkou hĺbkou vpichuZdroj: TOUCHIT
Aplikácia suchej ihly s nízkou hĺbkou vpichu

Priebeh liečby

Liečba pozostáva z toho, že na telo sa aplikujú elektródy, cez ktoré telo dostáva z prístroja elektrické impulzy. Tieto pôsobia do hĺbky a menia vodivosť kože. Nasleduje aplikácia suchej ihly, pričom ihly sa vpichujú do oblasti, v ktorej nie sú aplikované elektródy. Takto sa liečba aplikuje na celé telo. Následne sa vykonáva protizápalová svetloliečba pomocou lasera.

Táto sa aplikuje 10 minút na poškodenú oblasť. Po tejto fáze sa aplikuje cca 40-minútová masáž pomocou uvoľňovacích techník. Na klinike sa veľmi dôsledne venujú laktátu, čo je soľ kyseliny mliečnej. Ten totiž laicky „okysľuje“ svaly a vytvára sa vo vyššej miere napr. pri náročnom športovom výkone. Následkom dlhodobo zvýšenej hladiny laktátu sú napríklad aj chronická únava a blúdivé bolesti.

Vyššie popísanou liečbou sa nastavuje metabolizmus na správnu úroveň tak, aby sa zabránilo nadprodukcii laktátu a aby sa tento v tele efektívnejšie odbúraval. Ak totiž nedochádza k dostatočnému odbúravaniu, laktát spôsobuje v tele nevhodné prostredie, a to sa prejaví problémami s platničkami a vyčerpanosťou organizmu.

Elektródy sa prilepia na pokožkuZdroj: TOUCHIT
Elektródy sa prilepia na pokožku

Po vyliečení je to hlavne na vás

Po absolvovaní liečby je pacient pripravený na aktívny život. Je žiadúce, aby ste pritom aktívne športovali – vhodný je beh či bicyklovanie. Takto sa zabráni opätovným problémom s chrbticou. Nejde pritom o žiadne vysoké výkony, treba byť jednoducho aktívny, aby sa telo regenerovalo.

Celá liečba trvá niekoľko mesiacov a počas tejto doby sa platničky zregenerujú tak, že znova plnia svoju pôvodnú funkciu a napríklad nespôsobujú útlak nervov. Ak budete potom aktívni (podľa vašich možností), náprava zdravotného stavu je dlhodobá. Potrebné sú ale pravidelné kontroly u fyzioterapeuta. V dobe liečby by ste mali obmedziť konzumáciu rýb, zemiakov, cesnaku či vína.

Stav pred liečením platničky je vpravo (oranžová). Vidieť výrazné vyklenutie - tzv. herniu. Stav po vyliečení je vľavo (zelená) s obnoveným tvarom aj funkciou platničkyZdroj: TOUCHIT
Stav pred liečením platničky je vpravo (oranžová). Vidieť výrazné vyklenutie – tzv. herniu. Stav po vyliečení je vľavo (zelená) s obnoveným tvarom aj funkciou platničky

Aké sú dosiahnuté výsledky?

K tomu nám fyzioterapeut Mário Fábry povedal: „Klinika má stovky vyliečených pacientov, percentuálne je to 76 % zastabilizovaných, vyliečených pacientov s výrazným progresom a 24 % predstavujú pacienti, pri ktorých už nepokračuje degenerácia platničiek“. Tieto čísla vychádzajú zo štúdie zverejnenej v odbornom magazíne National Library of Medicine. V skutočnosti však veľa závisí od toho, ako budete dodržiavať parametre rehabilitácie a predpísaný životný štýl.

3D model poškodenej a zregenerovanej platničkyZdroj: Klinika impedančnej terapie
3D model poškodenej a zregenerovanej platničky

Ceny a výsledné správy

Na konci liečby sa vypracuje komparatívna správa, ktorá porovnáva stav pred liečbou a po nej a túto správu spolu s detailnými výsledkami testov a popisom vykonaných úkonov má pacient k dispozícii. Cena liečby je závislá od veku pacienta. Pre pacientov vo veku od 18 do 65 rokov je cena jedného sedenia (podľa frekvencie) 190 eur.

Na konci celého cyklu dostane pacient výsledky novej magnetickej rezonancie, krvné vyšetrenie, komparatívnu správu a 3D vizualizácie platničiek v stave pred a po liečbe. Na to treba v optimálnom prípade absolvovať cca 35 sedení. Pre pacientov do 18 rokov alebo nad 65 rokov života je mesačne paušálna cena v priemere 650 eur, pričom sa za mesiac vykoná 4 až 6 terapií. Za spomínané výstupné správy sa však v tomto prípade platí.

Vyťaženosť kliniky je aktuálne 80 %, pobočka v Bratislave má 7 fyzioterapeutov. Pacienti na dohodnuté úkony nečakajú. Vstupná konzultácia, kde vám vysvetlia detaily liečby, metódy a cenovú reláciu, je zadarmo. Na prvé vstupné vyšetrenie sa môžete objednať spravidla do dvoch dní. Objednať sa dá telefonicky alebo pomocou kontaktného formulára na webovej stránke www.liecbaplatniciek.sk. Zdravotná poisťovňa vyššie popísané úkony neprepláca.

Článok bol uverejnený v rámci platenej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.