Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záujem o absolventov univerzít zo strany zamestnávateľov stúpa.  

Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Najvyššie v rebríčku sa ocitli absolventi Ekonomickej univerzity, Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tom, že firmy dávajú mladých ľuďom šancu svedčí aj 53%-ný nárast pracovných ponúk vhodných aj pre absolventov, ktoré zverejnili zamestnávatelia na portáli Profesia.sk. Informačné technológie ponúkajú najväčšiu šancu uplatniť sa.

Už 9. krát spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza z  preferencií zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.

Záujem zo strany zamestnávateľov o absolventov univerzít v porovnaní s rokom 2014 rastie

Situácia na pracovnom trhu praje absolventom, o ktorých záujem zo strany firiem oproti roku 2014 vzrástol. Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Ich životopisy zaujímajú zamestnávateľov najčastejšie. Naopak, zo strany zamestnávateľov je menší záujem o absolventov pedagogiky, teológie a športu.

Na pracovnom trhu sledujeme, že záujem mladých ľudí študovať technicky zamerané školy klesá. Vzniká tak nepomer medzi dopytom na trhu práce a absolventmi, ktorí si hľadajú svoju prvú prácu najčastejšie v administratíve. Za posledné roky dochádza aj k poklesu demografickej krivky a na pracovný trh prichádza oveľa menej absolventov, ako to bolo pred desiatimi rokmi,” uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií SR, sa počet absolventov slovenských verejných vysokých škôl výrazne znížil. Kým v roku 2011 ukončilo vysokú školu až 56 314 absolventov, v minulom roku bolo absolventov podstatne menej, ich počet klesol na 45 319 študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium na slovenskej verejnej vysokej škole.

Priemerný počet pozretí životopisu absolventov zamestnávateľmi:

skore_prac_odvetvi_web2016_3_nowat

Ktoré verejné vysoké školy na Slovensku majú najžiadanejších absolventov? Vedú ekonómovia, informatici a technici

Najvyššie v rebríčku sa ocitli absolventi Ekonomickej univerzity, ktorých životopisy zaujímajú zamestnávateľov najviac. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich skóre ešte zvýšilo z 5 pozretí životopisu, na takmer 7. V TOP 3 rebríčku sa tiež umiestnili absolventi s technickým zameraním zo Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. Zaujímavosťou je, že oproti roku 2014 stúpol priemerný počet pozretí životopisu zamestnávateľmi pri všetkých univerzitách, ktoré sa umiestnili v rebríčku.

rebricek_univerzit_web2016_3_nowat

Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v priemere pozrie takmer 10 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach a treťou rovnaká fakulta na Slovenskej technickej univerzite.

rebricek_fakult_web2016_3_nowat

Firmy dávajú mladým ľuďom šancu. Ponuky pre absolventov vzrástli o 53%  

Vývoj pracovného trhu na Slovensku je veľmi priaznivý pre mladých ľudí hľadajúcich prácu. Tí si môžu vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne jednoduchšie zamestnať sa. Zvýšenú šancu pre nájdenie si práce majú teda aj absolventi. V roku 2015 zamestnávatelia na portáli Profesia.sk uverejnili až 53 834 pracovných ponúk vhodných aj pre absolventov. Tento počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol až o 53%. Ich aktuálny podiel tvorí viac ako štvrtinu z celkového počtu inzerovaných ponúk na našom portáli, čo znamená, že zamestnávatelia v čoraz väčšej miere nehľadajú iba skúsenejších ľudí s rozsiahlou praxou vo svojom odbore, ale dávajú šancu aj mladým ľuďom.

podiel_web2016_3_nowat

Informačné technológie ponúkajú najväčšiu šancu uplatniť sa

Najviac pracovných príležitostí mohli absolventi nájsť v oblasti informačných technológií, ekonomiky, financií a účtovníctva, ale išlo aj o ponuky v administratíve, obchode a elektrotechnike. Firmy vo veľkej miere obsadzovali najmä technické pozície, najčastejšie išlo o pracovné príležitosti v oblasti informačných technológií. V tejto oblasti mohli absolventi nájsť najviac pracovných príležitosti na pozície programátor, softvérový inžinier a IT analytik.

odvetvia1_web2016_3_nowat

Z dlhodobého hľadiska môžu byť pre absolventov zaujímavé najmä technicky orientované pracovné pozície, kde nájdu absolventi perspektívnu, trvalú a dobre platenú prácu. Práve preto upozorňujeme budúcich študentov, aby sa začali zameriavať na technické odbory, kde nájdu väčšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Zamestnávatelia vyžadujú od absolventov pri vstupe na pracovný trh aj prax

Accenture, Henkel Slovensko a Všeobecná úverová banka sa zaradili z pohľadu portálu Profesia.sk medzi zamestnávateľov, ktorí v minulom roku vytvorili najviac pracovných príležitostí vhodných aj pre absolventov.

Pohľad zo strany zamestnávateľa nám poskytla Zuzana Guller, riaditeľka ľudských zdrojov pre pobočky Accenture v krajinách strednej Európy: „Z pohľadu profilov, o ktoré má naša firma najväčší záujem ide najmä o absolventov manažérskych smerov, informatikov, ale aj absolventov ovládajúcich cudzie jazyky. Vzhľadom k silnému dopytu zo strany firiem sledujeme, že na pracovnom trhu je akútny nedostatok týchto absolventov.

V súčasnosti sa už aj od absolventov očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia ocenia najmä skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

Čo sa týka kvality absolventov vstupujúcich na pracovný trh, veľmi záleží od toho, ako aktívni boli už počas svojho štúdia. V Accenture máme veľmi dobrú skúsenosť s absolventmi, ktorí počas štúdia získali relevantnú prax a sú zorientovaní v tom, ako to v práci reálne funguje a vedia veľmi rýchlo začať efektívne pracovať. Sami sa preto snažíme takéto príležitosti pre študentov vytvárať. Druhú skupinu kvalitných absolventov tvoria študenti, ktorí aktívne pôsobili v rôznych študentských organizáciách alebo absolvovali študijný pobyt v zahraničí a mali tak možnosť zdokonaliť svoje jazykové znalosti, či získať skúsenosti s interakciou s odlišnými kultúrami,“ uviedla Zuzana Guller, riaditeľka ľudských zdrojov pre pobočky Accenture v krajinách strednej Európy.

Značky: