Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nové softwarové řešení umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb nabízet spotřebitelům i firemním zákazníkům inovativní možnosti využití 5G se zaručenými parametry služeb

  • Nové řešení vychází ze zkušeností společnosti Ericsson v oblasti radiokomunikací a je založené na škálovatelné flexibilní architektuře. Podporuje různé obchodní modely a uspokojuje požadavky na růst u pokročilých způsobů využití

  • Řešení Ericsson 5G RAN Slicing rozšiřuje možnosti segmentace na virtuální podsítě potřebné k poskytování různých služeb na téže infrastruktuře

Společnost Ericsson uvedla řešení pro dělení (tzv. slicing) přístupových radiových sítí (RAN) 5G na virtuální podsítě, které poskytovatelům komunikačních služeb umožní nabízet individuálně přizpůsobené služby 5G se zaručenými parametry.

Řešení Ericsson 5G RAN Slicing, které je nyní komerčně dostupné, přiděluje radiové zdroje v intervalu jedné milisekundy a podporuje odlišení služeb v jednotlivých podsítích podle různých parametrů. To rozšiřuje možnosti komplexního dělení sítí a dynamickou správu a koordinaci prostředků zajišťující vysokou kvalitu služeb pro koncové uživatele požadovanou u různých způsobů využití.

Slicing umožňuje vytvořit vícero logických podsítí pro různé typy služeb na téže infrastruktuře. Jedná se o klíčovou funkci z hlediska realizace výnosů ze sítí 5G, například vylepšených videopřenosů, internetového připojení automobilů nebo rozšířené reality. Studie společnosti Ericsson odhaduje, že hodnota adresovatelného spotřebitelského trhu pro poskytovatele služeb do roku 2030 dosáhne 712 miliard dolarů. Adresovatelný trh pro samotný slicing v podnikovém segmentu je odhadován na 300 miliard dolarů do roku 2025 (údaje GSMA). S rozvojem 5G hledají poskytovatelé služeb způsoby, jak maximalizovat návratnost svých investic tím, že budou cílit na inovativní způsoby využití s vysokým výnosem, jako jsou cloudové počítačové hry, inteligentní továrny nebo chytrá zdravotní péče.

Per Narvinger, ředitel pro produktové sítě společnosti Ericsson, říká: „Řešení Ericsson 5G RAN Slicing dynamicky optimalizuje rádiové zdroje s cílem poskytovat výrazně efektivnější dělení sítě RAN z hlediska využití spektra. Čím se naše řešení liší, je zlepšení podpory komplexního řízení a orchestrace s cílem zrychlit a zefektivnit poskytování služeb. Díky tomu se mohou poskytovatelé služeb odlišit a garantovat parametry, což potřebují k monetizaci investic do 5G prostřednictvím různých způsobů využití svých sítí. Tím, že 5G funguje jako inovační platforma, pomáháme našim zákazníkům k jejímu ekonomickému využití.

Tzv. slicing je jeden z hlavních modelů nasazení 5G. Společnost Ericsson poskytuje slicing pro RAN, transportní vrstvu, páteřní síť a řízení u sítí 5G po celém světě, a to pro potřeby spotřebitelského segmentu i podnikové a veřejné sféry. Spadá sem například řízení provozu na dálku s pomocí videa, rozšířená a virtuální realita, živé mediální přenosy ze sportovních událostí, cloudové počítačové hry, chytrá města, aplikace Průmyslu 4.0 nebo veřejná bezpečnost.

Toshikazu Yokai, ředitel pro mobilní technologie společnosti KDDI, říká: „Komplexní dělení sítí je klíčem k monetizaci investic do 5G a RAN slicing k němu pomáhá. RAN slicing umožní garantovat kvalitu služby a latenci podle požadavků našich zákazníků v různých podsítích mobilní sítě.

Mark Düsener, ředitel pro mobilní komunikace a spotřebitelský trh společnosti Swisscom, říká: „Připravujeme se na další fázi rozvoje 5G, kde předpokládáme zavedení komplexního dělení sítí, přičemž RAN slicing je zásadní pro garantování parametrů. Díky efektivnímu sdílení síťových prostředků mezi různými podsítěmi budeme schopni poskytovat komunikaci pro různé aplikace 5G, jako je veřejná bezpečnost nebo privátní mobilní sítě.

Sue Ruddová, ředitelka pro sítě a komunikační platformy společnosti Strategy Analytics, říká: „Ericsson je první dodavatel, který nabízí skutečně ucelené řešení s RAN slicingem založeným na dynamickém dělení radiových prostředků v intervalech pod 1 milisekundu s využitím integrovaných řídicích mechanismů, které v reálném čase zajišťují dodržování garantované kvality přenosových služeb. Tento skutečně komplexní přístup spojuje optimalizaci radiové části s řízením orchestrace sítě podle pravidel. Výsledkem je možnost dělení sítě na inherentně bezpečné virtualizované privátní RAN, aniž by docházelo ke ztrátě 30-40 % kapacity spektra, které je obvyklé u fixního dělení. Řešení společnosti Ericsson pro dynamickou segmentaci RAN v reálném čase řeší problém přístupové sítě a přispívá k ziskovosti komplexního slicingu.

O řešení Ericsson 5G RAN Slicing

Řešení Ericsson 5G RAN Slicing nabízí unikátní možnost diferenciace služeb podle různých parametrů, což umožňuje efektivní využití dynamického přidělování radiových prostředků, zajišťování kvality služeb podle podsítí a funkci koordinace podsítí s ohledem na smluvní záruky úrovně služeb (SLA). Nové řešení vychází ze zkušeností společnosti Ericsson v oblasti radiokomunikací a je založené na škálovatelné architektuře podsítí. Dynamicky sdílí radiové prostředky v intervalech po 1 milisekundě, čímž dosahuje maximálně efektivního využití spektra. To poskytovatelům služeb dává širší možnosti a větší flexibilitu při nabízení různých způsobů využití. Zajišťuje komplexní řízení jednotlivých podsítí a podporuje jejich orchestraci. Tím umožňuje rychlé poskytování služeb a tvorbu obchodních modelů pro virtuální, hybridní a vyhrazené privátní sítě. Nové řešení může sloužit i pro účely komunikačních služeb, kde je kriticky důležitá dostupnost nebo časové hledisko.

Značky: