Súdny dvor EÚ rozhodol, že protimonopolné úrady v krajinách Európskej únie môžu veľkým technologickým spoločnostiam, ako je napr. Meta (predtým Facebook) zakázať spracovanie osobných údajov používateľov.

Je to rekcia na algoritmus, ktorý používajú sociálne siete a pre svojich používateľov často preferujú nenávistný obsah. V závislosti od toho, čo pretým vyhľadávali a nad čím strávili viac času.

Súd v Luxemburgu riešil prípad, v ktorom nemecký úrad pre hospodársku súťaž zakázal prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook používať údaje používateľov z Instagramu alebo WhatsAppu. To sú platformy, ktoré tiež vlastní spoločnosť Meta. Technologický gigant sa následne obrátil na nemecký súd s tvrdením, že úrad prekročil svoje právomoci. A to asi nemal robiť.

Sudcovia sa totiž zhodli na tom, že protimonopolný úrad má právo posúdiť, či spoločnosť porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v prípadoch týkajúcich sa možného zneužitia dominantného postavenia. Súd ďalej uviedol, že orgán na ochranu hospodárskej súťaže musí rešpektovať rozhodnutia orgánov na ochranu údajov.

Nemecký súd pritom presne riešil zneužívanie osobných údajov na účely cielenia reklamy na konkrétnych používateľov. Podľa najvyššieho súdneho orgánu EÚ personalizácia reklamy financovaná spoločnosťou Facebook nemôže odôvodňovať spracovanie údajov bez súhlasu dotknutých osôb. Takto sa to ale bežne robí.

Len pripomeňme, že Meta ohlásila aj vznik novej sociálnej siete Threads. Tá má konkurovať Twitteru a mala by byť založená na vyjadrení pomocou krátkych textových stráv. Je evidentné, že na poli sociálnych služieb je už pomerne veľa hráčov, a nevyhnutne dôjde k selekcii. Situáciu budeme v redakcii naďalej sledovať.

Zdroje: Súd dvor EÚ

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.