Európska komisia je aktívna v boji proti pirátskym webom a vyzýva na ich blokovanie aj ostatné krajiny.

Autorské práva sa stali jednou z popredných tém v Európskej únii. Komisia hovorí o nedostatočnom blokovaní pirátskych webov, pričom problémom je najmä ich rýchly vznik alebo migrácia na inú doménu. Poskytovatelia internetových služieb sú zapojení do tohto procesu a bránia návštevám stránok, ktoré sú na zakázaných zoznamoch. Na nahlasovanie webov, ktoré porušujú autorské práva, či už v oblasti filmového priemyslu, hudby alebo v prípade šírenia nelegálnych počítačových hier či iného obsahu, reaguje aj Google. Téme sa venoval web TorrentFreak.

Ten dostáva milióny žiadostí, ktoré musí spracovať a automatizovaným systémom blokovať takéto stránky, aby sa nedostali do výsledkov vyhľadávania. Očividne to však nestačí, pretože kým je jeden poskytovateľ takéhoto obsahu zablokovaný, vznikne niekoľko ďalších. Opatrenia nie sú dokonalé, napriek tomu bývajú účinné, minimálne pri používateľoch, ktorí nepatria medzi notorických sťahovačov nelegálneho obsahu.

Pozitívne výsledky sa objavujú najmä u príležitostných používateľov, ktorí sa možno niekedy aj nevedomky dostanú na takýto web. Je totiž mnoho používateľov bez povedomia o tom, ako sa šíri internetový obsah. A tak sledujú napríklad filmy na webe, ktorý nemá oprávnenie vysielať tento obsah. Používatelia to netušia a už vôbec nie vtedy, keď si nejakým spôsobom za prístup k tomuto obsahu zaplatili.

Medzi hlavné aktivity patrí identifikovať prioritné krajiny, ktoré nemajú dostatočnú ochranu autorských práv. Najviac je tento problém rozšírený v krajinách ako Čína, Indonézia, Mexiko, Saudská Arábia, Thajsko, Vietnam alebo Brazília. Zaujímavosťou je, že v zozname krajín nie je napríklad USA, ktoré majú vysoký podiel na nedodržiavaní autorských zákonov na internete.

Naopak Čína, kde sa veľmi na autorské práva nehľadí, je logicky na prvom mieste. V Spojených štátoch majú pre boj s týmto typom kriminality samostatné postupy označované ako Special 301 Report. Takýto súhrn pravidiel a postupov má aj Európska únia a ide o obdobu reportu používaného v USA.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa pirátske weby môžu preskupiť na iné miesto, je zmena názvu domény. Pôvodný názov si nechajú, no vyberú si doménu s iným názvom. Na toto sú ale určené automatizované mechanizmy, ktoré tento problém riešia pravidelnou aktualizáciou príkazov na blokovanie. Z pohľadu pirátskeho webu je tento postup logický, pretože používatelia ho hľadajú podľa známeho názvu a tým, že sa premigrujú na inú doménu, vyhnú sa blokovaniu či naliehavej legislatívnej povinnosti. Zároveň sú ale pre automatizované systémy ľahšie dohľadateľné.

Zdroj: TorrentFreak

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.