Spoločnosť Facebook predtým pracuje na tom, aby používateľom poskytla presné zdroje a ukazovala menej falošných správ – najmä o chorobe COVID-19. Takisto spoločnosť Facebook významne investovala do odstránenia účtov a obsahu, ktoré porušujú Komunitné štandardy alebo Zásady pre reklamy, do zníženia dosahu falošných správ a informovania užívateľov poskytnutím viacej kontextu k príspevkom, ktoré vidia, a vďaka tomu sa môžu ľudia rozhodnúť čo chcú čítať, čomu chcú veriť a čo chcú zdieľať ďalej.

Platforma Facebook chce touto kampaňou poskytnúť používateľom nástroj, aby sa sami mohli informovane rozhodnúť o obsahu, ktorý budú čítať online a vedeli, odkiaľ pochádza. „Aby sme toto úsilie podporili, spúšťame v nasledujúcich týždňoch túto kampaň v krajinách Európy, Stredného východu a Afriky s cieľom vzdelávať a informovať ľudí o tom, ako odhaliť potenciálne falošné správy,“ povedala Meg Changová, Public Policy Manager v spoločnosti Facebook.

Facebook sa rozhodol po konzultáciách s vybranými partnermi na overovanie faktov zostaviť „Tri otázky, ktoré pomôžu eliminovať falošné správy“. Kampaň budú sprevádzať aj vizuály, ktoré sa budú užívateľom na platforme Facebook zobrazovať a dovedú ich na webovú stránku dedikovanú tejto kampani www.stampoutfalsenews.com. Tieto reklamné vizuály budú nabádať používateľov, aby sa zamysleli nad informáciami, ktoré vidia v príspevkoch, a sami seba sa spýtali:

  1. Odkiaľ to je? Keď nie je uvedený zdroj, vyhľadaj si ho.
  2. Čo tomu chýba? Prečítaj si celú správu, nielen titulok.
  3. Ako sa cítiš? Ľudia, ktorí tvoria falošné správy, chcú s tebou manipulovať.

Kampaň spočiatku uvidia niektorí užívatelia naprieč krajinami EÚ, ako aj vo Veľkej Británii a v krajinách na Strednom východe, Afrike a Turecku. Aby bolo možné zhodnotiť účinnosť týchto kampaní a Facebook pomohol ľuďom lepšie porozumieť tomu, čomu veriť, budú na túto kampaň nadväzovať prieskumy spoločnosti Facebook, ktoré sa zamerajú na to, čo sa ľudia vďaka tejto kampani naučili. Tieto informácie v budúcnosti pomôžu Facebooku vytvoriť viac podobných iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti.

Táto kampaň nadväzuje na nedávnu aktualizáciu kontextového upozornenia, ktoré upozorní užívateľov v prípade, že novinové články, ktoré sa chystajú zdieľať, sú staršie ako 90 dní. Aktualizácie ako je táto zabezpečujú, aby ľudia mali kontext, ktorý potrebujú na informované rozhodnutie sa o tom, čo zdieľať ďalej na Facebooku.

V reakcii na súčasnú pandémiu COVID-19 a aj ďalej do budúcnosti, bude spoločnosť Facebook pokračovať v spolupráci s odborovými expertmi a ľuďmi na svojich platformách, aby zaistila efektívny boj s falošnými správami a poskytla svojim užívateľom nástroje na to, aby dokázali spozorovať falošné správy a zamyslieť sa nad obsahom, ktorý vidia online.

Značky: