Zmena prístupu k zobrazovaniu reklamných videí je určená pre pomalšie dátové spojenia.

Pripojenie na Facebook v mobile má každý, no nie každý má dostatočne rýchly internet. To naráža na problém zobrazovania reklamných videí. Tie sa buď dlho načítajú alebo vôbec a používatelia nemajú trpezlivosť čakať. Takýto formát reklamy na sociálnych sietí je pútavý a používa neraz odlišnú formu. To však nestačí, je potrebné priniesť nový typ, ktorý by bol univerzálnejší a použil sa v prípade slabého spojenia.

Facebook_ads_nowat

Nový formát umožní inzerentom nahrať 3 až 7 statických obrázkov, pridať text a nastaviť trvanie prezentácie v trvaní do 15-tich sekúnd. Podľa Facebooku by mali mať takéto prezentácie 5-násobne menšiu veľkosť. Dostupné by mali byť rovnaké analytické možnosti pre inzerentov. Okrem veľkosti by malo byť jednoduchšie pripraviť obrázkovú prezentáciu, než tvoriť vlastné video. Najmä ak zoberieme do úvahy možnosť nakupovať profesionálne obrázky na niektorých fotobankách.
Spustenie nového konceptu by malo byť v priebehu najbližších týždňov.

Zdroj: The Next Web

Značky: