Fakulta elektrotechniky a informatiky STU oslavuje 75 rokov výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. V aule profesora Kneppa sa na oslavách, v utorok 29.11.2016, zišla celá akademická obec a mnohí významní partneri fakulty. Pri tejto príležitosti odovzdal dekan, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, mimoriadne ocenenia 32 parterom z priemyslu, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií.

Medzi ocenenými bol aj výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenska, Ing. Ján Holeček, PhD., či starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, Dana Čahojová alebo predseda Bratislavského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Frešo.

Starostka Karlovej Vsi, Dana Čahojová  pritom povedala: „Nedávno som dostala otázku, či sme v Karlovej Vsi našli nejaké poklady. Ale my tu máme dva trvalé poklady, jeden z nich sú naše veľmi cenné zdroje pitnej vody a druhý poklad ktorý máme to sú veľmi vážené, úctyhodné a úspešné vzdelávacie a vedecké inštitúcie, na ktoré sme hrdí a obidva tieto poklady ďaleko presahujú hranice Karlovej Vsi.

Dekan ocenil aj pedagógov zahraničných univerzít, medzi nimi aj prof. Mareka Tłaczału z Technickej univerzity vo Wroclawi, Dr. Gabriela Miro-Mutenau z Dublinskej univerzity aj prof. Yevgeniyu Sulema z univerzity v Kyjeve.

fei75-14

Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla v roku 1941 ako Oddelenie elektrotechnického inžinierstva vtedajšej Vysokej školy technickej. Medzi jej úspešných absolventov patria mnohí skúsení manažéri kľúčových odvetví slovenského priemyslu a úspešní predstavitelia Slovenskej politiky. Na týchto oslavách sme sa aj osobne zúčastnili, absolventom tejto fakulty je aj šéfredaktor TOUCHIT, Ondrej Macko. Udalosť skončila kultúrnym vystúpením.

fei75-15

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.