Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) a Sociálna poisťovňa (SP) dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vytvoriť zmluvný rámec pre spoluprácu a podmienky pre rozvoj vzájomne prospešného vzťahu medzi vzdelávacou inštitúciou FIIT STU a SP.

„Verejný sektor je oblasťou, s ktorou chceme nadväzovať užšiu spoluprácu. Vidíme veľký zmysel a potenciál vo vytváraní vzájomne prospešných vzťahov a realizovaní spoločných projektov, nakoľko cieľom FIIT STU ako vzdelávacej a výskumnej inštitúcie nie je zisk ako je to v prípade komerčných subjektov. Veríme, že naša spolupráca umožní okrem iného aj zlepšovanie informačných systémov Sociálnej poisťovne a skvalitňovanie služieb pre jej klientov,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Jedným z cieľov verejnej správy je poskytovať elektronické služby a realizovať koncepciu eGovernmentu pre podporu elektronického výkonu verejnej moci. Naplnenie tohto cieľa v podmienkach Sociálnej poisťovne si vyžaduje vybudovať prostredie pre efektívnu elektronickú komunikáciu medzi verejnou správou a občanom – formuláre, rozhodnutia, potvrdenia, oznámenia atď.

„Viac ako 40 informačných systémov Sociálnej poisťovne, ktoré v niektorých prípadoch nespolupracujú, hoci by mali, je negatívnym dedičstvom, s ktorým sa musíme postupne vysporiadavať. Veríme, že aj spolupráca
s pedagógmi a mladými študentami informatiky z najlepšej slovenskej IT fakulty prinesie inovatívne zlepšenia pre našu verejnú inštitúciu,“ povedal Juraj Káčer, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Jednou z prvých oblastí, na ktorých začína SP a FIIT STU spolupracovať, je vytváranie webovej služby typu „Form as a Service“ s cieľom zefektívniť komunikáciu Sociálnej poisťovne s jej klientami.

Podpísané memorandum umožní o. i. spoluprácu v oblasti zadávania a realizovania bakalárskych, diplomových a semestrálnych prác pre študentov, realizáciu dvojstranných i viacstranných projektov, spoluprácu v oblasti vedy a výskumu technológií a procesov určených na ochranu systémov, sietí, aplikácii, účtov a údajov pred kybernetickými útokmi, ransomware aktivitami a aktivitami v rámci pretrvávajúcich pokročilých hrozieb, vrátane ochrany a manažmentu citlivých údajov ako aj spoločnú prípravu a vzdelávanie študentov a akademických odborníkov.

Značky: