Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa všeobecných pravidiel môžu firmy zmeniť dodávateľa elektrickej energie pre budúci rok najneskôr do 10. decembra 2023.*

K tomuto termínu musia mať firmy so zmluvou končiacou k 31.12.2023, ktorých je na Slovensku väčšina, už podpísanú novú zmluvu, inak zmena neprebehne.

Keďže už väčšina firiem nakupuje elektrinu za spotové ceny, pri ktorých dodávateľ elektrinu figuruje iba ako sprostredkovateľ, finančná úspora sa dá aktuálne dosiahnuť najmä vďaka smart energetickým službám. Tie im šetria financie a zároveň redukujú emisie CO2. Prístup k smart energetickým službám však na Slovensku zatiaľ ponúka iba časť dodávateľov.    

Na cene elektriny firmy veľa neušetria. Úspory však umožňujú smart energetické služby

Úloha dodávateľa elektrickej energie pre firmy sa po prepuknutí energetickej krízy na jeseň 2021 úplne zmenila. Kým pred krízou boli štandardom dlhodobé kontrakty s konkrétnym dodávateľom podľa cenníka alebo nákup na dlhodobom, forwardovom trhu, od vypuknutia krízy prešla drvivá väčšina firiem na krátkodobý, tzv. spotový trh. Táto zmena spôsobila, že v niektorých mesiacoch minulého roka bola časť firiem nútená nakupovať elektrinu za extrémne ceny. Dnes už je situácia stabilizovaná, a pravdepodobne aj preto sa len malá časť firiem opäť vrátila k forwardovému trhu. Väčšina firiem stále nakupuje na spotovom trhu a neočakáva sa, že sa tento stav v budúcnosti výraznejšie zmení v prospech dlhších kontraktov. A to aj napriek tomu, že cena forwardovej elektriny na nadchádzajúci rok aktuálne iba mierne prevyšuje priemernú spotovú cenu v tomto roku.

Rola dodávateľa elektrickej energie sa od začiatku energetickej krízy v praxi zmenila na „nákupcu“ a zo zákona majú firmy právo zmeniť ho bez extra bariér a dlhých výpovedných lehôt.

Keďže dodávatelia už ťažšie ponúknu klientom cenovú výhodu vďaka lacnejšiemu nákupu energií na dlhšie obdobie, sú nútení hľadať nové spôsoby, ako ponúkať svojim zákazníkom inú pridanú hodnotu a pritom zároveň tvoriť zisk. Progresívni dodávatelia okrem predaja samotnej komodity rozšírili svoje portfólio aj na iné, nekomoditné služby. Aktuálnym trendom sú smart energetické služby v podaní batériových úložísk a flexibility, ktoré dokážu firmám nielen ušetriť financie, ale reálne znížiť aj ich CO2 emisie. Smart energetické služby, vrátane kompletných možností prefinancovania ponúkaných služieb, dnes na Slovensku ponúkajú zatiaľ dvaja dodávatelia: Slovenské elektrárne – energetické služby a Stredoslovenská energetika.    

Tri smart energetické služby, s ktorými vedia slovenské firmy zredukovať výdavky aj emisie CO2

Firmy môžu ušetriť na elektrickej energii výberom niektorej z troch nasledujúcich smart energetických služieb, a to vo forme vlastnej investície alebo vo formáte Energia ako služba, pri ktorej je investorom tretia strana (čože samotná firma nemá žiadne jednorazové kapitálové výdavky).

  1. Smart batériové úložisko

Ak si firma inštaluje na strechu fotovoltiku a pripojí k nej štandardné batérie, využíva získanú elektrickú energiu na zníženie nákupu zo siete. Ak má však tzv. smart batériové úložisko, dokáže okrem toho aj aktívne zarábať. „Batériové úložisko s inteligentným softvérom spúšťa nabíjanie batérie v čase, kedy elektrická sústava preťažená a potrebuje znížiť zaťaženie, a vypína nabíjanie automaticky vždy, keď je potrebné zvýšiť dodávku do sústavy. Za túto necertifikovanú podpornú službu prevádzkovateľ sústavy úložisko finančne odmeňuje, čím sa návratnosť investície výrazne urýchľuje,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský zo slovenského start-upu Fuergy, ktorý sa venuje oblasti energetickej optimalizácie.

Toto riešenie sa dá nasadiť aj vtedy, ak firma nemá podmienky alebo priestor na inštaláciu vlastnej fotovoltickej elektrárne. Dôkazom je inštalácia Fuergy v administratívnej budove Tower 115 v Bratislave, ktorá síce nemá dostatočnú plochu strechy pre fotovoltiku, napriek tomu však vďaka úložisku ušetrí ročne tisíce eur a vyše 400 ton emisií CO2. „Nejde o žiadny greenwashing, ale o reálnu úsporu CO2 vďaka nespáleným fosílnym palivám pri podpore stability prenosovej siete. Od prevádzkovateľa sústavy     máme presné údaje, koľko fosílnych zdrojov sme dokázali nahradiť, a zároveň certifikovanú metodiku, ako vykazovať reálne zníženie CO2. Úsporu CO2 si majiteľ môže vykázať vo forme carbon offsetu vo svojom ESG reporte,“ približuje Vladimír Miškovský.

Príkladom výrobnej firmy so smart batériovým úložiskom je výrobca komponentov pre automobilový priemysel Hanon Systems z Ilavy, ktorý okrem batériového úložiska s kapacitou 864 kWh má na streche fotovoltiku s inštalovaným výkonom 499,5 kWp.

  • Flexibilita

Špeciálny inteligentný softvér je schopný riadiť výkon energeticky náročnej technológie podľa momentálneho nedostatku alebo prebytku elektrickej energie v sieti. V praxi to znamená, že sa vo firme zapínajú a vypínajú vybrané zariadenia podľa potreby siete a prednastavených limitov. Za túto službu opäť prevádzkovateľ siete firme platí.

Príkladom inštalácie je oblúková pec v Železiarňach Podbrezová s vysokým odberom, ktorá správnym načasovaním vypínania a znižovania odberu v čase nedostatku energie v sústave šetrí mesačne státisíce eur. „Je to riešenie, ktoré sme implementovali za necelé dva týždne a odvtedy majú Železiarne Podbrezová zabezpečený dodatočný príjem,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský zo spoločnosti Fuergy.

Flexibilita sa však dá nasadiť aj pri energeticky menej náročných spotrebičoch. Napríklad v Národnom futbalovom štadióne je flexibilita nasadená pri tepelných čerpadlách a rovnako ju vie využiť každá firma používajúca chladiče a iné HVAC systémy (vykurovanie, vetranie a klimatizácia), kompresory, zásobníky alebo nádrže.

  • Zdieľanie a komunitná energetika

Riešenie s veľkokapacitným smart batériovým úložiskom, teda s kapacitou vyššou ako 100 kWh, funguje optimálne pri budove alebo fabrike od spotreby 1,5 gigawatthodín ročne. Avšak dá sa nasadiť aj v podobe zdieľania a komunitnej energetiky v rámci dodávateľovho zákazníckeho portfólia (tzv. bilančnej skupiny). V praxi to znamená, že budovy s menším odberom energie môžu byť buď napojené na jednu spoločnú veľkokapacitnú batériu, alebo majú vlastné menšie batérie, ktoré sa dajú fyzicky či virtuálne prepojiť a následne riadiť ako jeden celok. Takáto komunita opäť dostáva platby od prevádzkovateľa siete za poskytovanú necertifikovanú podpornú službu.

Aký je postup pri zmene dodávateľa?

  1. V prvom kroku by si firma mala ujasniť, čo chce zmenou dodávateľa dosiahnuť.

Primárnou motiváciou býva cenová úspora. Avšak stále viac firiem hľadá možnosti, ako znížiť vlastnú uhlíkovú stopu: či už pre požiadavky odberateľov, ale aj kvôli bankám, ktoré pri firmách s horším ESG profilom už uplatňujú pri úverovaní úrokové prirážky.

  • Kľúčové je porovnať ponuky dodávateľov

Ušetriť dnes pri nákupe elektriny porovnaním cenových ponúk je neisté: forwardové ceny sú aktuálne vyššie ako spotové a nikto nevie, či resp. kedy sa situácia zmení. Ak firma hľadá stabilnú úsporu, mala by sa poobzerať po dodávateľoch, ktorí ponúkajú smart energetické služby, a vypýtať si návrh riešenia a ponuku. K vypracovaniu ponuky je potrebné dodávateľovi zaslať len základné firemné údaje a údaje o spotrebe najlepšie vo forme hodinového diagramu odberu za predchádzajúci rok. Na základe neho vie dodávateľ spracovať ponuku do 1-2 dní.

  • Rozhodujúce faktory vstupujúce do rozhodnutia

Pri finálnom výbere dodávateľa je dôležité dbať na transparentné zmluvné podmienky, jeho referencie a dlhodobú trhovú stabilitu, energetický mix zakontrahovaných zdrojov (ideálne s čo najvyšším podielom obnoviteľných energií), či dodávateľ vypracoval ponuku na mieru s využitím pokrokových obchodných prepočtov a hlavne, či dokáže pracovať so smart technológiami. S tým súvisí jednak úspora CO2, ale aj finančná úspora ako dva kľúčové benefity.

  • Postup pri prechode od starého k novému dodávateľovi

Podmienky vypovedania existujúcej zmluvy sú pri firmách individuálne a konkrétny postup by mala obsahovať zmluva o dodávke. Niekedy zmluva definuje osobitné termíny na jej vypovedanie, inak sa kontrakt automaticky predlžuje. Firma by si mala byť vedomá podmienok výpovede a až následne akceptovať ponuku od nového dodávateľa ku konkrétnemu dátumu. Po podpise zmluvy je dôležité overiť si úspešný prechod k novému dodávateľovi k dátumu účinnosti novej zmluvy. Pri zmene dodávateľa sa pritom nemení distribučná spoločnosť: bez ohľadu na dodávateľa má firma vždy toho istého distribútora. Preto výška poplatkov za distribúciu bude vždy rovnaká.

Zoznam všetkých dodávateľov elektrickej energie pre firmy na Slovensku:

https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/

Značky: