Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fond SK-NIC spustil nový mechanizmus výberu a podpory projektov v septembri 2019. Odvtedy poskytol takmer 500 tisíc EUR. S procesom predstavovania najlepších projektov bola vždy spojená aj verejná prezentácia. Keďže mimoriadna situácia mení pravidlá fungovania vo všetkých sférach nášho života, táto prezentácia sa uskutočnila plne v online prostredí.

Zdroj: SK-NIC

Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s.., Zdroj: SK-NIC

„Predstavili sme všetkých 14 projektov, ktoré získali podporu z jesennej výzvy Fondu SK-NIC. Témami boli online podpora komunít, strojové učenie a už dlhodobo obľúbené elektronické vzdelávanie Prezentujúci sedeli tentokrát v pohodlí domova alebo na svojich pracoviskách.

Sme veľmi radi, že o online prezentáciu bol záujem aj zo strany divákov. Celý záznam je stále dostupný na našom YouTube kanáli a čoskoro zverejníme aj krátky zostrih z tohto podujatia,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s..

Víťazné projekty budeme bližšie prestavovať na našom webe. Ich propagáciu a šírenie dobrých myšlienok považujeme za nesmierne dôležité, nakoľko všetky majú pozitívny vplyv na život na Slovensku a niektoré i hlbšie posolstvo.

Projekt s najlepším hodnotením patrí organizácii MAGIKOS, ktorá aktívne pomáha rozvoju handicapovaných detí a mládeže. Cieľom projektu je skvalitniť komunikačné schopnosti týchto detí, a to prostredníctvom špecifických kompenzačných pomôcok, ktoré zmenia vnímanie učenia sa na hru. Projekt má názov „Spoločne prekonáme bariéru mlčania“.

Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s..

Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s..

Na pomyselnom druhom mieste skončil projekt organizácie EDUMA s názvom „Bezpečne v triede aj na internete“. Zámerom projektu je riešiť zážitkovými metódami tému kyberšikany na školách. Žiaci by mali absolvovaním interaktívneho online vzdelávacieho kurzu nadobudnúť znalosti z oblasti bezpečného správania sa na internete a zároveň si uvedomiť negatívne dopady kyberšikany.

Tretí najúspešnejší je projekt „Drilleo – online testovanie“, ktorého autormi sú členovia občianskeho združenia OpenLab. Myšlienka tohto projektu je mimoriadne aktuálna – Drilleo je webová aplikácia, ktorá pomáha učiteľom zvládnuť dištančné vzdelávanie v čase pandémie a vytvoriť interaktívne online testy pre študentov.

Ak máte aj vy takéto skvelé nápady, ktoré by mohli prispieť k rozvoju našej spoločnosti, neváhajte sa prihlásiť. Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj budúcich výzvach nájdete na našom webe alebo na webe Nadácie Pontis.

Všetkým projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame v prvom polroku 2021!

Značky: