Rada pre reklamu (RPR) na svojom nedávnom zasadnutí riešila niekoľko podnetov na prebiehajúce reklamné kampane.

Predmetom diskusie bol aj aktuálny televízny spot operátora FunFón k Centofke. Sťažovateľka namietala, že v reklame je zobrazené nešetrné zaobchádzanie so svišťom v podobe jeho vytiahnutia z nory. Rada námietky neuznala a reklamu označila nálepkou „etická“.

Ako zareagoval na sťažnosť Pišta Lakatoš a veselé svište si môžete pozrieť v novom kreatívnom videu od operátora FunFón.

Značky: