Spoločnosť SES Platform Services GmbH, dcérska spoločnosť v 100 % vlastníctve SES S.A., oznámila uzatvorenie dohody o fúzii podnikov spoločnosti RR Media, vedúceho poskytovateľa služieb globálnych digitálnych médií pre prevádzkovateľa vysielania, s podnikmi spoločnosti SES PA. Účelom je vytvorenie vedúceho celosvetového poskytovateľa globálnych mediálnych riešení.

SES zaplatí za získanie 100 % podielu v spoločnosti RR Media čiastku 13,291 dolárov za akciu. Zodpovedá to hodnote spoločnosti vo výške 242 miliónov dolárov a bude vyplácaná z existujúcich finančných zdrojov skupiny SES. Akvizíciu musia schváliť regulačné orgány, jej ukončenie sa očakáva na prelome druhého a tretieho štvrťroku 2016.

Spoločnosť RR Media zaisťuje služby rozšíriteľných, konvergovaných digitálnych médií pre viac ako 1 000 mediálnych spoločností po celom svete. Každý deň spoločnosť spravuje a dodáva viac ako 24 000 hodín vysielacieho obsahu, viac než 4 000 hodín online videí a videí na požiadanie (tzv. VoD) a viac než 350 hodín prémiových športových a naživo vysielaných udalostí, medzi ktoré patria popredné medzinárodné športové akcie, napríklad americký Super Bowl či Majstrovstvá sveta vo futbale. Spoločnosť RR Media pokrýva viac než 95 % svetovej populácie, zahŕňa divákov televíznych staníc vysielaných na viacerých platformách, dodáva obsah pre viac než 100 VOD platforiem a poskytuje tiež aj služby online videa a vysielanie priamo do domácnosti (tzv. DTH).

Zaistením kompletnej ponuky služieb digitálnych médií, spoločnosť RR Media prináša najlepšiu možnú ponuku obsahu pre spotrebiteľov, rozširuje divácke pokrytie a zvyšuje speňažiteľnosť služieb svojich zákazníkov. Služby spoločnosti sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti: sieť pre distribúciu globálneho obsahu s optimalizovanou kombináciou družicového vysielania, optických sietí a internet; správu obsahu a služieb Playout; správu a distribúciu prémiových športových, spravodajských a naživo vysielaných udalostí po celom svete a ďalšie pokročilé služby online videa.

Táto špičková ponuka uspokojuje rozmanité požiadavky na služby vybraných popredných celosvetových mediálnych spoločností, prevádzkovateľov vysielania a vlastníkov či držiteľov práv k obsahu vysielania. Sem patria spoločnosti ako BBC, Disney, Fox, IMG, ITV, MP Silva, NFL a Viacom. Spoločnosť RR Media pôsobí v štyroch hlavných mediálnych centrách (v Bukurešti, Londýne, v meste Hawley v americkej Pennsylvánii a v izrealskom Tel Avive)

Po dokončení transakcie budú spoločnosti RR Media a SES PS zlúčené a vznikne nový samostatný poskytovateľ celosvetových mediálnych služieb, ktorý svojim existujúcim zákazníkom zaistí úplnú kontinuitu služieb a ich vylepšenie. Prostredníctvom ucelenej ponuky inovatívnych, globálne dostupných video a mediálnych služieb sa nová spoločnosť zameria na to, aby svojim zákazníkom ponúkla vysoko optimalizované riešenia správy a distribúcie obsahu, využívajúce spoločnú sieť SES PS a RR Media, ktorú budú tvoriť orbitálne pozície niekoľkých družíc, rozsiahla optická sieť a internet. Tým sa maximalizuje pokrytie divákov a zvýši speňažiteľnosť ponúkaných služieb.

Wilfried Urner, generálny riaditeľ spoločnosti SES Platform Services, prehlásil: „Spoločnosť RR Media úspešne zaisťuje efektívnu správu a distribúciu prémiového obsahu a pomáha svojim zákazníkom získavať divákov po celom svete prostredníctvom množstva družicových, káblových, televíznych, IPTV, internetových a mobilných platforiem. SES ako najväčšia globálna platforma pre prenosy videa z hľadiska pokrytia a počtu kanálov prispeje svojou celosvetovou pôsobnosťou a rozsiahlym know-how získaným úspešným rozvojom spoločnosti SES PS v Európe.“

Ferdinand Kayser, predseda predstavenstva SES Platform Services, dodal: „Ide o vzrušujúcu akvizíciu a významný míľnik v uskutočňovaní diferencovanej stratégie SES zameranej na globalizáciu, vertikalitu a optimalizáciu. Akvizícia spoločnosti RR Media ďalej urýchli globalizáciu obchodných služieb SES a vytvorí tak vedúceho celosvetového poskytovateľa služieb videa a médií ďalšej generácie.“

Avi Cohen, generálny riaditeľ spoločnosti RR Media, uviedol: „Spoločnosť SES Platform Services je významným hráčom schopným poskytovať služby významným klientom vyššej úrovne. Spojením infraštruktúry a know-how v tomto odvetví bude novovznikajúca spoločnosť schopná dodávať inovatívne riešenia najvýznamnejším klientom, novo sa rozvíjajúcim trhom a globálnym zákazníkom. Stratégia rastu spoločnosti RR Media se zameriava na najvýznamnejších klientov a rozširovanie pokrytia. Zmienená fúzia dosiahla obidva uvedené strategické ciele.“

Značky: