Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Gartner publikovala seznam deseti strategických technologických trendů pro rok 2016, na čele jsou fenomény související s internetem věcí, uživatelským zážitkem a 3D tiskem. Analytici představí trendy podrobněji na konferenci Symposium/ITxpo 2015 8-12 listopadu v Barceloně.

Analytici společnosti Gartner vybrali deset hlavních technologických trendů, které budou hrát v roce 2016 strategickou roli. Strategické technologické trendy jsou ty, které mají potenciál zásadně ovlivnit podniky a organizace, koncové (firemní) uživatele IT, mohou vyžadovat významné investice, případně hrozí, že je společnosti podcení a opomenou se jim věnovat. Jedná se o technologie, které mají dopad zejména na dlouhodobé plány, programy a iniciativy.

„Deset hlavních strategických technologických trendů bude formovat příležitosti v oblasti digitálního byznysu až do roku 2020,“ vysvětluje David Cearley, viceprezident společnosti Gartner. „První tři trendy souvisejí s prolínáním fyzických a virtuálních světů a vznikem takzvané digitální sítě (digital mesh). Zatímco dnes se firmy soustředí zejména na digitální byznys, začínají se objevovat první příklady algoritmického byznysu. Algoritmy, společně se vztahy a propojeními, budou určovat budoucnost byznysu. Ve světě algoritmického obchodu se v pozadí děje mnoho věcí, do nichž lidé nejsou přímo zapojeni. Umožňují to především chytré stroje, s nimiž souvisí další tři trendy. A konečně poslední skupinou jsou trendy, které odrážejí novou realitu IT – nové architekturní a platformní trendy potřebné pro podporu digitálního a algoritmického byznysu.“

Deset hlavních strategických technologických trendů pro rok 2016 (Gartner):

Provázaná zařízení (Device Mesh)

Nejen připojená, ale zároveň mezi sebou komunikující zařízení – mobilní přístroje, elektronika, připojená auta senzory IoT a další.

Ambientní uživatelský zážitek

Aplikace a služby, které dokáží uživatele bez přerušení „provázet“ při přechodu od jednoho zařízení na jiné a pohybu z místa na místo. Už v roce 2018 se bude jednat o klíčovou konkurenční výhodu.

Materiály pro 3D tisk

Nové materiály a způsoby 3D tisku nebo sestavování kompozitních součástek umožní jeho využití v dalších odvětvích a zásadně ovlivní výrobu a dodavatelské řetězce.

Informace o všem

Všechna zařízení provázaná v digitální síti vytvářejí, používají a přenášejí informace. Koncept informací ovšem zahrnuje příval nových strategií a technologií, které propojují data ze všech těchto rozličných zdrojů.

Pokročilé strojové učení

V případě pokročilého strojového učení jde zejména o posun technologií hlubokých neurálních sítí (DNN – Deep Neural Networks) z oblasti výpočetní a správy informací směrem k systémům, které se dokáží nezávisle učit a vnímat svět.

Autonomní agenti a věci

Strojové učení přinese řadu způsobů, jak nasadit chytré stroje v praxi – počínaje roboty, autonomními automobily, virtuálními osobními asistenty (VPA) a chytrými poradci – všechny navíc budou fungovat v autonomním (nebo částečně autonomním) režimu.

Adaptivní bezpečnostní architektura

Vedení IT se musí zaměřit na detekci a odezvu na hrozby a zároveň na blokování a další prevenci útoků. Postupy jako je sebe-ochrana a analýza chování uživatelů a dalších entit jsou dalšími důležitými prvky pro vytvoření adaptivní bezpečnostní architektury.

Pokročilá systémová architektura

Uspokojit výrazně vyšší výpočetní nároky digitální sítě a chytrých strojů by měly vysoce výkonné a efektivní neuro-morfní architektury. Jejich základem budou především FPGA (programovatelná hradlová pole), tedy speciální zákaznické obvody, které jsou „personifikovány“ – konfigurovány na míru u zákazníka.

Architektura pro aplikace a služby digitální sítě

Monolitické lineární aplikační modely (například třívrstvá architektura), ustupují volněji provázanému iterativnímu přístupu: architektuře aplikací a služeb. Dalším rodícím se typem architektury pro tvorbu distribuovaných aplikací jsou mikroslužby (microservice architecture). Novou klíčovou technologií pro podporu agilního vývoje a mikroslužeb jsou kontejnery.

Platformy internetu věcí

Platformy internetu věcí zahrnují vše, co IT dělá „v pozadí“ z hlediska architektonického a technologického aby se IoT stalo realitou.

Další podrobnosti a informace o deseti hlavních technologických trendech pro rok 2016 naleznete ve studii společnosti Gartner: “Top 10 Strategic Technology Trends for 2016: At a Glance.

Značky: