Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Průzkum Gartner TalentNeuron ukázal, že největší zájem je o klíčové pracovníky napříč IT, v oblasti výzkumu a vývoje, dále v marketingu, obchodě a zákaznických službách.

Poptávka po pracovnících se stále výrazně zaměřuje na několik nejžádanějších specializací. Z průzkumu Gartner TalentNeuron, který mapoval miliony pracovních nabídek vyplývá, že bezmála polovina (49 %) všech nabídek u společností v žebříčku S&P 100 připadala na pouhých 39 rolí. Zbývajících 51 % pak odpovídalo 872 dalším rolím.

Podobně tomu je u společností v žebříčku FTSE 100, kde 41 % pracovních nabídek pokrývalo 20 nejžádanějších rolí, zatímco na zbývajících 59 % připadalo 641 ostatních rolí. Těmi nejžádanějšími v USA a Velké Británii jsou klíčové funkce napříč IT, ve výzkumu a vývoji, marketingu, obchodě a zákaznických službách.

„V USA a Británii jsme zaznamenali bezpočet podobných požadovaných dovedností včetně datové analytiky, pokročilého programování nebo prodeje řešení,“ uvádí viceprezidentka Gartner HR výzkumu Lauren Smithová. „39 nejžádanějších pozic v USA zahrnuje softwarové vývojáře, marketingové manažery a výpočetní architekty či techniky. V Británii patří mezi nejžádanější specialisté zákaznických služeb a finanční manažeři.“

Firmy se o zájemce často doslova přetahovaly

Jde o důsledek konvergence poptávky související především s rostoucím významem digitalizace. Z výzkumů Gartner vyplývá, že 67 % členů vrcholného vedení podniků souhlasí s tím, že jejich podniky musí do roku 2020 zvýšit míru své digitalizace, chtějí-li zůstat konkurenceschopnými. S nástupem nových technologií a obchodních modelů se tak řada zaměstnavatelů musí ucházet o ty samé kandidáty.

Problémem je i pokračující vývoj požadavků na dovednosti a znalosti v technologické oblasti. Řada vedoucích pracovníků tak dnes neví, jaké specialisty budou shánět v budoucnu – většina ale očekává, že více než 40 % vedoucích rolí se v následujících pěti letech zásadně promění.

Náborové náklady stoupají s tím, jak se personalisté musí vyrovnávat se stále složitějšími náborovými požadavky, kterým často sami nerozumí. Tím se také prodlužuje náborový proces, zejména v situacích, kdy jsou najímáni specialisté ve zcela nových oblastech.

Klienti – uživatelé služeb Gartner for HR Leaders mohou nalézt další podrobnosti k tématu ve studii “Most Competitive Roles for 2019 Report.”

Téma lidských zdrojů bude námětem konference Gartner Reimagine HR, která proběhne 18. – 19. září v Londýně.

Značky: