Problematice rozvoje digitálního pracoviště se analytici věnovali na konferenci Gartner Symposium/ITxpo 2015, která proběhla ve dnech 8-12 listopadu v Barceloně.

Zaměstnanci v západní Evropě se na IT oddělení obracejí, když mají technický problém, strategické rady a inspiraci ale hledají jinde. Vyplývá to z průzkumu digitálního pracoviště (Digital Workplace Survey), který provedla společnost Gartner. 81 % respondentů v západní Evropě v něm prohlásilo, že se pravidelně obracejí na IT ohledně řešení technických problémů, ale jen 28 % by se jich na IT obrátilo ohledně doporučení „best practice“ v oblasti využívání technologií.

„Problémem pro IT oddělení je, že digitálně dovední zaměstnanci jej vnímají jen jako čistě technický zdroj,” říká viceprezidentka společnosti Gartner Debra Loganová. „Aby získali vliv a uznání, musí si vedoucí IT naplno osvojit digitální byznys. Musí se stát experty v řadě způsobů, kterými může technologie pomoci při plnění cílů byznysu a využít tyto znalosti pro upevnění a povýšení své role uvnitř organizace.”

Debra Loganová představila výsledky výzkumu na konferenci Gartner Symposium/ITxpo 2015, která v Barceloně proběhla minulý týden. Online průzkum zahrnuje odpovědi tisícovky zaměstnanců v západní Evropě, v organizacích se 100 a více zaměstnanci – probíhal v červenci a srpnu letošního roku.

Digitálních dovedností je dostatek, jen nejsou využívány

Průzkumu ukázal, že plných 74 % respondentů v západní Evropě považuje sebe sama za odborníky (15 %), nebo znalé (59 %) v oblasti digitálních technologií na pracovišti. Podobné procento (73 %) vítá novou technologii na pracovišti a 75 % má pocit, že jim technologie pomáhá lépe zvládat práci.

Přestože je tento “hlad” po nových technologiích dobrou zprávou, řada zaměstnanců má pocit, že jejich dovednosti či schopnosti nejsou využívány naplno. Z těch, kteří sami sebe označují za znalé, má jen necelá třetina (31 %) dojem, že jejich dovednosti v oblasti digitálních technologií jsou z větší části využity. Plná polovina (50%) naopak tvrdí, že jejich schopnosti jsou využity částečně a pětina (20%) říká, že jejich dovednosti nejsou využity prakticky vůbec.
Nezanedbatelná menšina používá stínové IT

V závislosti na konkrétním úkolu – včetně spolupráce, analýzy dat nebo doručování služeb – používá 11-13 % respondentů pravidelně osobní technologie, aplikace nebo služby pro svou práci, přestože takový postup není jejich zaměstnavatelem schválen. Dalších 20-29 % používá své osobní technologie s požehnáním společnosti, v níž pracují.

„Vedle tradičních rizik spojených se stínovým IT přestavuje pro IT oddělení problém také to, že je degradováno do pozice, kdy má na byznys menší vliv,” říká Loganová. Na otázku, jak v práci řeší technické problémy, 40% zaměstnanců odpovědělo, že se nejprve obrátí na IT. Nicméně stejně velká část (40%) nejprve hledá řešení na internetu (23 %), nebo se obrátí na zkušeného kolegu, který ale nepracuje v IT (17 %). 19 % zaměstnanců se v případě technických problémů dokonce obrátí na IT až ve třetím sledu.

„IT oddělení by měla pracovat na tom, aby si udržela své technické dovednosti – zejména v oblastech, kde mohou odvádět dobrou práci,” říká Loganová. „Nicméně rozvoj měkkých dovedností a budování bližšího vztahu s digitálně zdatnými zaměstnanci nebo odděleními, jsou životně důležité, pokud si chce IT udržet své místo u stolu digitálního byznysu.”

Stolní PC žije dál

Když byli respondenti dotázáni, jakou jedinou obrazovku by si vybrali pro pracovní účely, 58 % volilo své stolní PC, 33 % laptopy, 5 % tablet a pouhá 4 % chytré telefony. „To je v ostrém kontrastu s tím, co preferují doma, kde získává laptop podporu 49 %, desktop 27 % a konečně tablety a chytré telefony 11 a 12 %,” dodává Loganová a uzavírá: „Tak či onak, tvrzení o odchodu PC jsou předčasná.”

 

Značky: