Pokud chtějí zvýšit svůj vliv, měli by se CIO a ředitelé IT zaměřit na význam, rozsah a dynamiku digitálního byznysu. Ty podle Gartneru souvisí především s propojením lidí a věcí, vzájemných vztazích, provázanostech a v neposlední řadě na hodnotě algoritmů. Právě algoritmy totiž urychlují růst hodnoty v digitální ekonomice a vytvářejí fenomén, označovaný analytiky Gartneru jako “ekonomie spojitostí” („economics of connections“).

Podle předpovědí Gartneru narostou díky digitálnímu byznysu výdaje na IT v regionu EMEA meziročně o 1,3 % a v roce 2016 tak dosáhnou úrovně 1 bilion dolarů. Analytici také odhadují, že globální hodnota digitálního obchodu (digital commerce) již v současné době přesahuje bilion dolarů ročně.

Během pondělní plenární přednášky na konferenci Gartner Symposium/ITxpo 2015 analytici Gartneru vysvětlili, že propojení, vztahy a algoritmy budou pro budoucnost byznysu určující.

„Hodnota může znamenat různé věci. Může to být znalost, vhled či porozumění, které získáte, nebo to může být důvěryhodný vztah, který budujete,” řekl viceprezident Gartneru Daryl Plummer. „Ve svém důsledku je hodnota to, čeho dosáhnete pro své zákazníky, nebo občany. Čím větší je hustota propojení, tím větší potenciální hodnoty můžete dosáhnout.”

CIO mohou tuto hustotu vytvářet ve třech krocích: Dát, Vzít a Znásobit

Dát přístup ke všemu, co má větší hodnotu je-li to sdíleno, spíše než uzamčeno a skryto.

Vzít všechny dostupné externí zdroje a aktivně je využít. Napojit se na sílu a možnosti nejrůznějších výpočetních a informačních sítí.

Znásobit vše tím, že umožní, aby co nejvíc spojení a interakcí probíhalo navzájem a napřímo.

Daryl Plummer uvedl jako příklad této strategie společnost Tesla, která dala zdarma k dispozici své patenty na rychlo-nabíjecí stanice. Tesla podle něj věří, že pokud do stejných řešení investují i ostatní, vydělají na rychlejší všeobecné dostupnosti a nižší ceně dané technologie všichni. Pokud všichni přijmou standardy Tesly, může automobilka mnohem rychleji rozvíjet svůj trh.

„Dát a Vzít vede k aktivní dynamické síti spojení, v níž jste vy vlajkonošem, tím kdo může nejvýrazněji ovlivňovat,” říká Plummer. “I tak ale zůstávají značné rezervy. Všichni lidé, organizace a věci mohou nabídnout hodnotu, která je naplno využita ve chvíli, kdy spolu začnou komunikovat a vzájemně na sebe působit. Cílem je znásobit tato spojení – můžete ten proces usnadnit či podpořit, ale nemůžete jej mít plně pod kontrolou. Výsledkem bude hustě utkané pletivo propojení.”

Odstraňte překážky

Aby mohli uskutečnit přísliby, které nabízí ekonomie spojitostí, musí CIO odstranit tři překážky:

Touhu po kontrole

Setrvačnost

Nedostatek důvěry

„Je to všechno ve způsobu uvažování,” říká Lee Weldon, řídící viceprezident Gartneru. „Kontrolu je třeba proměnit na vliv. Setrvačnost odstranit, zbavit se jí, či přesunout mimo organizaci a nedůvěru je třeba proměnit v důvěru – v IT, v podniku i mimo něj

Posuňte se od kontroly k vlivu

Aby mohli výsledky skutečně ovlivnit, musí se CIO stát důvěryhodným spojencem CEO. „CIO coby důvěryhodný spojenec je vůdčí silou v oblastech informací a technologií napříč celou organizací. Důvěryhodní spojenci dokáží vést bez ohledu na to, zda vlastnictví technologií zůstává uvnitř, nebo mimo IT oddělení,” dodává Weldon.

Ostatně i průzkum 2015 CIO Agenda provedený analytiky Gartneru ukazuje, že více než polovina CIO, kteří jsou důvěryhodnými spojenci, vede digitální týmy napříč celou organizací – zatímco u ostatních CIO je to jen asi třetina. Důvěryhodní spojenci jsou ve větší míře zapojeni do procesů změn v oblasti byznysu i do celkové strategie, častěji využívají crowdsourcing a pracují se startupy.

Podle Weldona mají CIO vlastnost, která je často odlišuje od ostatních členů exekutivy: “intuitivní myšlení”. Intuice CIO je často výrazně nadprůměrná či odlišná (“intuitition outliers”). Intuitivně uvažující lidé lépe řeší komplexní problémy kreativními způsoby. Nástup algoritmické ekonomiky bude příležitostí k tomu, aby CIO lépe využili tyto své dovednosti, schopnosti a vhled. Okruh vlivu CIO se tak zvětší.

Odstraňte setrvačnost přesunutím mimo organizaci

S tím jak budou CIO postupovat po cestě k většímu vlivu, musí se umět zbavovat některých věcí tak, aby IT překonalo setrvačnost, kterou nabíralo často po několik desetiletí.

Daryl Plummer uvedl několik příkladů, kde je na čase, aby se IT zbavilo své vlastní části:

Dědičný fatalismus: je víra, že se nikdy nemůžete zbavit “zděděných” (legacy) systémů. Jedná se o aplikace a infrastrukturu, které se buď již dávno zaplatily, nebo si na sebe nevydělají nikdy. Jsou mezi nimi často něčí “vymazlené“ projekty, technické dluhy a historické zmetky, které často stahují IT ke dnu. Odřízněte je teď hned a nebuďte dědiční fatalisté.

Vlastnický předsudek: když jste přesvědčeni, že postavení, vlastnění a provozování něčeho ve vlastní režii povede k lepším výsledkům. Skutečnost je taková, že pokud to někdo jiný dokáže lépe a bude to dělat lépe, měl by to dělat on. Například “občané-vývojáři” jež se nacházejí mimo dohled CIO, jsou budoucností softwarového vývoje. Najděte je a využijte.

„CIO by se nikdy neměli vzdát či outsourcovat svou schopnost inovovat, svou digitální strategii nebo algoritmy, jimiž se může organizace odlišit od konkurence,” dodává Plummer. „Ty by nikdy neměly být outsourcovány, neboť jsou součástí ekonomie spojitostí.

Důvěřuj a prověřuj

Důvěra je emoční stav. „Je to důvěra, kterou mají lidé ve vaše budoucí chování,” vysvětluje Weldon. „Algoritmy umožňují společnostem důvěřovat lidem do určité míry, kterou zasluhují: dynamicky a podle měřítka. Důvěra má ale dvě strany. Lidé musí také důvěřovat vaší organizaci, aby se s vámi propojili. Je to důvěra, kterou lidé mají ve vaše budoucí chování.”

Podle Weldona zahrnuje správa důvěry čtyři klíčové prvky: a) dosahování výsledků, b) předvídatelnost, c) chápaní lidského kontextu a d) viditelnost.

 

Značky: