Veeam Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), oznámil, že byl analytickou firmou Gartner zařazen v červnové zprávě Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software do kvadrantu „lídrů“.

Letošní zpráva s názvem „2016 Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software“ (Magický kvadrant pro zálohovací a obnovovací software pro datová centra) nahrazuje a aktualizuje zprávu „Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances“ (Magický kvadrant pro podnikový zálohovací software a integrovaná zařízení) z června 2015. Přejmenování hodnocení Magic Quadrant a aktualizace tržních kritérií jsou odpovědí na zpětnou vazbu klientů analytické firmy Gartner, kteří požadovali silnější zaměření na zálohovací a obnovovací software pro spíše větší firmy a největší podniky. Tedy pro organizace, které potřebují zajistit dostupnost svých systémů provozovaných v datových centrech a spravovaných personálem těchto center.

“Myslím si, že kdybychom se zeptali našich 193 tisíc zákazníků a 39 tisíc partnerů, tak se dozvíme, že nás v souladu s názorem analytické firmy Gartner považují nejen za lídra, ale také za průkopníky nové oblasti výrazně přesahující možnosti tradičního zálohování – my firmám umožňujeme dosažení nepřetržité dostupnosti v režimu 24/7/365,“ řekl Ratmir Timashev, CEO společnosti Veeam Software. „Gartner uvádí, že v segmentu zálohování a obnovy dochází k naprosto zásadní změně. A pro dodavatele to podle této analytické firmy znamená, že aby byli dlouhodobě úspěšní, musejí současně řešit standardní požadavky související s klasickými přístupy k zálohování a obnově i hledat cesty k širší integraci a využívání nejnovějších aplikací, hypervisorů, snímkovacích i replikačních technik a možností veřejných cloudů. Ještě v letošním roce bude dostupná nová platforma Veeam Availability Suite verze 9.5, která přináší řadu inovací a je důkazem naplňování našeho cíle nabízet koncovým uživatelům i partnerům nejlepší řešení pro zajištění dostupnosti vyhovující požadavkům větších i opravdu velkých datových center. Díky nové verzi tak mohou naši zákazníci úspěšně zvládnout digitální transformaci.“

Veeam oznámil, že v meziročním srovnání tržeb si v prvním čtvrtletí letošního roku polepšil o 24 procent a opět tak demonstroval rostoucí zájem celého odvětví o řešení pro zajištění dostupnosti. Za tímto úspěchem stojí i 75% meziroční nárůst tržeb z velkých zakázek, který v oblasti řešení pro zajištění dostupnosti potvrzuje mezi podniky stále větší oblibu inovativního přístupu společnosti Veeam. Tato řešení značky Veeam Software umožňují SLA s hodnotami cílů času a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace i data.

Značky: