Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Strategická akvizícia špecialistu na digitálny výskum správania nakupujících (shopper research)

Spoločnosť GfK získala švédsku spoločnosť NORM Research & Consulting AB, ktorá sa špecializuje na virtuálny výskum správania nakupujúcich (shopper research). Ich kľúčovým produktom je softvér, ktorý simuluje nákupné prostredie a má veľké uplatnenie pri výskume trhu.

Cloudový softvér Simstore spoločnosti NORM umožňuje efektívnu analýzu správania nakupujúcich. Na základe výsledkov výskumu môžu klienti optimalizovať ceny, sortiment, balenie, plánogramy (grafické znázornenie rozloženia produktov) a uvedenie nových produktov. Simstore vytvára dvoj- aj trojrozmerné simulácie nákupného prostredia vo fotorealistickej kvalite pre účely prieskumu trhu.

Zo softvéru Simstore, vyvíjaného už 10 rokov, sa stala špičková platforma pre výskum správania nakupujúcich, ktorá umožňuje efektívnu analýzu s možnosťou škálovania. Finančná aj časová náročnosť je pritom podstatne nižšia ako pri testovaní v reálnom prostredí. Je možné simulovať nielen prostredie tradičnej kamennej predajne, ale aj nternetového obchodu. Pomocou softvéru Simstore už boli realizované prieskumy medzi miliónmi zákazníkov vo viac ako 30 krajinách. Vďaka spoločnosti GfK bude potom možný výskum ešte vo väčšom meradle.

Členka predstavenstva spoločnosti GfK Debra A. Pruent, ktorá je zodpovedná za sektor Consumer Experiences, vysvetľuje: „Digitalizácia predstavuje pre výskum trhu obrovskú príležitosť. Pomocou technológie spoločnosti NORM Research & Consulting je možné efektívne realizovať  výskumné projekty klientov v celosvetovom meradle. Spoločnosť sa radí medzi špičku v odbore a medzi jej zákazníkov už patrí rad veľkých svetových výrobcov spotrebného tovaru. Ich škálovateľný softvér ideálne dopĺňa portfólio produktov spoločnosti GfK pre výskum správania nakupujúcich  (shopper research) a ponúka klientom výraznú konkurenčnú výhodu.“

Adrian Sanger, globálny vedúci oddelenia pre výskum nakupujúcich v spoločnosti GfK, dodáva: „Touto akvizíciou sme rozšírili našu ponuku v oblasti výskumu správania nakupujúcich určenú pre klientov pôsobiacich v sektore spotrebného tovaru, maloobchodu a technológií. Prepojením dát o správanie so sofvérom Simstore získajú klienti ucelenejší obrázok o nakupujúcich po celom svete, takže budú mať k dispozícii presnejšie informácie, ktoré im umožnia optimalizovať využitie regálov, predajné kanály, aj samotné nakupovanie.“

Anders Örbom, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti NORM Research & Consulting, hovorí: „Ako priekopníci digitálneho výskumu správania nakupujúcich sme do vývoja optimálneho softvérového riešenia vložili mnoho úsilia aj odborných znalostí. Pod záštitou GfK môžeme svoje riešenie škálovať a začleniť ho do globálneho portfólia produktov zameraných na nakupujúcich. Spoločne potom môžeme ponúknuť  jedinečnú skupinu nástrojov pre výskum správania nakupujúcich (shopper research) a poskytovať klientom poradenstvo ohľadne strategických a operatívnych činností, ktoré sa týkajú nakupujúcich.“

Andreas Lee, spoluzakladateľ spoločnosti NORM Research & Consulting,  doplňuje: „Teší nás, že sa môžeme stať súčásťou GfK. Vďaka novému usporiadaniu sa budeme môcť intenzívnejšie sústrediť na vývoj inovatívnych metód, aby sme mohli lepšie porozumieť správaniu nakupujúcich a predpovedať ho.“

Spoločnosť NORM Research & Consulting AB vznikla v roku 2003 a pod vedením zakladateľov Anderse Örboma a Andrease Leeho pre ňu pracuje 60 zamestnancov. Spoločnosť pôsobiaca v Štokholme a Amsterdame realizuje globálne projekty pro klientov ako napríklad Unilever, Carlsberg, Nestlé, Arla Foods alebo Philips.

Značky: