Nástroj tohto typu bude pomocníkom k bežnému spôsobu hľadania.

Autor nástroja s názvom Globe Explorer prináša úplne nový pohľad na to, ako sa dajú vyhľadávať informácie na internete. Jeho cieľom nie je nahradiť tradičné vyhľadávanie prostredníctvom Googlu alebo jemu podobných vyhľadávačov. To, čo nájdete prostredníctvom Globe Explorera, sa dá prirovnať k stromovej štruktúre s hierarchiou. Výsledky hľadania vás uvedú do kontextu, ako jednotlivé veci medzi sebou súvisia.

Nehľadá úplné novinky

Základom bude vyskúšať si hľadanie na vlastnej koži, aby ste zistili, nakoľko bude mať tento nový spôsob pre vás prínos. Z nášho testovania vyplynulo niekoľko faktov. Vyhľadávač nemá slúžiť na zistenie najnovších informácií. Klasickú podobu vo forme zoznamu webových stránok a iných zdrojov, prenecháva tradičným vyhľadávačom. Má poslúžiť na nájdenie kľúčového slova, ktoré na základe svojej analýzy za pomoci AI umiestni do hierarchickej štruktúry. Zároveň s prihliadnutím na zmysel štruktúry a triedenia informácií.

globe explorerZdroj: globe explorer

Všimnúť si to môžete na našom obrázku. Pokúsili sme vyhľadať výraz „zloženie vody“. Toto je kontext, o ktorom hovoríme. Vyhľadávač nemá za cieľ nájsť články, ktoré by informovali o rôznych kauzách alebo bežné novinové správy. Výraz „Zloženie vody“ nechápe ako potrebu vyhľadať najnovšie články na túto tému. Poskytne informácie o tom, z čoho sa voda skladá. K tomu doplní skutočne relevantné údaje, ktoré by s výrazom mohli súvisieť.

Vhodný na učenie

Dalo by sa povedať, že vyhľadávač môže poslúžiť k štúdiu alebo k rozšíreniu obzorov. Iný príklad by mohol znamenať vyhľadanie informácie o kryptomene bitcoin. Zadáte slovo bitcoin a zobrazia sa vám ďalšie údaje. Napríklad informácie o samotnej kryptomene, sieti Lightning alebo napríklad čo je HODL. Používateľ, ktorý nevie kde by začal a čo vlastne Bitcoin je, získa v stromovej štruktúre oveľa väčší prehľad o danej tematike a rýchlejšie sa v konkrétnej téme zorientuje.

Na účel vyhľadávania sa dá dnes použiť aj ChatGPT, ktorý predstavuje alternatívu voči Googlu. Podobne sa dá chápať aj vyhľadávač Globe Explorer. V niektorých prípadoch sú informácie staré 7 rokov. Treba podotknúť, že nájdené informácie sú nemenné a ich relevantnosť je stále aktuálna. V iných prípadoch poskytol vyhľadávač, obrázok, graf či tabuľku starú necelý jeden rok.

Zdroj: Globe Explorer

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.