Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V dňoch 6-8. 4. 2018 sa na pôde Fakulty Informatiky a Informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) konal Hackathon AllForJan, ktorého účelom bolo uctiť si odkaz a prácu Jána Kuciaka, najmä v oblasti verejnej kontroly poľnohospodárskych dotácií.

Hackathonu sa zúčastnilo 55 členov IT komunity a odborníkov z rôznych iných oblastí, ktorí od piatka do nedele pomáhali vytvárať nástroje na spracovanie, spájanie, a vizualizáciu dát Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA, ktorej zástupca, Vladimír Machalík z Ministerstva pôdohospodárstva pod ktorý agentúra spadá, sa zúčastnil aj vyhlásenia výsledkov), ktorá udeľuje dotácie pre poľnohospodárov. Aj tie boli predmetom posledného článku Jána Kuciaka.

Hackathon otvárala, veľmi osobným príhovorom, dekanka FIIT STU Mária Bieliková, ktorá sa vyjadrila, že ide predovšetkým o stretnutie slušných ľudí, ktorí sú ochotní si navzájom pomôcť a presne takých, teda nielen IT odborníkov, ale aj slušných ľudí vychováva fakulta a je rada, že v publiku vidí mnoho z nich a to tak absolventov ako aj pár aktuálnych študentov FIIT STU.

Brány Hackathonu AllForJan sa otvorili v piatok o sedemnástej a zavreli o 48 hodín neskôr v nedeľu.

Hackathon AllForJan bol iniciatívou FIIT STU, ku ktorej sa pridali aktuality.sk, SME Data/denník SME a GapData Institute/GDI Inštitút. Účastníkov hackathonu počas víkendu usmerňovali novinári, vedeckí pracovníci z FIIT a odborníci najmä z IT sektora. Finančne event podporili aj spoločnosti Instarea a ProHR.

Závery a výstupy hackathonu. Nekončíme.

Za 2 dni vzniklo množstvo nástrojov, ktoré už počas víkendu pomáhali novinárom zisťovať informácie o poľnohospodárskych dotáciách a ktoré sú pod otvorenou licenciou dostupné cez GitHub (komunitná stránka pre programátorov). Organizátori aj účastníci si od výsledkov hackathonu sľubujú tak stransparentnenie prideľovania dotácií v budúcnosti ako aj skvalitnenie práce žurnalistov vďaka týmto nástrojom.

Hackathon AllForJan síce formálne a mimoriadne úspešne skončil, ale už teraz a to aj na návrh samotných novinárov (priamo na podujatí sa ich zúčastnilo 8, z rôznych médií a v rôznom čase a aj novinári prispeli tímom nápadmi a požiadavkami ako by výsledná dátová aplikácia mala vyzerať aby prácu žurnalistom uľahčila) organizátori uvažujú o jeho zopakovaní tentokrát k inej téme a taktiež prípravu bezplatných workshopov a školení novinárov na prácu s modernými technológiami. Vzájomnú spoluprácu ako aj zomknutie sa zástupcov tak akademickej obce ako aj tretieho sektora a samotných žurnalistov považuje každá zo strán za mimoriadne dôležité a za nemenej dôležité organizátori považujú aj snahu relevantných ministerstiev (zástupca jedného z nich sa Hackathonu priamo zúčastnil a prisľúbil súčinnosť i do budúcna).

V najbližšom období k výstupom Hackathonu pribudne tiež webstránka, ktorá prehľadným spôsobom sprístupní tak finálne prezentácie tímov, ako aj fotky a videá z podujatia a taktiež výstupy práce samotných tímov a následne si Vás dovolíme opäť informovať.

Na FB evente podujatia už teraz nájdete mnoho užitočných odkazov na doteraz publikované články (od médií a konkrétnych novinárov, ktorí sa podujatia priamo zúčastnili ako aj pár fotiek):

https://www.facebook.com/events/142692609893677/?active_tab=discussion

Značky: