Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GfK na Slovensku už 15 rokov  (v Európe 30 rokov) pravidelne monitoruje európsky trh bankových a poisťovacích služieb prostredníctvom svojich značkových štúdií FMDS (Financial market data services) a IMDS (Insurance market data services). V rámci spomínaných štúdií sledujeme nielen vývoj v postavení značiek na trhu, ale aj trendy vo využívaní jednotlivých finančných produktov. Tentokrát sme sa pozreli bližšie na súčasný trh poistenia motorových vozidiel v krajinách CEE – konkrétne na Slovensku, v Česku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bulharsku a Ukrajine.

Havarijné poistenie je vo väčšine krajín nepovinné, čo sa odráža v miere jeho využívania. V súčasnosti ho využíva v priemere 7 percent európskych domácností. Tomuto priemeru sa výrazne vymykajú dve krajiny: Slovinsko a Srbsko. V Slovinsku využíva havarijné poistenie až 41 percent domácností. Je to spôsobené vyššou mierou nákupu áut prostredníctvom lízingových spoločností, ktoré toto poistenie od svojich klientov vyžadujú. Naopak, v Srbsku využíva tento druh poistenia len jedno percento domácností. V susednom Česku dosahuje využívanie havarijného poistenia nadpriemerné hodnoty, a to vyše 14 percent domácností. Desať percent dosahuje ešte Slovensko a Bulharsko v ostatných krajinách je toto číslo výrazne pod desať percent, čo znamená, že ani nie jedna z desiatich domácnosti využíva tento druh produktu – poistenia.

Situácia v oblasti povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré odráža  celkovú úroveň vlastnenia automobilov, je výrazne odlišná. Vzhľadom na to, že toto poistenie je povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, dá sa povedať, že odzrkadľuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Podľa IMDS využíva PZP v spomínaných krajinách Európy v priemere takmer každá druhá domácnosť (47 percent).

Na Slovensku využíva povinné zmluvné poistenie 60 percent domácností. Ide najmä o ľudí v produktívnom veku 25 – 40 rokov, pričom mierne prevažujú muži nad ženami (63 percent verzus 56). Z regiónov sú najviac zastúpené Bratislavský a Trnavský kraj. Pre segment podnikateľov je využívanie PZP samozrejmosťou.

Rozdiely medzi jednotlivými krajinami kopírujú socio-ekonomické rozdiely. Kým v Chorvátsku a Českej republike dosahuje využívanie PZP viac ako 60 percent, na Ukrajine je to len necelých 12 percent. Z ostatných krajín dosahuje využívanie PZP viac ako 50 percent už len Slovinsko (Poľsko 47 percent, Bulharsko 44 percent, Srbsko 38 percent).

Kým PZP na Slovensku využívajú tri pätiny domácností, tak havarijné poistenie iba jedna desatina domácností, t.j. každé desiate auto má aj havarijnú poistku. V Čechách je situácia podobná – PZP majú takmer dve tretiny domácností a havarijné poistenie 14 percent domácností.

Značky: