Na podujatí Orange Biznis konferencia sme boli osobne. Ako z nej vyplynulo, operátor Orange je významný technologický líder v oblasti kyberbezpečnosti, zameriava sa na využitie technológií internetu vecí aj umelej inteligencie.

Doba sa zmenila

V súčasnej dobe čelia firmy úplne novým výzvam. Rastie počet, ale aj sofistikovanosť kybernetických útokov, čím sa tieto hrozby stávajú čoraz komplexnejšími a ťažšie odhaliteľnými. Veľkou výzvou je zabrániť tomu, aby bola umelá inteligencia zneužitá na automatizáciu kybernetických útokov.

V rámci diskusie odborníkov nás na tejto konferencii zaujal príspevok Kataríny Boledovičovej z Orange Slovensko. Orange je pritom najväčší operátor na Slovensku a na bezpečnosť komunikácie sa spolieha veľmi veľa jeho klientov.

Sveta sa zmenil

Súčasná situácia pritom prináša celkom nové výzvy, ktoré sme v minulosti nepoznali. V oblasti umelej inteligencie prináša Orange čoraz viac riešení, zameraných na B2B alebo firemných zákazníkov. Práve títo zákazníci, vyžadujú skutočne bezpečnú komunikáciu, na ktorú sa dá spoľahnúť.

Orange poskytuje sieť, ktorá umožní naplniť všetky možné scenáre použitia. Príkladom je realizácia online kontroly toho či stavebníci skutočne používajú pri práci všetky predpísané ochranné prostriedky. Tu sa dá dobre využiť umelá inteligencia, ktorá dokáže rozpoznať osoby na stavbe a tiež to, či takéto prostriedky (prilba, okuliare, rukavice) majú naozaj nasadené. Takto pomáha umelá inteligencia zvyšovať produktivitu, ale aj celkovú bezpečnosť pri práci.

Dôsledné riešenie kyberbezpečnosti

Katarína Boledovičová spomenula svoju skúsenosť, že firmy na Slovensku sa k bezpečnostným incidentom neradi priznávajú. Až pri hlbšej diskusii si predstavitelia firiem spomenú na nejaký bezpečnostný incident, napr. aj v podobe vydierania. Je to dnes už bežná prax.

Firmy sa však k dôslednému riešeniu kyberbezpečnosti prihlásia až potom, keď dôjde k väčšiemu úniku údajov. Myslieť však treba dopredu, hrozbu kyberbezpečnosti nemožno podceniť. Orange v tejto oblasti dokáže účinne pomôcť, má na to všetky technológie a stačí sa len ozvať. Orange napr. aj v spolupráci s partnermi vykoná bezpečnostný audit, nájde najzraniteľnejšie miesta a navrhne aj vhodné riešenie. Priamo na konferencii pritom s riešením kybernetickej bezpečnosti vystúpil zástupca spoločnosti Eset.

Hybridné riešenia

Redakcia TOUCHIT bola na návšteve dátového centra Orange a potvrdzujeme, že tento operátor dokáže ponúknuť moderné priestory s vysokou bezpečnosťou a spoľahlivosťou služieb. Orange však tiež ponúka tzv. hybridné služby – istá časť služieb môže byť riadená vlastnými prostriedkami firmy, niečo je prevádzkované z dátového centra Orange a niečo aj s využitím verejného cloudu. Takto sa poskladá správny mix, ktorý vyhovuje po stránke ekonomickej aj bezpečnostnej. Aj v tejto oblasti dokáže Orange Slovensko dobre poradiť.

Zdroje: vlastné, Orange

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.