HONOR v Číne predstavil automatizovaný priemyselný park Intelligent Manufacturing Industrial Park. Ten sa bude zaoberať certifikovanou kontrolou kvality, výrobou vlajkových lodí značky, remeselnou prácou, technologickými inováciami a vývojom výrobných kapacít s umelou inteligenciou.

Nový výrobný závod dokáže produkovať jeden smartfón každých 28,5 sekúnd, a pritom garantovať kvalitu. Zároveň ide o prvý výrobný závod, ktorý HONOR financoval samostatne.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Honor 50 v kryštálovej verzii

End-to-end kontrola kvality vďaka automatizácii a inteligentným riešeniam

Automatizácia výroby výrazne redukuje chyby, odchýlky a vady a zvyšuje tak kvalitu. Ide napr. o automatizovaný montážny stroj na inštaláciu 89° zakriveného displeja, ktorý dosahuje presnosť montáže až 75 mikrónov (približne priemer ľudského vlasu).

Tiež je tu zariadenie na automatickú montáž batérií, ktoré využíva presnú optickú detekciu. Tá rozozná cudzie telesá od veľkosti 40 mikrónov a monitoruje tlak v reálnom čase. Celkovo je výrobná linka zo 75 % úplne automatizovaná a viac ako 40 % si HONOR vyvinul vlastným výskumným a vývojovým tímom. Automatizovaná výrobná linka HONOR dokáže produkovať jeden smartfón za každých 28,5 sekúnd (doba cyklu).

Kontrola kvality prebieha od zahájenia výroby až po testovacie fázy. Keď je zistená anomália, spustí sa výstraha a nasleduje včasná náprava.

HONOR využíva koncept tzv. „výrobného supermarketu“, ktorý zaisťuje plynulý systém distribúcie materiálu. Vybraný komponent následne prevážajú automatizovane navádzané vozidlá (AGV) do výrobnej stanice a akonáhle je výroba vrátane testovania dokončená a produkty sa zabalia a inteligentný plánovací systém AGV ich automaticky vyzdvihne .

Výroba vlajkovej lodi

Priemyselný park HONOR Intelligent Manufacturing má tiež špičkové laboratóriá, ktoré sa zaoberajú spoľahlivosťou, reguláciami a ochranou životného prostredia. Táto kombinácia laboratórií pokrýva tak kontrolu materiálu, ako aj produktu. Park vykonáva takmer 200 testov všetkých vstupných materiálov pred výrobou a následne aj desiatky testov finálnych produktov po výrobe.

Výstupná kontrola

HONOR vybudoval rozsiahly tím inšpektorov kvality, ktorí majú za cieľ zastupovať zákazníkov a pripravený produkt preto ešte rozbaliť a finálne skontrolovať. Finálny audit vykonáva HONOR  náhodne. Ten rozozná produkty s potenciálnym nedostatkom, ktoré automaticky uzamkne a priradí ku kontrole inšpektorovi kvality.

Zdroje: Honor, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.