Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 • HP Indigo 120K je nový digitálny tlačový stroj s najvyššou produktivitou vo svojej triede[i]
 • Digitálny tlačový stroj HP Indigo 120K zvláda najširšiu škálu tlačových aplikácií spomedzi všetkých digitálních tlačiarní formátu B2[ii]
 • HP Indigo 7K Secure Digital Press predstavuje inovatívny prístup k zabezpečeniu digitálnej tlače
 • HP definuje priemyselný štandard pre komplexnú automatizáciu pomocou umelej inteligencie a robotiky

Spoločnosť HP Inc. zahájila na veľtrhu Dscoop Edge novú éru digitálnej tlače. Predstavila najnovší rad digitálnych tlačových strojov HP a inteligentných funkcií navrhnutých tak, aby riešili súčasné výzvy v oblasti komerčnej tlače alebo výroby etikiet a obalov.

Spoločnosti podnikajúce v oblasti tlače sa dnes stretávajú s radom problémov ako je inflácia, nedostatok pracovných síl, nedostatok materiálu a obavy o životné prostredie. Aby mohli udržateľne rásť, potrebujú získať prístup k novým príležitostiam. Jednou z nich môže byť využitie digitálnej tlače a inteligentných výrobných priestorov.

„Sme odhodlaní zaistiť našim zákazníkom ziskový a udržateľný rast,“ povedal Haim Levit, viceprezident HP a prezident divízie HP Industrial Print. „Naša technológia LEP, LEPx a atramentová tlač sa zlepšili z hľadiska kvality, všestrannosti, produktivity, udržateľnosti a ekonomiky, náš záväzok a významné investície do inovácií umožnili viac než 8 000 tlačiarňam a spracovateľom rozšíriť svoje podnikanie. HP je už vyše 30 rokov lídrom v oblasti digitálnej transformácie a naše technológie digitálnej tlače určujú zlatý štandard v oblasti komerčnej tlače, výroby etikiet a obalov.“

Riešenie problémov veľkoobjemovej výroby

Polygrafické firmy sa stretávajú s rastúcimi výrobnými problémami. Narušenie dodávateľského reťazca, obavy o dodávky energie a stále väčší nedostatok pracovných síl v odbore zvýrazňujú potrebu vyššej efektivity, rýchlosti a spoľahlivosti výroby.

Novopredstavená digitálna tlačiareň HP Indigo 120K nastavuje nový štandard pre veľkoobjemovú produkciu a automatizáciu a prirodzenejšie a výhodnejšie umožňuje výrobcom prevádzať úlohy z analógovej do digitálnej tlače. HP Indigo 120K optimalizuje výrobu vďaka kombinácii analógových a digitálnych technológií, znižuje počet potrebných ľudských zásahov a umožňuje obsluhu viacerých tlačových strojov jediným operátorom. Tento nový tlačový stroj poskytuje kvalitu obrazu zodpovedajúcu ofsetovej tlači, flexibilné smerovanie úloh medzi ofsetom a digitálnou tlačou a možnosť režimu ECO, ktorý znižuje uhlíkovú stopu o 11 %[iii].

Nová generácia podporuje ziskovosť a rast

HP uviedlo aj novú generáciu najpredávanejšieho hárkového digitálneho tlačového stroja s formátom B2. HP Indigo 18K posúva všestrannosť, efektivitu a používateľskú prívetivosť na novú úroveň. Vzhľadom na to, že celé odvetvie komerčnej tlače prechádza významnou transformáciou, je dôležité vyvíjať riešenia, ktoré pomôžu obohatiť ponuku a trvalo rozvíjať podnikanie.

HP Indigo 18K zvláda najširšiu škálu tlačových aplikácií na jedinom digitálnom tlačovom stroji B2[iv], pričom sa bez problémov prispôsobí rôznym typom úloh. Pokročilé funkcie umelej inteligencie ako je automatická obnova a proaktívne upozornenie zvyšujú produktivitu a zjednodušujú celý výrobný proces. Vďaka tomu je tlačiareň schopná bežať a vykonávať úkony až 80 % času[v] v rámci každej smeny. V súlade so záväzkami spoločnosti HP v oblasti udržateľnosti podporuje tlačiareň Indigo 18K režim zvýšenej produktivity (EPM), ktorý prináša 24 % úsporu energie na každý vytlačený hárok[vi].

Inovácie v zabezpečení digitálnej tlače

Tlačiareň HP Indigo 7K Secure prináša prelom v zabezpečení tlače. Umožňuje dokončiť kritické tlačové úlohy v jedinom kroku, čo je novinkou v odbore. V spolupráci so spoločnosťou Jura JSP ponúka táto tlačiareň flexibilné riešenia prispôsobené konkrétnym požiadavkám na bezpečnosť. Vďaka tomu môžu firmy rozšíriť svoju ponuku služieb, efektívnejšie riešiť rôznorodé bezpečnostné požiadavky a získavať nových klientov.

„Tlačiarsky priemysel masívne prechádza na automatizáciu a digitalizáciu, HP Indigo preto zákazníkom poskytuje nebývalú úroveň produktivity, efektivity, všestrannosti, kvality a hospodárnosti,“ hovorí Noam Zilbershtain, viceprezident a generálny riaditeľ HP Indigo a Scitex. „Naše portfólio definuje priemyselný štandard automatizácie a udržateľnosti a odráža víziu spoločnosti HP v oblasti tlačovej výroby. Je nám tiež potešením oznámiť, že spoločnosť HP uvedie digitálny tlačový stroj HP Indigo V12, najrýchlejší úzky kotúčový digitálny tlačový stroj na trhu a prvý tlačový stroj využívajúci novú inovatívnu technológiu LEPx[vii]. Komerčná dostupnosť prichádza po úspešných inštaláciách beta verzií napr. pre spoločnosť Brook + Whittle, ktorá je lídrom v oblasti udržateľnej obalovej a digitálnej tlače v USA.“

Cesta k úspechu vďaka automatizácii

Spoločnosť HP uvádza na trh komplexný ekosystém automatizácie tlačovej výroby a redefinuje tak prístup k automatizácii prostredníctvom umelej inteligencie a robotiky. Z interných štúdií vyplýva, že zákazníci, ktorí využívajú automatizované procesy, dosahujú o 51 % vyšší objem a o 80 % viac úloh na jeden tlačový stroj v porovnaní s menej automatizovanými prevádzkami. Títo zákazníci tiež medziročne rastú v priemere o 27 %, čo presahuje priemer v odbore. Holistický prístup spoločnosti HP kombinuje efektívne tlačové stroje s inteligentnými funkciami – od zadania úlohy až po jej doručenie.

Konkrétne inovácie v oblasti účinnosti zahŕňajú:

 • PrintOS Production Beat Support – podpora pre analógovú tlač a dokončovacie zariadenia, ktorá umožňuje sledovať celú výrobnú halu, nielen tlačové stroje HP, v reálnom čase zachytávať dáta z analógových zariadení a digitalizovať celú výrobu.
 • HP Indigo PQ Maestro – inteligentný pomocník, ktorý optimalizuje výkon tlačových strojov.
 • Preflight – rozhodovací nástroj založený na umelej inteligencii, ktorý automaticky predpovedá, aký režim tlače bude najvhodnejší, a to vďaka tomu, že sa postupne učí z preferencií zákazníkov.
 • AAA 2.0 (Auto Alert Agent) – pokročilý algoritmus strojového učenia, ktorý zvyšuje produktivitu tlače bez zásahu človeka[viii].

„Použitím AAA 2.0 sme dosiahli výrazné skrátenie výrobného času, kedy sme ušetrili 1 hodinu na každých 80 000 výtlačkov. To nielen zvyšuje prevádzkovú efektivitu, ale taktiež výrazne znižuje počet reklamácií a prípadov vrátenia tovaru zákazníkmi o 5 až 7 %,“ zdôraznil Andreas Organzidis, vedúci oddelenia farebnej digitálnej tlače spoločnosti Elanders.

Súčasným trendom je posun k produktívnejšiemu výrobnému prostrediu. HP v tomto smere predstavuje v spolupráci so spoločnosťou Moviro Robotics autonómne mobilné roboty (AMR), ktorí automatizujú prenos médií a šetria až dve hodiny denne na každom tlačovom stroji.

Spoločnosť HP ohlásila aj spustenie programu HP Sustainability Amplifier, ktorý partnerom umožňuje urýchliť cestu k udržateľnosti a ponúkať ekologickejšie výtlačky.

Neustále inovácie atramentovej tlače

Tlačiarne HP PageWide Web Press, ktoré sú už 40 rokov priekopníkom v odbore atramentovej technológie, využívajú vlastnú technológiu termálnej atramentovej tlače HP, ktorá zaisťuje kvalitu a produktivitu na úrovni ofsetovej tlače s výhodami digitálnej tlače.

„Od prvej atramentovej webovej tlače HP v roku 2009 vytlačili zákazníci spoločnosti HP[ix] na tlačiarňach PageWide viac ako 1 bilión stránok. Naše neustále inovácie po celú túto dobu pomáhali ochrániť investície zákazníkov a pomohli im udržateľne rásť. Dnes predstavujeme nový balíček HP PageWide Plus, ktorý zvyšuje produktivitu, automatizáciu a efektivitu,“ povedala Annette Friskopp, viceprezidentka a generálna riaditeľka HP PageWide.

Aktuálne predstavené vylepšenia HP PageWide Plus:

 • Výkonnostný úsporný farebný režim (EC): poskytuje kvalitu tlače, ktorú zákazníci vyžadujú na rýchlejšie spracovanie – s menším množstvom farebného atramentu a 60 % zvýšením produktivity až na 800 fpm (244 mpm)[x].
 • Dostupnosť riadiacej jednotky Smart Workcell Controller: ponúka významný pokrok v inteligentnej automatizácii a zvýšení produktivity až 15x[xi].
 • Profilovanie farieb v tlači: automatizácia premení profilovanie farieb na prácu trvajúcu menej ako 5 minút, čo je desatina toho, koľko trvá obvykle[xii].

Spoločnosť HP tiež oznamuje dve nové dodatočné funkcie rozširujúce všestrannosť atramentového tlačového stroja HP PageWide Advantage 2200:

 • Využitie ťažších materiálov: umožňuje tlačiarňam používať silnejšie substráty (až do 320 g/m2/18pt[xiii]).
 • Rozpoznávanie znakov tlačených magnetickým atramentom (MICR) pre transakčné tlačové systémy: umožňuje firmám získavať viac špeciálnych úloh a rozširovať ich podnikanie.

Na veľtrhu Drupa 2024 si môžu návštevníci na vlastné oči prezrieť osem automatizovaných výrobných liniek vybavených inováciami HP Industrial, na ktorých sa podieľa viac ako 25 partnerských spoločností a zahŕňajú viac ako 20 jedinečných automatizačných riešení. Ďalšie informácie o HP na veľtrhu Drupa 2024 nájdete na oficiálnych sociálnych sieťach HP Industrial prostredníctvom LinkedIn HP Digital Print.


[i] V porovnaní s ostatnými digitálnymi technológiami na trhu s rezanými hárkami, september 2023.

[ii] Najširší rozsah aplikácií zohľadňuje rozsiahlu podporu substrátov HP Indigo a obrovské množstvo atramentov ElectroInk na základe technických špecifikácií zverejnených výrobcom tlačového stroja, september 2023..

[iii] Režim tlače ECO ponúka trvalé zisky s tenšou vrstvou atramentu. Odhadovaná uhlíková stopa (vypočítaná na prevádzku tlačového stroja vo Francúzsku) zahŕňa hlavné zásoby, spotrebu energie tlačového stroja a dopravu zásob k zákazníkovi.

[iv] Najširší rozsah aplikácií zohľadňuje rozsiahlu podporu substrátov HP Indigo a obrovské množstvo atramentov ElectroInk na základe technických špecifikácií zverejnených výrobcom tlačového stroja, september 2023.

[v] Na základe režimu distribúcie času digitálnej tlače HP Indigo.

[vi] Zníženie spotreby energie o 24 % na jeden hárok v systéme EPM, ktorý vyžaduje 3 separácie oproti 4 separáciám.

[vii] Poskytuje najvyššiu výrobnú rýchlosť 120 metrov/min (400 bežných stôp) pre stredne dlhé a dlhé zákazky. Najvyššie produkčné rýchlosti na základe porovnania špecifikácií tlačových strojov hlavných konkurentov v oblasti digitálnej tlače k septembru 2022.

[viii] Na základe interných údajov: Úspora 3 minút pre každý zistený artefakt.

[ix] Na základe interných údajov spoločnosti HP zhromaždených vo februári 2024 prostredníctvom pripojených tlačových strojov, ktoré vykazujú údaje.

[x] V porovnaní s režimami Performance, Performance HDK a Quality, ktoré dosahujú rýchlosť až 500 fpm (152 mpm), ako bolo zverejnené vo verejných špecifikáciách spoločnosti HP (dátové listy, webové stránky atď.) k februáru 2023. Skutočné rýchlosti/výkon tlače môžu byť ovplyvnené radom faktorov, vrátane konfigurácie tlačového stroja, sušičky a digitálnej prednej časti, rýchlosti tlače, výberu médií, aplikácie tlače a faktorov prostredia.

[xi] Na základe údajov zhromaždených spoločnosťou HP vo februári 2024 o skutočnom a simulovanom koši úloh zákazníkov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia pracovného postupu a koša úloh.

[xii] V porovnaní s ručným nastavením nových farebných profilov. Údaje spoločnosti HP naznačujú, že na tlačovom stroji pripravenom na výrobu je možné s využitím tejto novej funkcie nastaviť nový profil za menej ako 5 minút.

[xiii] Ťažké médiá vyžadujú HP PageWide Advantage 2200 s konfiguráciou 3 zón a aktívnym chladením cez web. Konfigurácia tlače podporuje 40-320 g/m2 a až 18 pt./C1S. Pre médiá s gramážou 40-60 g/m² alebo 250-300 g/m² sa odporúča testovanie podľa konkrétnej aplikácie zákazníka. Médiá v rozmedzí 300-320 g/m2/16-18 pt je možné podporovať na základe testovania špecifických aplikácií zákazníka.

Značky: