Ochrana životného prostredia a udržateľnosť. To sú témy, ktoré v spoločnosti čoraz viac rezonujú a zohrávajú rolu aj vo svete IT. Uvedomuje si to aj spoločnosť HP, ktorá je v tejto oblasti uznávaná za lídra na trhu.

HP v prípade tlače, a s ním súvisiaceho spotrebného materiálu, venuje veľkú pozornosť recyklácii. Tým vytvára podmienky na účinné obehové hospodárstvo. „Udržateľnosť má stále silnejší vplyv aj pri rozhodovaní zákazníkov. Dôležitá už nie je iba kvalita a dobrá cena produktu, ale aj úroveň jeho udržateľnosti s ohľadom na ekológiu,“ hovorí Erika Lindauerová, riaditeľka HP Inc pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Prebiehajú spoločenské zmeny. Mladí ľudia demonštrujú v uliciach za ochranu životného prostredia. Aj firmy stále viac premýšľajú o ekologickom dopade svojich činností. Čo to znamená pre rozhodovanie pri nákupe IT techniky?

Demonštrácie Fridays for Future ľudí prinajmenšom prebrali z letargie a prinútili ich zamýšľať sa nad udržateľnejším využívaním zdrojov. Každé rozhodnutie o nákupe by malo zohľadňovať aj mieru udržateľnosti. Vnímame to už pri výberových konaniach. Otázke udržateľnosti začína venovať pozornosť stále viac verejných inštitúcií i súkromných spoločností. Pri rozhodovaní o nákupe a investíciách sú rozhodujúce náklady – najvyššia kvalita za dobrú cenu – ale teraz začína byť dôležitá aj udržateľnosť dodávateľa a výrobkov.

U veľkých firiem sa to dá ľahko pochopiť. Má to ale z ekonomického hľadiska zmysel aj pre malé a stredné podniky? Napríklad, pri tlači je možné jednoducho ušetriť nákupom neoriginálnych atramentov a tonerov.

To si nemyslím. Pre používateľov je dôležitá vysoká kvalita tlače – živé farby, sýta čierna, ostro vykreslené písmená a dlhá životnosť výtlačkov. Originálny spotrebný materiál HP je navrhnutý na optimálne fungovanie s konkrétnym modelom tlačiarne. Len tak je zaručená najvyššia možná kvalita tlače. Štúdie tiež ukazujú, že používanie spotrebných materiálov od alternatívnych výrobcov vedie k častému výskytu chybne vytlačených výstupov, čoho dôsledkom je opakovanie tlače.

Z ekologického hľadiska to teda nedáva zmysel a v skutočnosti dochádza k nárastu skutočných nákladov na tlač. Pre firmy všetkých veľkostí je tiež dôležité, aby ich dokumenty zostali dobre a dlho čitateľné. Atramenty HP sú certifikované pre tlač dokumentov, čo je zásadne dôležité pri tlačených zmluvách, faktúrach alebo iných dôležitých dokumentoch, ktoré sa musia dlhodobo archivovať.

Erika Lindauerová, riaditeľka HP Inc pre ČR, Slovensko a MaďarskoZdroj: HP
Erika Lindauerová, riaditeľka HP Inc pre ČR, Slovensko a Maďarsko

Dobre, ale ako tieto skutočnosti súvisia so životným prostredím?

Ekologické certifikáty, napríklad Blue Angel, sú platné iba v prípade, že sa tlačiareň používa s originálnym spotrebným materiálom. Len tak sa dá zaručiť, že systém tlačiarne pracuje optimálne a že sú aj pri každodennom používaní v kancelárii splnené prísne kritériá na udelenie certifikátu Blue Angel. Ten hodnotí úroveň spotreby energie, emisií, hlučnosti, životnosti výrobku, recyklovateľnosti a taktiež použitie komponentov, šetrných k životnému prostrediu. Táto prestížna značka reprezentuje jeden z najstarších ekologických certifikátov, vyžadujúcich splnenie veľmi prísnych kritérií

Na čo je potrebné sa zamerať pri vývoji výrobku, ak má získať environmentálny certifikát?

V HP zohľadňujeme udržateľnosť vo všetkých fázach životného cyklu výrobku. Certifikáty sú dôležité na preukázanie tohto prístupu spotrebiteľovi. Udržateľnosť patrí neoddeliteľne k zásadám, ktorými sa popri dôraze na používateľskú prívetivosť a jednoduchosť použitia riadime už pri vývoji našich výrobkov. Pri samotnej výrobe udržateľnosť zahŕňa nielen ekologické, ale aj sociálne otázky. Spoločnosť HP teda napríklad sleduje u svojich dodávateľov pracovné podmienky a zaväzuje ich k dodržiavaniu štandardov HP.

Svoje výrobky vyvíjame tak, aby sme pri ich výrobe mohli vo vyššej miere používať recyklované materiály. Napríklad, naša najnovšia tlačiareň pre malé kancelárie je zo 45 % vyrobená z recyklovaného plastu. V odvetví IT je HP jedným z priekopníkov v používaní recyklovaných materiálov vrátane plastov. Využitie recyklovaných materiálov je zásadnou súčasťou vývoja našich energeticky úsporných a odolných zariadení. Spoločnosť HP zároveň od konca 90. rokov 20. storočia v rámci svojho programu Planet Partners, dostupnom v 74 krajinách sveta, prijíma naspäť staré zariadenia a použitý spotrebný materiál HP. To napr. znamená, že atramentové kazety a tonery, sa takto dostanú na kvalifikovanú recykláciu.

Považujete recykláciu atramentových a tonerových kaziet za ekonomicky výhodnú?

V spoločnosti HP sme sa zaviazali uplatňovať zásady obehového hospodárstva. Podľa nášho názoru je to základný pilier udržateľnej výroby, a to nielen v prípade atramentových a tonerových kaziet. Naším cieľom už dlho zostáva uzavretý systém recyklácie všetkých výrobkov. Preto sme koncom 90. rokov spustili už spomínaný program Planet Partners. Jeho prostredníctvom nám môžu zákazníci použité atramentové a tonerové kazety bezplatne vracať. Zozbierané atramentové kazety HP spracováva v Európe špeciálnym procesom, vyvinutým našou spoločnosťou, aby spĺňal vysoké štandardy HP.

Žiadna z odovzdaných kaziet HP neskončí na skládke. Vzniknuté materiály sa vracajú späť do výrobného cyklu. Pridaním plastov z použitých plastových fliaš vznikajú nové tonerové a atramentové kazety. Veľa plastových fliaš by inak skončilo na skládkach alebo v oceáne – vďaka uzavretému systému recyklácie spoločnosti HP sa však dajú výhodne použiť znova. Túto iniciatívu naďalej rozširujeme. Pripojili sme sa ku konzorciu NextWave Plastics. Tento projekt vytvára prvú sieť dodávateľských reťazcov určených výhradne pre plasty, ktoré by inak skončili v oceáne. Vďaka týmto iniciatívam si spoločnosť HP zaisťuje dodávky už použitých plastov, ktoré sa spracovávajú na opätovné použitie v nových výrobkoch. Podarilo sa nám tak dosiahnuť, že 82 % nových atramentových kaziet HP obsahuje 45 až 70 % recyklovaných materiálov (v závislosti od modelu). V prípade tonerových kaziet obsahuje recyklovaný materiál už každý vyrobený kus.

Keď hovoríme o udržateľnosti v oblasti tlače, nevyhnutne narážame aj na spotrebu papiera a tému odlesňovania. Táto téma bola tiež jednou z hlavných tém nedávnej svetovej konferencie o zmene klímy v Glasgowe. Na čo by sa mali firmy pri výbere papiera do tlačiarní zamerať?

Aj v prípade papiera je každé rozhodnutie o nákupe rozhodnutím o udržateľnosti. Aj tu existujú zodpovedajúce certifikáty, ktoré spotrebiteľovi dokladajú, že papier do tlačiarne pochádza z udržateľne obhospodarovaných lesov. V spoločnosti HP ponúkame iba papier s certifikátom FSC. To ale nie je všetko. Práve sme rozšírili spoluprácu so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Cieľom je chrániť a zachovať lesné oblasti a hospodáriť v nich udržateľným spôsobom. HP venuje 80 miliónov eur na zníženie dopadu papierenskej výroby na lesy. Zároveň, napríklad, s našimi novými smart tlačiarňami v programe HP+ kompenzujeme každú vytlačenú stranu finančnou podporou aktivít na ochranu a výsadbu lesov, čím tiež zmierňujeme dopady používania našich výrobkov na životné prostredie.

Aké ďalšie možnosti si ako výrobca vytvárate na ovplyvnenie udržateľnosti výrobkov?

Inovujeme napríklad obaly. Nielen veľkosť obalu, ale aj použité materiály. Chceme samozrejme zabaliť zariadenie tak, aby bolo chránené pred poškodením pri preprave. To ale neznamená, že musí vznikať obalový odpad. Zameriavame sa na efektívnejšie využitie obalových materiálov tak, aby sa zvýšila miera ich opätovného použitia a recyklácie. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, sú obaly z nasávanej kartonáže, vyrábané z bežného zberového papiera.

To ušetrí 934 ton penových obalov, ktoré by sa recyklovali len veľmi ťažko. Už teraz používame ľahko recyklovateľné obalové výplne z papierových vlákien. Tie chránia zariadenie pred poškodením pri preprave rovnako dobre ako pena, ale sú výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože obvykle obsahujú 100 % recyklovaného materiálu.