Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vedci z Kalifornskej univerzity zistili, ako dokáže hudba ovplyvňovať emócie. Terapia hudbou by mohla pomôcť ľuďom s posttraumatickou stresovou poruchou aj ľuďom, ktorí majú problémy s pamäťou. Na náš mozog a ukladanie spomienok majú totiž veľmi silný vplyv práve emócie a zvuky, ktoré sme v prežitej situácii počuli. Preto má mnoho z nás určitú skladbu spojenú s konkrétnym zážitkom. Možno sme ju v tej chvíli počuli, alebo v nás vyvoláva pocity, ktoré sme v daný moment mali. Tiež máte určité spomienky či emócie spojené s nejakou konkrétnou hudbou? Zaspomínať na príjemné chvíle môžete napríklad aj so slúchadlami Huawei FreeBuds Pro 3, ktoré patria k špičke vo svojej kategórii.

Hoci je pre nás fungovanie ľudskej pamäte v mnohom stále záhadou, počas rokov výskumu sa ukázalo, že práve emočné prežívanie, ako skúmali v štúdii publikovanej v Nature Communications[1] kalifornskí vedci, so spomienkami a s pamäťou veľmi úzko súvisia.

Emočná rovina je v rámci zapamätania udalostí dôležitá, hoci čas ubieha plynule, ľudská pamäť je zložená z jednotlivých udalostí, ktoré nám potom utvárajú v hlave obrázok o tom, čo sme prežili. No na rozdiel od času nefunguje úplne lineárne. Emócie slúžia ako posilňovač pamäte, poskytujú nám kontext a sú kľúčovým prvkom pre našu identitu a porozumenie nám samotným. Silné emócie môžu spomienky zvýrazniť a urobiť ich v našej pamäti výraznejšími. Aj z toho dôvodu môžeme mať problém ich časovo zaradiť.

Ktoré myšlienky uložiť?

Keďže sa s časom informácie hromadia, a nie všetky sú pre fungovanie človeka relevantné, mozog s nimi musí nakladať. V tom nám pomáhajú dva známe procesy. Tie spomienky rozširujú a oddeľujú, akonáhle sa stávajú minulosťou, alebo spomienky spájajú dohromady do jednotlivých epizód.

Do pamäti sa nám tak ukladajú spravidla tie silnejšie spomienky a udalosti, ktoré sú do istej miery úmerné emočnému stavu mysle v danej chvíli. Môžeme si to predstaviť ako také highlights, a to či už tých šťastne prežitých chvíľ, tak aj tých menej šťastných. Táto integrácia spomienok je prvoplánovo zdravým mechanizmom, ale v prípade silných nespracovaných zážitkov môže človeku spôsobovať problémy.

Terapia hudbou

Tu nastupuje terapia pomocou hudby. Ako povedal autor štúdie Mason McClay: hudba, ktorá vyvoláva emócie, dokáže ľuďom pomôcť oddeliť jednotlivé spomienky a uľahčuje im pamätať si, čo videli a kedy to bolo. Zároveň sa vedci domnievajú, že budú schopní pomocou hudby, v prípade traumatických spomienok, „nasadiť“ pozitívne emócie a udalosť znova do pamäte začleniť.

V rámci výskumu si vedci najali profesionálnych hudobných producentov, ktorým zadali vytvoriť melódie, ktoré budú vzbudzovať konkrétne emócie, teda smútok, šťastie a pod. Dobrovoľníkom dali počúvať rôzne emočne zafarbené hudobné prvky a zároveň plniť úlohy na počítači. Jedným z výsledných zistení bolo, že hudba dokáže ľahko zmeniť, ako nakladáme s neutrálnymi zážitkami tým, že je z nich schopná urobiť niečo zapamätateľné.

Riešenie pre ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou

Psychológovia z Kalifornskej univerzity veria, že by toto poznanie mohlo byť užitočné v terapiách pre ľudí trpiacich posttraumatickou stresovou poruchou a depresiou. Vďaka tomu, akým spôsobom sú spomienky v pamäti človeka integrované, je možné jednotlivé spomienky sprístupniť a napomôcť tak ich zdravému spracovaniu. Zle uložené traumatické spomienky sa totiž môžu neočakávane vynoriť a vyvolať dotyčnému nepríjemné pocity.

Predošlé hudobné terapie sa opierajú väčšinovo o príjemný zážitok a radosť, ktorú hudba v pacientovi vyvoláva. Keďže terapia, ktorá by mohla pomocou hudby napomôcť k riešeniu problémov s pamäťou, by bola v tomto ohľade prevratná.

Nielen samotná hudba, ale aj zvuky okolia  značne pôsobia na naše emócie. Či už ide o nepríjemné vŕtanie pri rekonštrukcii u susedov, alebo napríklad hluk v mestskej hromadnej doprave. Pre mnoho ľudí je práve dochádzanie do práce verejnou dopravou nevyhnutnou súčasťou každodennej rutiny. V preplnených prostriedkoch sa hluk z hlásenia zastávok strieda s hlasnými konverzáciami spolucestujúcich a zvukmi dopravného prostriedku. Vďaka slúchadlám Huawei FreeBuds Pro 3 a ich funkcii potlačenia okolitého hluku môže byť cestovanie do práce či do školy tiché a pokojné. Navyše vďaka ich zvukovému systému Hi-Res Dual Driver poskytujú vynikajúci zvukový zážitok. Môžete si tak do uší pustiť akúkoľvek hudbu, a tá bude znieť presne tak, ako má. S FreeBuds Pro 3 bude ukladanie spomienok a zlepšovanie pamäte jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým.


[1] https://www.nature.com/articles/s41467-023-42241-2

Zdroj: ČT24,21.11.2023;

Značky: