Spoločnosť IBM prezentovala na konferencii ThinkSummit na začiatku leta svoje kvantové počítače. Tie sa uplatnia pri realizácií špeciálnych výpočtov v niektorých oblastiach, kde obyčajné počítače nedokážu priniesť výsledok v požadovanom čase. IBM pracuje už dokonca aj na mobilných kvantových počítačoch. Jednotkou v oblasti kvantových počítačov je jeden Qbit.

Kvantový počítač je systém, ktorý funguje na báze kvantovej mechaniky. Zadaním vhodného programu je možné pomocou kvantových počítačov riešiť napr. problém obchodného cestujúceho, ktorý má navštíviť viacero miest vo svete a rieši pritom optimálnu trasu z hľadiska času, nákladov a efektivity. Takýto problém sa dá riešiť klasickým počítačom pre povedzme päť miest, ale pri zvyšovaní počtu miest je už doba výpočtu tak dlhá, že na výsledok si ani nepočkáte. Naopak, kvantový počítač takýto problém vyriešiť behom krátkej chvíľky, za niekoľko minút. O téme kvantových počítačov mal prednášku na IBM ThinkSummite Miroslav Iwachow, ktorý je Q Ambassador vo firme IBM.

Podobne sú kvantové počítače vhodné na riešenie problémov z oblasti chémie, výskumu DNA, analýzu rizík v bankovníctve a pod, pričom na tieto typy úloh neexistuje vo vesmíre dostatok času na výpočet pri klasických počítačoch. Kvantový počítač ich vyrieši napr. za pol hodiny. Je obrovská nádej, že práve pomocou kvantových počítačov sa bude dať nájsť liek proti rakovine.

IBM má v tejto chvíli funkčný kvantový počítač s výkonom 20 Qbitov a ohlásený bol na začiatku tohto roku. Pracuje úplne autonómne ako komplexný stroj. V súčasnosti prebieha vývoj v oblasti rozširovania tohto systému a tvorby algoritmov preň. Nie je ďaleko doba, kedy sa kvantové počítače začnú využívať komerčne.

Kvantové počítače fungujú pri teplote takmer absolútnej nuly a pracuje vo vákuu pod sklenenou obálkou. Treba pripomenúť, že kvantové počítač nenahradia klasické počítače, sú skôr ich doplnkom pre špeciálne prípady.

Viac o téme kvantových počítačov (kvantové počítače sú v čase 3:48)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.