Najnovší výskum spoločnosti IBM v spolupráci s Albertskou univerzitou v kanadskom Edmontone došiel k záveru, že umelá inteligencia a algoritmy strojového učenia dokážu predvídať prípady schizofrénie. 

Schizofrénia je chronická duševná porucha, ktorá postihuje 1% obyvateľov. Pacienti so schizofréniou môžu trpieť halucináciami, bludmi, poruchami myslenia, kognitívnymi poruchami (neschopnosť sústrediť sa) či telesnými postihnutiami (poruchy pohybu).

Nasledujúci inovatívny prístup by mal umožniť využívať nové poznatky na lepšie pochopenie schizofrénie z pohľadu neurobiológie.

Modely vytvorené umelou inteligenciou by mali dopomôcť k nájdeniu objektívnych vzorcov založených na zobrazení nervového systému, ktoré by boli diagnostickými a prognostickými ukazovateľmi schizofrénie.

V rámci štúdie výskumníci spätne analyzovali anonymizované dáta z funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI), skúmali dáta pacientov so schizofréniou a schizoafektívnymi poruchami z výskumnej siete fBIRN, ako aj kontrolnej skupiny zdravých ľudí.

Pri skúmaní skenov 95 účastníkov využili výskumníci technológiu strojového učenia na vytvorenie špeciálneho modelu schizofrénie, za pomoci ktorého identifikovali práve tie prepojenia v mozgu, ktoré sa najčastejšie spájajú s touto chorobou.

Výsledky štúdie tiež preukázali, že aj na oveľa zložitejších dátach, ktoré zobrazujú nervový systém a boli zozbierané z rôznych zdrojov, bol algoritmus strojového učenia schopný rozlišovať medzi pacientami trpiacimi na schizofréniu a kontrolnou skupinou. A to s presnosťou na 74% s využitím korelácií v rámci aktivity pozorovanej v rôznych oblastiach mozgu.

Výskum navyše ukázal, že funkčné sieťové prepojenie by mohlo dopomôcť pri určovaní úrovne závažnosti pri niekoľkých symptómoch, potom čo sa prejavia u pacienta, vrátane nepozornosti, podivného správania, formálnej poruchy myslenia, ale aj chudobného rečového prejavu či nedostatku motivácie.

Zdroj: npr.org

Predvídanie úrovne závažnosti symptómov by mohlo viesť ku kvantitatívnej, na meraniach založenej charakterizácii schizofrénie, čiže zobrazení choroby v určitom spektre.

Cieľom výskumu je však identifikovať a stanoviť objektívne, dátami podložené opatrenia pre určenie mentálneho stavu a aplikovať ich pri analýze psychiatrických a neurologických porúch.

Partnerom rubriky e-Zdravie je mobilná aplikácia Dôvera. Pre viac informácií kliknite sem.

Značky: