IBM otvára v Bratislave Digitálne obchodné centrum

0

Spoločnosť IBM otvára v Bratislave nové Digitálne obchodné centrum – Digital Sales Center.

Investície vynaložené do vybudovania nového centra spoločnosti na Slovensku dosiahli 2,5 milióna dolárov.

Nové centrum digitálneho predaja, zamerané na predaj produktov a služieb v oblasti analytiky, bezpečnosti a cloudu, zásadne mení spôsob komunikácie spoločnosti so zákazníkmi a obchodnými partnermi, naprieč krajinami strednej a východnej Európy. Klientom spoločnosti IBM nové Digitálne obchodné centrum prináša vyššiu mieru personalizácie, inovácií a efektívnu spoluprácu prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych platforiem.

Digitálne obchodné centrum v Bratislave zamestnáva skúsených IT špecialistov, hovoriacich viac ako 20 jazykmi, a je tak jedným z najväčších klientských centier spoločnosti IBM, z pohľadu zastúpených jazykov. Nové obchodné centrum pokrýva svojimi službami takmer 30 krajín strednej a východnej Európy.

ibm_centrum_otvorenie_web2016_3_nowat

Najnovšie investície spoločnosti IBM v oblasti cloudu, spracovania veľkých objemov dát, mobilných a sociálnych technológií zásadne menia spôsob, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme navzájom. Spolu s tým, sú na vzostupe aj digitálne technológie, ktoré zásadne menia očakávania firemných klientov, ktorí vyžadujú, aby spoločnosti s nimi komunikovali iným spôsobom, ako v minulosti.

Nové predajné centrum spoločnosti IBM je reakciou na zmenu v nákupných zvyklostiach zákazníkov, ako aj reakciou na ich rýchlo rastúci záujem, zdieľať svoje názory s IT špecialistami on-line prostredníctvom videokonferencií, online chatov a sociálnych platforiem.

„Digitálna revolúcia mení spôsob nákupného správania a obchodného rozhodovania. Rovnako ako sme boli za posledné roky svedkami zmien v správaní spotrebiteľov, menia sa aj očakávania firemných zákazníkov spoločnosti IBM. Chcú, aby sme ich lepšie poznali, a porozumeli ich požiadavkám. Na základe našich expertných znalostí, im potom môžeme lepšie poskytovať produkty a služby individuálne šité na mieru ich potrebám,“ hovorí  riaditeľ digitálneho predaja spoločnosti IBM pre región Strednej a východnej Európy Catalin Barascu.

Obchodní zástupcovia spoločnosti IBM , pracujúci v novom obchodnom centre, prinášajú klientom spoločnosti IBM pridanú hodnotu v podobe unikátnej zákazníckej skúsenosti – customer experience, ktorá im umožňuje byť v nepretržitom spojení s klientom, či už on-line alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pracovníci nového centra digitálneho predaja využívajú sociálne médiá, mobilné technológie, ako aj pokročilý analytický softvér spoločnosti IBM, aby mohli lepšie identifikovať potreby svojich zákazníkov, a mohli ich oslovovať s cielenou personalizovanou ponukou, zodpovedajúcou ich potrebám.

Zákazníci IBM sa napríklad, už  v súčasnosti, môžu kontaktovať s predajcami spoločnosti IBM, prostredníctvom on-line webinárov, pričom v konverzácii s obchodníkom môžu pokračovať priamo zo svojho mobilného zariadenia, či už prostredníctvom textového chatu, alebo diskusie cez webkameru.

ibm_centrum_web2016_3_nowat

Cieľom týchto inovácií je dosiahnuť ďalšie zvýšenie spokojnosti zákazníkov, so službami spoločnosti IBM, ako aj lepšie výsledky v oblasti predaja, ktoré povedú k vytváraniu unikátnych riešení s vyššou pridanou hodnotou. Digitálne obchodné centrum v Bratislave je súčasťou spoločnosti IBM International Services Centre, spolu s ďalšími medzinárodnými centrami IBM na Slovensku.

„Slovensko má dlhú tradíciu vynikajúcich výsledkov v technických odboroch. Neustále zlepšovanie vzdelávacieho systému je základom, pre vývoj ďalších zručností, tvorbu know-how a výchovu talentovaných, a schopných pracovníkov nielen v IT odvetví. Najnovšia investícia spoločnosti IBM posilňuje naše postavenie lídra medzi technologickými spoločnosťami u nás,“ hovorí Branislav Šebo, generálny riaditeľ spoločnosti IBM Česká republika a Slovensko.

„IBM na Slovensku pokračuje v investíciách, prostredníctvom neustáleho prinášania inovácií na tento trh, aj vďaka vysoko kvalifikovanej a talentovanej pracovnej sile. Slovenský tím manažérov spoločnosti IBM sa významnou mierou podieľal na transformácií lokálneho tímu určeného pre digitálny predaj. A výsledkom tejto transformácie je vznik nového Digitálneho obchodného centra, a pokračovanie investícií spoločnosti IBM na tomto trhu,“ dopĺňa Branislav Šebo.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár