Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V novej správe IDC MarketScape je spoločnosť Ricoh uznávaná za „rozsiahlu odbornú znalosť v priemysle, možnosti riadených služieb a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkom.”

Spoločnosť Ricoh oznámila zistenia novej správy IDC MarketScape, ktorá vyhlásila Ricoh za lídra v oblasti globálnej bezpečnosti tlače a dokumentov. Správa, „IDC MarketScape Celosvetové bezpečnostné riešenia a služby, hardcopy 2019-2020, hodnotenie dodávateľov“[1], sa podrobne zameriava na stratégiu spoločnosti Ricoh a identifikuje spôsoby, ktorými sa spoločnosť odlišuje od konkurencie, čím je pre zákazníka užitočnou pri ochrane, správe a prepájaní systémov, ktoré sú základom moderného podnikania. Podľa IDC MarketScape sú jednotný model zásobovania a prístup zacielený na zákazníka kľúčovými odlišnosťami spoločnosti Ricoh.

Keďže digitálna transformácia sa po celom svete neustále rozmáha, správa IDC MarketScape zistila, že portfólio spoločnosti Ricoh je navrhnuté tak, aby reagovalo v rámci bezpečnosti dokumentov a informácií zákazníkov na „citlivé body a potreby kupujúcich na všetkých úrovniach a veľkostiach spoločností“. [2] Súčasné pracoviská sú prepojené viac než kedykoľvek predtým, čo znamená, že zachovávanie bezpečnosti informácií je ešte väčšou a dôležitejšou úlohou. S týmto vedomím spoločnosť Ricoh uplatňuje viacúrovňový prístup k bezpečnosti, počnúc ochranou zabudovanou na úrovni zariadenia a rozširovaním sa na vonkajšie prostredie tak, aby zahŕňal ochranu siete, bezpečnosť servera, zabudované aplikácie a iné.

„V sumári, rozsiahle odborné znalosti spoločnosti Ricoh, možnosti riadených služieb a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov i naďalej udržiavajú spoločnosť Ricoh na pozícii lídra v poskytovaní ponúk na riešenie bezpečnosti v oblasti tlače a dokumentov,“ vraví Robert Palmer, výskumný viceprezident spoločnosti IDC Imaging, Printing, a Document Solutions group. „Vďaka jednotnému globálnemu modelu zásobovania a prístupom orientovaným na zákazníkov sa spoločnosť odlišuje od konkurencie, čo jej umožňuje ponúkať portfólio riešení a služieb navrhnutých tak, aby riešili akútne problémy zákazníkov a potrieb nákupcov na všetkých úrovniach a vo firmách všetkých veľkostí.“

Spoločnosť Ricoh priamo spolupracuje so zákazníkmi na zabezpečení infraštruktúry tlače a dokumentov, založenej na princípoch a bezpečnosti „CIA“ – na dôvere, integrite a dostupnosti. Dôvera pochádza z rôznorodosti metód a riešení vrátane „pull tlače“, ktorá na spustenie tlačových úloh vyžaduje overenie totožnosti na zariadení. Ricoh sa snaží zabezpečiť integritu dokumentov napríklad tým, že zabráni neoprávnenému použitiu a úprave obsahu. A na dôvažok, spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi na vývoji riešení, ktoré chránia citlivé informácie bez zbytočného obmedzovania prístupu autorizovaným používateľom. Prostredníctvom implementácií na mieru a neustále vyvíjajúcej sa ponuke spoločnosť Ricoh umožňuje pracovníkom bezpečný a intuitívny prístup k informáciám digitálnych pracovísk nezávisle od toho, kde sa nachádzajú.

Správa tiež vyzdvihuje strategické partnerstvá a akvizičnú úlohu spoločnosti Ricoh pri  posilňovaní svojho postavenia v oblasti bezpečnosti. Analytici konkrétne uviedli nedávnu akvizíciu spoločnosti DocuWare ako „vylepšenie portfólia spoločnosti Ricoh“ a rozšírenie dosahu spoločnosti Ricoh na malé a stredné podniky.

„Neustále sa so zákazníkmi rozprávame, posudzujeme vyvíjajúce sa hrozby a využívame znalosť miestneho terénu na vývoj a prispôsobenie riešení, ktoré pomáhajú uchovávať  informácie v bezpečí v rýchlo sa rozvíjajúcom digitálnom svete,“ povedal Yasuyuki Nomizu, hlavný viceprezident spoločnosti, riaditeľ Security Officer, Ricoh Company, Ltd. „Bezpečnosť je práve jednou z oblastí, v ktorej skutočne vyniká prístup spoločnosti Ricoh orientovaný na spätnú väzbu zákazníkov. Predstavuje to prínos v každom aspekte podnikania, ale ak máte taký zložitý a neustále sa vyvíjajúci problém ako bezpečnosť, je to skutočne najúčinnejší spôsob, ako určiť, ktoré riešenia, vlastnosti a funkcie budú mať najväčší vplyv na zachovanie bezpečnosti údajov zákazníkov. Neustále pracujeme na tom, aby sme pochopili rozšírenosť hrozieb a zistili, ako to ovplyvňuje našich zákazníkov s cieľom vývoja proaktívnych opatrení, ktoré pomôžu chrániť ich informácie.“

Najnovšie informácie a postrehy o riešeniach spoločnosti Ricoh nájdete na adrese www.ricoh-europe.com.

1 “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment,” doc #US44911119, December 2019, http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH

2 “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment,” doc #US44911119, December 2019, http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH

 [1] “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment,” doc #US44911119, December 2019, http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH

[2] “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment,” doc #US44911119, December 2019, http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH

Značky: