Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cestovanie v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prejde od 15. novembra 2021 viacerými zmenami a vylepšeniami.

Všetky zastávky regionálnej autobusovej dopravy na znamenie, nočné linky do regiónu, vylepšené taktové cestovné poriadky, nové expresné linky a ďalšie zmeny budú zavedené zároveň s nástupom nového regionálneho autobusového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, ktorý vymení doterajšieho poskytovateľa služby Slovak Lines. Nezmenené ostanú ceny cestovných lístkov a v platnosti ostávajú aj čipové karty vydané doterajším regionálnym dopravcom.

Vylepšené taktové cestovné poriadky, lepšie nadväznosti

K zásadnejším zmenám cestovných poriadkov príde v oblastiach Pezinok, Senec a Šamorín. Autobusy budú jazdiť v pravidelných taktoch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Na viacerých linkách príde ku skráteniu cestovného času, ku zlepšeniu nadväzností medzi autobusmi a vlakmi, a príde aj k previazaniu viacerých autobusových liniek medzi sebou. Vďaka tomu vzniknú nové spojenia, pri ktorých nebude nutné dlhé čakanie pri prestupoch. Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude počas celého dňa sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing IDS BK, ktorý bude môcť okrem iného vypraviť posilový spoj v prípade zvýšeného počtu cestujúcich a ohrozenia ich komfortu alebo aj pozdržať odchod autobusu, ak by malo prísť k strate nadväznosti. 

K úpravám cestovných poriadkov v oblasti Malacky príde o mesiac neskôr – v termíne celoštátnych zmien cestovných poriadkov, od 12. decembra 2021 – v súvislosti so zásadnou zmenou časových polôh vlakov kvôli pripravovanej rozsiahlej modernizácii železničnej trate. 

Nové expresné linky a zastávky

Expresné autobusové linky budú mať pre ľahké rozpoznanie v označení stredovú číslicu 0. Linka 205 bude spájať Bratislavu s Malackami,  209 bude jazdiť do Rohožníka,  506 pôjde cez Modru do Horných Orešian, 605 do Senca a 609 bude jazdiť do Jelky.   

Expresné linky 605 a 609 budú na území Bratislavy premávať po Trnavskej ceste a Rožňavskej ulici, pričom budú zastavovať na nových regionálnych zastávkach – Klientske centrum a Bojnická, ktoré doteraz využívala len bratislavská MHD.

Nočná doprava  

Veľkou novinkou sú nočné spoje, ktoré budú z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú  o 0:35 h zo zastávky Hodžovo nám. Linka s číslom 299 v smere do Malaciek, 598 do Chorvátskeho a Slovenského Grobu, 599 do Modry, 699 do Senca, 798 cez Tomášov do Novej Dedinky a linka 799 do Šamorína. 

Všetky zastávky na znamenie 

Regionálny autobus po novom zastaví na zastávke, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje, čím sa zlepší plynulosť dopravy. Pre cestujúceho to znamená, že má na zastávke stáť tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla videl. Vystupujúci cestujúci dá pred zastávkou znamenie vodičovi stlačením príslušného tlačidla.

Prehľadnejšie cestovné poriadky

Zmenou dizajnu prejdú cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy umiestnené na zastávkach. Ich vzhľad bude rovnaký ako vzhľad cestovných poriadkov liniek bratislavskej MHD. 

Po Bratislave v smere do centra nástup všetkými dverami

Na území Bratislavy v smere z regiónu do centra bude možné nastupovať všetkými dverami, pričom označovanie cestovných lístkov a ich kontrola budú rovnaké, ako v na linkách MHD. Súčasne ostane zachovaný predaj cestovných lístkov u vodiča v hotovosti. Týmto krokom sa výrazne zrýchli vybavovanie cestujúcich na zastávkach a tým aj cestovanie po meste.

V smere z centra do regiónu a pri cestách mimo Bratislavy ostáva súčasný režim nástupu prvými dverami, s kontrolou lístkov vodičom.

Nízkopodlažné autobusy s novým informačným systémom prinesú zvýšený komfort cestovania

Autobusy nového regionálneho dopravcu budú vybavené podľa Technických a prevádzkových štandardov IDS BK. Dopravca môže na spoje využiť len vozidlo, ktoré spĺňa tieto štandardy, alebo poskytuje ešte vyšší štandard. Vozidlá sú rozdelené do štyroch kategórií – MINI, MIDI, STANDARD a STANDARD+. Vozidlá musia umožňovať bezbariérový vstup.

Do prevádzky budú postupne nasadzované nové vozidlá v červenej farbe a so zadefinovaným dizajnom. Do konca I. polroka 2022 budú mať všetky vozidlá jednotný vonkajší vzhľad.

Samozrejmosťou je klimatizácia vozidiel, pripojenie na WiFi a hlásenie zastávok, ktoré boli aj doteraz bežnou súčasťou všetkých vozidiel regionálnej dopravy. Autobusy budú vybavené aj USB nabíjačkami, a vozidlá MINI, MIDI a STANDARD budú mať vzadu úchyty na umiestnenie cyklonosiča pre minimálne 5 bicyklov. 

V autobusoch budú signalizačné zariadenia na informovanie vodiča v prípade potreby zastavenia vozidla, a to tlačidlá STOP na zastavenie na zastávke na znamenie, tlačidlo DVERE na otvorenie dverí, tlačidlo INVALID pre vystupovania zdravotne postihnutej osoby alebo cestujúceho s detským kočíkom, a tiež tlačidlo ALARM pre potreby núdzového zastavenia, ktoré je však umiestnené mimo bežného dosahu cestujúceho. 

Autobusy budú vybavené vonkajšími a po novom aj vnútornými informačnými panelmi, ktoré budú zobrazovať číslo autobusovej linky, konečnú zastávku, presný čas, nasledujúce zastávky v poradí a tarifnú zónu, prípadne iné dôležité dopravné informácie, vrátane možných prestupov a prevádzkových informácií. Súčasťou informačného systému bude aj akustický systém, ktorý cestujúcich v dostatočnej hlasitosti a zrozumiteľnosti informuje o trase spoja a o ďalších informáciách v doprave. Pribudnú aj hlásenia pre nevidiacich.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti budú nové vozidlá vybavené aj kamerovým systémom so záznamom. 

Čipové karty ostávajú v platnosti 

Cestujúci môžu naďalej na cestovanie využívať Elektronickú peňaženku – „kredity“ a Predplatné cestovné lístky (PCL) – „Električenky“ na čipových kartách vydaných dopravcom Slovak Lines, zakúpené do 14. novembra 2021. Zmena dopravcu neovplyvní ich platnosť. 

Od 15. novembra 2021 si budú môcť na tieto karty bez obmedzení dobíjať kredity a kupovať PCL u nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions. 

Ak si po zmene dopravcu budú chcieť na tieto karty dobiť kredit a kupovať PCL cez eshop IDS BK, v automatoch, prípadne na predajniach DPB a ZSSK, budú tak môcť urobiť po prvom priložení karty na niektoré zo zariadení nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions. Celkom postačí priloženie karty pri nástupe do regionálneho autobusu.

Uvedené zmeny a úpravy vychádzajú z Technických a prevádzkových štandardov IDS BK, prebiehajú v súlade s Koncepciou Bratislavskej integrovanej dopravy, a odzrkadlia sa vo zvýšenej kvalite a atraktivite cestovania v Bratislavskom kraji.

Značky: