Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technológia HbbTV 2.0 podporuje titulky nielen pre tradičné vysielanie, ale aj live streaming a obsah na vyžiadanie (video on-demand). Sprístupní tak širší obsah nepočujúcim a ľuďom s nedostatočnými jazykovými znalosťami.

Spoločnosť Samsung predstavila nový formát titulkov HbbTV 2.0, ktorý sprístupní živý streaming a obsah na vyžiadanie nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom. Táto technológia bola prvýkrát predstavená na veľtrhu IFA 2015 v Berlíne v spolupráci s IRT a RBB ako súčasť projektu Pilot-A Hbb4All. Cieľom tohto projektu je zlepšiť poskytovanie širokého spektra prístupových služieb.

Poskytovatelia vysielania v celej Európe usilujú o zavedenie titulkov vo formáte, ktorý by fungoval na rôznych platformách. Umožnili by tak nepočujúcim a nedoslýchavým divákom, alebo divákom s nedostatočnými jazykovými schopnosťami, aby lepšie pochopili obsah vysielania.

Zatiaľ čo technológia titulkovania tradičnej vysielacej platformy je už dobre zavedená, poskytovanie titulkov, ktoré spĺňajú špecifické potreby užívateľov z hľadiska kanála, platformy a diváckych preferencií, je stále výzvou. Poskytovatelia vysielania potrebujú dobre koncipovanú produkčnú a distribučnú stratégiu, ktorá im umožní výmenu titulkov a ich automatické nahradenie. Tak sa im podarí zabezpečiť také prístupové služby, ktoré sú ľahko použiteľné, majú vysokú kvalitu a fungujú na všetkých platformách, ktoré on-demand a IP televízie ponúkajú.

HbbTV 2.0 dodáva podporu EBU-TT-D ako formát titulkov (TTML) pre širokopásmový obsah. On-demand obsah môže byť prepojený s out-of-band EBU-TT-D dokumentmi a obsah založený na MPEG-DASH môže mať vložené EBU-TT-D titulky. To umožňuje generovať titulky pre živý prenos na internete.*

Terminály HbbTV, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, zo svojej podstaty nepodporujú titulky k širokopásmovému obsahu, ale poskytujú dostatočné informácie o polohe prehrávania pre on-demand obsah priamo aplikáciám, takže titulky môžu byť pridané v rámci aplikácie. To poskytuje flexibilitu užívateľom, ktorí si môžu titulky prispôsobiť napríklad z hľadiska veľkosti písma.

Predstavenie formátu HbbTV 2.0 spoločnosťou Samsung je prvá súčasť projektu Pilot-A, ktorý je súčasťou komplexného projektu Hbb4All.

* Zdroj: webové stránky Hbb4All www.hbb4all.eu/home/hbb4allpilots/multiplatform-subtitle-services/

 

Značky: