Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Pre Európsku Úniu sú zelené digitálne zručnosti a IKT odvetvie kľúčové na dosiahnutie cieľov stanovených v Európskej Zelenej dohode.
  • Vyhlásili to zástupcovia priemyslu a politickí predstavitelia inštitúcií EÚ na partnerskom podujatí v rámci Zeleného týždňa EÚ, ktorý sa  organizuje s podporou spoločnosti Huawei a organizácie Global Enabling Sustainability Initiative.

Klimatická zmena a prechod na obnoviteľné zdroje elektriny sú na prvých priečkach politickej agendy Európskej Únie, ktorá je pripravená viesť preteky o uhlíkovú neutralitu a riešiť priemyselné výzvy prostredníctvom Európskej Zelenej dohody.  Na podujatí – Green Digital Skills for Sustainable Value Chains: Bridging the Sustainability Skills Gap ale odborníci zdôraznili aj dôležitosť vzdelávania a rekvalifikácie občanov.

Podujatie podporil aj poslanec Európskeho parlamentu Dino Giarrusso, ktorý varoval, že „dosiahnutie spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 32% do roku 2030 si vyžaduje zvýšenie výroby obnoviteľnej energie a kombinované nasadenie digitálnych riešení na optimalizáciu výroby, distribúcie a spotreby,“ a dodal, že „digitálne technológie dokážu efektívnejšie a spoľahlivejšie integrovať a spravovať decentralizované obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne panely a veterné turbíny.“

Selina Wen, Viceprezidentka Huawei pre verejné záležitosti a komunikáciu v Európe, vyjadrila svoj obdiv nad tým, že „EÚ nevykoľajili nedávne výzvy: práve naopak, pomohli EÚ urýchliť agendu Zelenej dohody,“ a tiež sa zaviazali „pokračovať v inováciách a ruka v ruke spolupracovať s našimi európskymi partnermi na dosiahnutí úspešného zeleného a digitálneho prechodu“. V budúcnosti spoločnosť Huawei zintenzívni svoje školiace úsilie aj v oblasti ekologických zručností pre absolventov IKT na celom svete. Urobí tak aj prostredníctvom svojej vlajkovej lode – iniciatívy na rozvoj talentov – Seeds for the future. Odborníci na udržateľnosť budú stále viac žiadaní, zvyšovať sa bude aj dopyt po programoch rekvalifikácie a nadobúdania nových zručností.

Zástupca Organizácie Spojených národov pre premyslený rozvoj pri EÚ, Christophe Yvetot vysvetlil, že „za posledných 30 rokov medzinárodný obchod vo veľkej miere prispel k zníženiu chudoby. Viac ako miliarda ľudí sa dostala z chudoby práve vďaka účasti v hodnotových reťazcoch. Skutočnosť, že budú teraz profitovať z nových technológií, umožní viacerým spoločnostiam a krajinám prístup k medzinárodnému obchodu.“

Podľa odborníkov je odborná príprava kľúčovým prvkom na zlepšenie konkurencieschopnosti. Zdôrazňujú tiež dôležitosť obehového hospodárstva. Spoločnosť Huawei začlenila obehové hospodárstvo do svojho obchodného modelu s cieľom získať späť čo najväčšiu hodnotu zošrotovaných predmetov. Každá zošrotovaná položka je kategorizovaná podľa fázy životného cyklu a kvality. Týmto spôsobom sa vyradený predmet opäť vráti do obehu. Na konci roka 2021 bola miera opätovného využitia vrátených produktov Huawei 90,4%.

Značky: