Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žiadatelia, ktorí chcú na svoje projekty čerpať zdroje z Európskej únie, a teda obce, mestá, firmy či združenia, nájdu bezplatné poradenstvo už aj v meste Humenné. Práve tu dnes vicepremiér Richard Raši slávnostne otvoril v poradí ôsme Informačno-poradenské centrum (IPC). Nachádza sa v priestoroch Vihorlatského múzea a jeho zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

„Informačno-poradenské centrá majú zmysel a žiadateľom o eurofondy skutočne pomáhajú. Doterajšie výsledky siedmich centier dokazujú ich opodstatnenosť. Až dve tretiny žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú v nich konzultované, sú úspešné,“ povedal vicepremiér Richard Raši, pod ktorého Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) centrá spadajú.

Hlavným cieľom siete IPC je bezplatne poskytovať konzultácie či informácie a pomáhať potenciálnym žiadateľom o eurofondy, aby si pri príprave potrebných podkladov nemuseli hľadať drahých konzultantov. Nemusia sa tak zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť im nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná. Okrem bezplatného poradenstva sieť IPC organizuje informačné semináre, konferencie, workshopy a pravidelne informuje žiadateľov o novinkách v oblasti eurofondov.

Prieskum z roku 2019 ukázal, že klienti sú s činnosťou IPC veľmi spokojní. V roku 2018 ich služby pozitívne ohodnotilo 70 percent potenciálnych žiadateľov, vlani toto percento stúplo na 76. Služby centier sú čoraz viac využívané a získavajú si dôveru svojimi výsledkami. Práve toto bolo dôvodom, pre ktorý sa ÚPVII rozhodol otvoriť ďalšie centrum. Do úvahy prichádzal jeden z okresov v Prešovskom alebo Košickom kraji, pretože okrajové regióny Slovenska treba neustále cielene podporovať.

Sídlo nového IPC sa vyberalo na základe viacerých kritérií. Jednak musí byť čo najdostupnejšie pre potenciálnych žiadateľov a jeho zriadenie musí mať v danom meste zmysel, aby stúpal počet kvalitných projektov financovaných z európskych zdrojov. Posudzovala sa aj jeho geografická poloha, a tak sa úrad rozhodol centrum zriadiť práve v okresnom meste Humenné. Na činnosť novovzniknutého IPC je určená suma 117 000 eur z Operačného programu Technická pomoc, pričom pracovať v ňom budú dvaja zamestnanci dva roky.

„Záujem o poradenskú činnosť a  konzultácie informačných centier je enormný. Považujeme za dobré rozhodnutie zriadiť práve v našom regióne ďalšie takéto centrum  aj vzhľadom na veľkosť a ľudnatosť Prešovského kraja.  Vnímame to ako  dôležitý krok pre lepšiu dostupnosť služieb, ale hlavne zvýšenie šancí pre efektívnejšie a jednoduchšie čerpanie eurofondov žiadateľov aj zo vzdialenejších kútov regiónu,“  uviedol podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Martin Jakubov.

Nové IPC bude už druhé v Prešovskom kraji, a tak bude svoju činnosť koordinovať najmä s centrom v Prešove, ale aj so zvyšnými šiestimi centrami naprieč Slovenskom. Klienti budú mať v novom IPC k dispozícii aj školiacu miestnosť.

„Od vzniku centra v Prešove sme poskytli takmer 900 konzultácií, spoluorganizovali vyše 60 informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 2 400 účastníkov. Konzultácie poskytujme žiadateľom z verejného, neziskového aj súkromného sektora. Veríme, že vytvorením IPC v Humennom sa priblížime viac ľuďom a zlepšíme prístup k informáciám pre potenciálnych prijímateľov pomoci a záujemcov o eurofondy,“ uviedla koordinátorka IPC v Prešovskom samosprávnom kraji Adriána Bezdeňová.

Informačno-poradenské centrá poskytli na národnej úrovni od svojho otvorenia v roku 2016 do konca roka 2019 takmer 5 400 konzultácií. Spoluorganizovali tiež 414 seminárov pre viac ako 16 000 ľudí. Klienti IPC vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy  podali viac ako 3 100 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V databáze centier bolo ku koncu minulého roka 4 300 záujemcov o informácie, pričom odoslali 2 268 hromadných mailov o novinkách v oblasti eurofondov.

Značky: