Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt Informačný systém výstavby sa realizovať nebude. Rozhodli o tom v hlasovaní členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Všetci zástupcovia úradu podpredsedu vlády hlasovali proti. IS výstavby tak, ako je navrhnutý, nereaguje na potreby praxe. Ak by mal byť znova predložený na schválenie, bude treba dopracovať a v niektorých častiach úplne prepracovať štúdiu uskutočniteľnosti,“ povedal podpredseda vlády a predseda riadiaceho výboru Peter Pellegrini.

Šesť zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hlasovalo proti spusteniu Informačného systému výstavby.

Z 18 členov s hlasovacím právom má ÚPVII 6 členov, ďalší členovia zastupujú rezort financií, dopravy, vnútra, Úrad vlády, IT Asociáciu Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, atď.

Informačný systém výstavby mal fungovať ako centrálny informačný systém pre digitalizáciu stavebných a územných povolení pri výkone činnosti stavebných úradov, úradov územného plánovania vrátane ďalších inštitúcií, ktoré sú do procesov zapojené.

Projektom Informačným systém výstavby sa Riadiaci výbor mal zaoberať už koncom minulého roka na decembrovom zasadnutí. Vtedy ho ale Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ako žiadateľ o NFP) z programu stiahlo s tým, že budú ďalej komunikovať s Útvarom hodnoty za peniaze, ktoré vznieslo pripomienky.

Opätovne sa projekt dostal na rokovací stôl Riadiaceho výboru na základe listu Ministerstva dopravy a výstavby SR, v ktorom požiadalo o vyjadrenie k možnosti financovania uvedeného projektu z operačného programu v gescii ÚPVII.

Projekt má hodnotu približne 70 miliónov eur, pričom 28 856 552 eur malo byť financovaných z eurofondového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Značky: