Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa dnes zúčastnil na Digitálnom samite Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. Podujatie otvoril predseda vlády Peter Pellegrini spolu s generálnym tajomníkom OECD Josém Ángelom Gurríom a generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulay.

V paneli venovanom stratégiám pre digitálnu transformáciu vicepremiér Raši oznámil, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) úspešne dokončil prípravy Stratégie digitálnej transformácie Slovenska.  „Musíme si uvedomiť, že nové technológie sú tu najmä pre to, aby nám zlepšovali život a prispievali k ekonomickému, sociálnemu rastu, ako aj k rozvoju životného prostredia a musia byť zároveň udržateľné,” uviedol vicepremiér Raši s tým, že práve preto musíme zmeniť naše myslenie. Blízka budúcnosť si totiž bude vyžadovať nový typ verejných inštitúcií, ako aj novú formu verejných služieb.

Práve dokončená stratégia je podľa jeho slov nástrojom pre lepšie vládnutie. „Mojou ambíciou je mať dokument schválený vládou ešte predtým, ako budeme predsedať Rade OECD na ministerskej úrovni v máji v Paríži,” povedal Richard Raši. Na základe stratégie vznikne úplne nový odborný tím, ktorý bude mať na starosti celú koordináciu digitálnej agendy na Slovensku. Prijímať bude odporúčania od rôznych medzinárodných inštitúcií na čele práve s OECD a zároveň bude dohliadať na implementáciu stratégie a hľadať najlepšie príklady z praxe.

Stratégia je orientovaná predovšetkým na občana. „Presnejšie, je orientovaná na digitálneho občana, ktorý žije lepší život v práci i doma, má bezplatný prístup k vysoko kvalitným verejným službám, je mu poskytovaná lepšia sociálna a zdravotná starostlivosť, a čo je najdôležitejšie, digitálny občan vie sám skontrolovať a má prehľad, aké dáta o ňom štát, ale aj súkromný sektor majú,“ vysvetlil Raši.

Vládny dokument kladie silný dôraz na aplikáciu nových technológií, ako je umelá inteligencia, technológia blockchain či 5G, ako aj superpočítače. Aby však bola digitálna transformácia na Slovensku úspešná, musí byť splnených niekoľko predpokladov. Primárne je to ľudský kapitál, čo znamená, že s digitálnou transformáciou sa vysporiadajú jedine vzdelaní a digitálne zruční občania. Kľúčové je aj dobudovanie infraštruktúry, riešení a systémov, na ktorých bude postavené moderné, digitálne a  dátové hospodárstvo. Tretím dôležitým faktorom je regulačný rámec pre inovatívnu verejnú správu a dátovú ekonomiku. „Aby bolo možné maximalizovať prínosy digitálnej transformácie, je nevyhnutné, aby štáty vzájomne zdieľali dáta naprieč hranicami,“ uzavrel vicepremiér Richard Raši.

 

Pozn.: Digitálny samit OECD je záverečným podujatím dvojročného projektu Going Digital: Transformácia pracujúca pre rast a blahobyt. Stretli sa na ňom tvorcovia politík zodpovední za oblasť digitálnej transformácie hospodárstva, ako aj celej spoločnosti. Slúži na výmenu názorov, zdieľanie postupov a skúseností. Projekt OECD Going Digital začal v roku 2017 a reaguje na súčasnú premenu hospodárskych a sociálnych aktivít na digitálne, online a dátovo orientované. Jeho hlavným cieľom je lepšie pochopiť celú digitálnu transformáciu a pomôcť vytvoriť pozitívnu digitálnu budúcnosť.

 

Značky: