Už sme to počuli z úst odchádzajúceho premiéra Petra Pellegriniho. Z údajov operátorov vieme, že pohyb ľudí na Slovensku poklesol počas tohto týždňa o 30 %. Ak by ľudia požiadavku na obmedzenie pohybu nerešpektovali, štát by prešiel z pozície odporúčaní do roviny príkazov. Podobne je to napr. v Česku.

Čo teda vlastne štát môže vedieť o našom pohybe? A je to vlastne legálne?

Nuž, dobré otázky, ale náročné odpovede. Povedzme si o nich viac.

Predovšetkým, cez operátorov nie je možné sledovať pohyb osôb ale ich mobilných telefónov. Je ale veľký predpoklad, že mobilný telefón nosíte stále so sebou. Ak však máte viacero SIM kariet (súkromnú a firemnú), začína to byť hneď zo začiatku komplikovanejšie a to v prípade, že nechceme sledovať len trendy, ale pristúpiť k individuálnemu vyhodnoteniu pohybu osôb. To pomerne radikálne presadzuje nastupujúci premiér Igor Matovič. Ten chce, aby ľudia dostávali personalizované SMS v prípade, že boli v zahraničí, vrátili sa a majú byť v povinnej domácej karanténe. A dokonca s tým, že sa im bude oznamovať, koľko dní ešte v karanténe musia zostať. Nuž, iste je to výchovné, len je to ľahko povedať a ťažšie realizovať (a pravdepodobne zadarmo). Na Slovensku je aktívnych do 8 miliónov SIM kariet a sledovať ich pohyb teda zase tak jednoduchá úloha, ako to bolo politikmi povedané, veru nie je. Možno nás ale operátori prekvapia a bude to fungovať.

Aj poslanie takejto SMS mohlo znamenať pre veľkých operátorov poriadnu skúšku serverov

Aj poslanie takejto SMS mohlo znamenať pre veľkých operátorov poriadnu skúšku serverov

Ako sa sleduje poloha?

Operátori vedia, kde je daná SIM karta pripojená podľa toho, s ktorou základovou stanicou (BTS – Base transceiver station) komunikuje. Základová stanica je obyčajne umiestnená na strechách vysokých budov a hustota ich osadenia závisí od tohto, v akom území sa nachádza. Vo veľkých mestách ako sú krajské mestá je ich hustota vysoká, na vidieku oveľa redšia. A s tým súvisí aj to, aká je presnosť takejto lokalizácie odvodenej od BTS. V centre Bratislavy to môže byť 200 metrov, na dedine na juhovýchode Slovenska pokojne 5 až 10 km.

Je dôležité vedieť, že operátori nedokážu vyhodnotiť presnú polohu zo snímača polohy, ktorý využíva satelitný navigačný systém (GPS). Tento údaj sa pri bežnej komunikácii do operátorského strediska neprenáša. Dokážu to však aplikácie, ktorým sme takéto povolenie udelili a tých je veru požehnane. Príkladom je aplikácia Zostaň zdravý, ktorá sleduje výskyt koronavírusu vo vašom okolí. V tomto prípade so spracovaním polohy súhlasíte (inak by aplikácia nemala význam) a to je úplne iná situácia ako v prípade operátorov.

Presná poloha, ktorú poskytujú napr. Google mapy

Presná poloha, ktorú poskytujú napr. Google mapy

Pri operátorskom prístupe je veľmi dôležití vedieť aj to, ako štát definoval pohyb – či je to opustenie len jednej BTS stanice, alebo je to opustenie plochy, ktorú vytvárajú viaceré susediace BTS. Druhý (podľa nás pravdepodobnejší) prípad by pri riedko osídlených územiach znamenal (ne)pohyb aj vtedy, ak sa hýbete v rozsahu niekoľkých desiatok km. Inde by to mohlo byť povedzme len 500 metrov.

No a či je to legálne? Ťažko povedať, je to evidentne pre dobro celej spoločnosti, ale v istom zmysle je to spôsob poskytovania „polohy“ používateľa pre iné subjekty (aj keď v tomto prípade pre štát). To môže byť bez predchádzajúceho súhlasu osoby kvalifikované ako porušenie GDPR, resp. ďalších predpisov. Teraz je ale iná situácia, pre zdravotnícke zariadenia je vyhlásený výnimočný stav a všetci vieme, čo sa okolo nás deje. Otázky riešenia GDPR pravdepodobne ustupujú do úzadia.