Anketa, ktorú spustil 17. novembra Peter Pellegrini výrazne viaže pozornosť a ľudia evidentne chcú hlasovať.

Aktualizované 19.11. 2020

Po tom, ako bola spochybnená forma hlasovania pomocou overenia IP adresy prešla strana Hlas na overenie pomocou mailovej adresy. Tú treba pri hlasovaní teraz zadať a na zadanú adresu príde potvrdzovací mail. V našom prípade skončil v spame, ale to je otázka toho, ako máme nastavenú politiku vyhodnotenia spamu. Po overení adresy sme dostali zo stránky hlásenie o započítaní nášho hlasu. Či zostal započítaný aj náš pôvodný hlas zaslaný ešte 18.11. 2021 sme sa nedozvedeli. Nič prirodzene nebráni vyjadriť svoj hlas opakovanie po inou mailovou adresou, ak si vete prečítať odpoveď zaslanú na túto adresu.

Do 19.11. 2020 do 8:41 bolo podľa stránky započítaných 184 310 hlasov. Hlasy pribúdali po opakovanom refrešovaní stránky.


Pôvodná správa:

Ale často nemôžu, lebo namiesto možnosti hlasovať dostanú oznámenie o tom, že už hlasovali. hoci tak nikdy neurobili. Prečo je to tak?

Podmienka ankety je IP adresa, ktorá sa zohľadňuje pri hlasovaní. Z jednej IP adresy je možné hlasovať len jeden krát – uvádza sa v podmienkach ankety, ktorú spustila strana Hlas. Problém je však to, že pripojenie na internet niektorí poskytovatelia na Slovensku predávajú ako zdieľaný. Teda viacero používateľov je pripojených na jednu IP adresu a rýchlosť a kapacita internetovej linky sa medzi nich delí. IP adresa na rozdiel od MAC adresy nie je unikátna pre dané zariadenie, je to identifikácia zariadenia v internetovej sieti. A naozaj sa stáva, že viaceré zariadenia majú pridelenú rovnakú IP adresu. Sociálne siete alebo veľkí internetoví poskytovatelia tento stav riešenia pomocou jedinečného konta ako je Google alebo Apple konto, čo však vyžaduje registráciu a jej overenie. Strana Hlas sa evidentne týmto smerom nechcela vydať.

Preto sa im naozaj môže sať to, že dostanú hlásenie o tom, že už  hlasovali. Hoci v skutočnosti hlasoval ich sused a teda „ich“ IP adresa je už v systéme ankety zaregistrovaná. A zároveň to znamená, že jeden človek s jedným zariadením môže v tejto ankete hlasovať aj viac krát, stačí, aby sa napr. presunul z domova do práce a takto zmenil svoju IP adresu.

Čo robiť? Ak máte takú možnosť, namiesto pevného pripojenia na internet si vyberte mobilné ale skúste hlasovať z iného svojho zariadenia. Je ale úplne jasné, že týmto obmedzením na jednu IP adresu sa podarilo „vystrašiť“ viacero ľudí a treba premyslieť, či je naozaj správne. Podľa hlásenia zo stránky tejto ankety presahuje počet registrovaných hlasov 144 tisíc.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.