Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt informačného systému výstavby sa už javil ako zastavený. Štúdia k nemu však bola opätovne predložená na schvaľovanie na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Zástupcovia občianskeho združenia Slovensko.Digital poukazujú na negatívne hodnotenie projektu v ich metodike Red Flags a žiadajú o jeho definitívne zastavenie a prepracovanie. Projekt informačného systému výstavby (ISV) pripravilo ministerstvo dopravy ešte pod vedením ministra Počiatka. Odborníci zo združenia Slovensko.Digital spolu s Alianciou Fair-play už vo februári 2016 upozorňovali, že ide o nevýhodný nákup a nedostatočne pripravený projekt.

Ministerstvo dopravy napriek tomu v novembri 2017 predložilo na schvaľovanie štúdiu, ktorou sa malo zabezpečiť financovanie projektu z eurofondov. Pripomienky k nej vzniesli IT aktivisti aj odborníci na stavebné konanie. Následne bola štúdia stiahnutá z hlasovania. “Rozhodnutie ministra Érseka stiahnuť projekt z hlasovania sme privítali a vnímali sme ho ako šancu nastaviť projekt kvalitnejšie a pripraviť k nemu lepšie obstarávanie” uviedol Hargaš.

Nezmenená štúdia však bola v pondelok 26.2.2018 opätovne predložená na hlasovanie. “Naše výhrady stále platia – kedže obstarávanie k projektu už prebehlo, analýzy predkladané v štúdii považujeme len za snahu spätne projekt ohnúť a obhájiť“ uviedol Hargaš. Za najväčšie nedostatky projektu odborníci považujú nesprávne nastavené merateľné ukazovatele úspešnosti projektu, nedostatočnú kalkuláciu efektívnosti alebo chýbajúcu legislatívu, ktorá by umožnila zavedenie tak rozsiahleho systému. „Veríme, že členovia riadiaceho výboru, ktorí v týchto dňoch o projekte hlasujú, zohľadnia odborné argumenty k projektu, ktoré zaznievali z viacerých strán a definitívne rozhodnú o jeho zastavení a prepracovaní” uzavrel Hargaš.