Spoločnosti Cisco a Philips sa dohodli na spolupráci pri využívaní technológií internetu vecí pri osvetlení kancelárií. Oslovia tak globálny trh v hodnote 1 miliardy eur. Spoločné riešenie umožní automatizovať osvetľovacie systémy podľa údajov senzorov o tom, koľko ľudí je v miestnosti alebo aká je úroveň vonkajšieho svetla.

Internet vecí (IoT) umožňuje prepojiť doteraz autonómne systémy a tým zvýšiť ich efektivitu. To platí aj pre osvetlenie, na ktoré pripadá až 40 percent spotreby elektriny v kancelárskych budovách. Spoločnosti Cisco a Philips sa preto rozhodli vytvoriť strategickú alianciu, ktorá zabezpečí zapojenie LED svetelných bodov Philips do IP sietí prostredníctvom sieťovej infraštruktúry Cisco. Spoločné riešenie pomôže firmám dramaticky znížiť náklady na energie a celkovú správu budovy až o 80 percent. Prispeje k tomu predovšetkým vyššia energetická úspornosť, efektívnejšie využitie moderných kancelárskych budov a celkové zvýšenie spokojnosti a teda aj produktivity zamestnancov.

 

Výskumy totiž ukazujú, že kvalita osvetlenia môže výrazne ovplyvniť kvalitu a efektivitu práce, ako aj celkovú spokojnosť zamestnancov. Zapojenie svetelných systémov do IT infraštruktúry otvára priestor na omnoho väčšie prispôsobenie ich nastavenia pre každého pracovníka. Pomáha aj omnoho efektívnejšiemu porozumeniu o využívaní priestoru celej budovy. Aj preto je práve osvetlenie jednou z oblastí, kde sa výrazne uplatňuje internet vecí. Vďaka vstavaným senzorom sa z neho stáva inteligentný systém, ktorý dokáže monitorovať a merať okolité podmienky. Napríklad senzory systému sledujúce obsadenie priestorov môžu optimalizovať využitie kancelárskych priestorov a znížiť tak nadbytočné náklady. Rovnako tak si môžu pracovníci v kanceláriách pružne prispôsobovať nastavenie osvetlenia i tepelný komfort podľa svojich vlastných preferencií a potrieb a to dokonca cez svoje smartfóny.

Technologické pokroky neustále menia spôsob nášho vnímania kancelárií. Dostali sme sa do fázy, keď nám technológie umožňujú priestory jednoducho riadiť a meniť tak, aby sa všetci zamestnanci mohli na pracovisku cítiť čo najlepšie a dosahovať pritom čo najlepšie výkony,“ povedal Boris Zupančič z Philips Lightning Solutions. „Naša spolupráca so spoločnosťou Cisco nám otvára ďalší priestor nielen na vytvorenie systému pre efektívne riadenie osvetlenia a používanie pracovného priestoru v kancelárskych budovách, ale dáva veľké možnosti aj samotným zamestnancom. Tí si napríklad môžu nastaviť svoju komfortnú zónu pomocou mobilného telefónu, čo má pozitívny dopad na ich psychiku a celkovú spokojnosť,“ dodáva.

Dôležité je aj využitie LED technológie, ktorá vytvára menej tepla ako konvenčné svetelné zdroje. Svetlá tak možno vstavať do materiálov a štruktúr budov spôsobom, ktorý v minulosti nebol možný. Príkladom môže byť kombinácia akustických funkcií a osvetlenia v svetelných stropoch, ktoré vyžarujú svetlo a zároveň tlmia akustický diskomfort v miestnosti.

Vďaka integrácii osvetľovacích systémov do sieťovej infraštruktúry je možné prepojenie svietidiel so senzormi vnútri budov. Internet vecí v priemysle zvyčajne prináša väčšiu automatizáciu i individualizáciu. Pri osvetlení to platí tiež. Riešenie od Cisco a Philips Lightning umožní veľmi jednoducho nastavovať osvetlenie cez bežnú aplikáciu v počítači či smartfóne a zároveň automatizovať režim na základe informácií zo senzorov,“ vysvetľuje František Baranec, obchodný riaditeľ spoločnosti Cisco Slovensko.

Spoločné riešenie bude zahŕňať sieťové infraštruktúrne prvky spoločnosti Cisco, podporujúce IoT aplikácie. Ide najmä o prepínače radu Cisco Catalyst s podporou napájania prostredníctvom ethernetových portov (Power Over Ethernet), čo umožní ďalšie zjednodušenie infraštruktúry vo veľkých budovách a tým aj ďalšie zníženie nákladov. Bezpečnostné technológie Cisco navyše zaistia odolnosť aj voči pokročilým typom kybernetických útokov.

Značky: