Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa spoločnosti IDC potvrdila, že inteligentné multifunkčné tlačiarne (MFP) pomáhajú novo definovať pracovné postupy s dokumentmi.

Prieskum zistil, že 67 % malých a stredných firiem v Európe má ako hlavnú prioritu zvýšenie produktivity, pričom zdôraznil potrebnosť zlepšenia pracovných postupov s dokumentmi. Napriek tomu, že cloudové služby poskytujú cenovo dostupný prístup k sofistikovaným technológiám, iba jeden z troch podnikov plánuje, ako spravovať narastajúce množstvo informácií v digitalizovanom svete.

Neefektívna práca s dokumentmi podľa štúdie vedie k zníženiu produktivity až o 20 %, čo zodpovedá viac ako dvom pracovným mesiacom ročne. A napriek skutočnosti, že rozvíjajúce sa technológie, ako napríklad mobilita, big data a cloudové služby, zvyšujú požiadavky na zabezpečenie citlivých dát, pri troch štvrtinách malých a stredných podnikov sa zistilo, že nemajú zavedený systém zabezpečenia dokumentov.

Správa spoločnosti IDC označila tieto problémy, ale uvádza i spôsoby, ako zlepšiť a zefektívniť nakladanie s dokumentmi, napríklad pri využití inteligentných multifunkčných tlačiarní, ktoré pomáhajú zlepšovať pracovné postupy a produktivitu. V správe sa uvádza: „Inteligentné tlačiarne, slúžiace ako „vjazdy a výjazdy cloudu“, rozširujú využitie zariadení od primárnej tlače a kopírovania papierových stránok po prispôsobiteľný nástroj digitálnej transformácie, ktorý umožní spoločnostiam informácie obstarávať, integrovať, vyhľadať a odovzdať.“

IDC upozorňuje, že firmy musia urobiť dôležité rozhodnutie týkajúce sa investícií a priorít, ktoré podporujú rast a konkurencieschopnosť. Organizácie by však mali najprv uvažovať o menších investíciách do prispôsobenia nástrojov na spracovanie dokumentov, ktoré ponúkajú dostatočnú automatizáciu a integráciu vedúcu k zvýšeniu produktivity v kratšom časovom horizonte, ako o prechode na rozsiahle a nákladné systémy plánovania podnikových zdrojov (ERP).

To je obzvlášť dôležité pri malých firmách, ktoré si uvedomujú, že interné procesy bránia ich rastu. Pomocou inteligentných multifunkčných tlačiarní môžu tieto podniky získať príležitosť, ako zmierniť tieto tlaky a dosiahnuť významné výhody v rámci pracovných postupov.

„Komplexná správa od spoločnosti IDC identifikuje niekoľko firemných problémov a priorít, ktoré môžu inteligentné multifunkčné tlačiarne vyriešiť,“ hovorí Terry Kawashima, riaditeľ spoločnosti OKI Europe. „Potvrdzuje tiež jasné spojenie medzi inteligentnými zariadeniami a požiadavkami moderných firiem.“

Portfólio inteligentných multifunkčných tlačiarní spoločnosti OKI kombinuje množstvo funkcií pre inteligentnejšie získanie a spracovanie informácií, čo podporuje produktivitu práce. Cenovo úsporné riešenia kombinujú sofistikovaný softvér, pokročilé technológie a otvorenú architektúru (sXP) umožňujúcu bezproblémovú integráciu do existujúcich štruktúr spracovania dokumentov.

Táto vstavaná flexibilita umožňuje rozšírenie funkcií multifunkčnej tlačiarne v zhode s budúcim rastom a novými podnikovými a technologickými trendmi. Reaguje na 70 % európskych malých a stredných podnikov, pri ktorých spoločnosť IDC zistila, že majú záujem o nástroje na automatizáciu firemných procesov pre zvýšenie produktivity zamestnancov.

Značky: