Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spomaľovanie čínskej ekonomiky, zmiešané čísla z USA, odloženie zvyšovania úrokových sadzieb Fedom či ďalšie neočakávané udalosti dodávajú akciovým trhom stále nové impulzy k rastu a poklesu. Je teda teraz tá správna doba investovať? Tí, ktorí už s investovaním majú skúsenosti, vedia, že korekcie či výkyvy sú prirodzenou súčasťou finančných trhov. Nemusia byť strašiakom, ba naopak, môžu ponúkať  ziskové príležitosti.

Investovať sa dá v kombinácií s poistením

Investíciu spojenú s poistením sa dá získať prostredníctvom investičného životného poistenia. Príkladom môže byť investícia do podielového fondu Select Investors CSOB Dobry Start 1. Takúto možnosť klientom ponúkame prostredníctvom 41. emisie investičného životného poistenia MAXIMAL.

MAXIMAL zároveň predstavuje riešenie 2v1. K možnosti zaujímavého zhodnotenia voľných prostriedkov už od 1 000 EUR klient získa zdarma poistnú ochranu pre prípad smrti následkom úrazu až do výšky poistnej sumy 5 000 EUR.

Navyše, pri takejto investícii „zabalenej“ v poistnej zmluve si klient sám určí, komu by bolo vyplatené poistné plnenie v prípade jeho smrti bez dedičského konania. Klient rovnako neplatí pri investičnom životnom poistení žiadne zdravotné odvody.

Ponuka je časovo limitovaná len na upisovacie obdobie do 27.novembra 2015.

Vedeli ste, že:

  • tento druh investičného poistenia využívajú muži a ženy takmer rovnako, rozdiel je len minimálny (muži 49%/ženy 51%),
  • najčastejšie ho uzatvárajú obyvatelia bratislavského regiónu, naopak najmenej Banskej Bystrice a okolia.

Riziká spojené s investičnou stratégiou: Celková investícia tohto fondu do depozitných produktov a/alebo dlhopisov skupiny KBC/ČSOB môže dosiahnuť 100%. Vyplatenie  hodnoty podielov je možné iba v prípade splnenia záväzkov skupiny KBC/ČSOB vo vzťahu k depozitným produktom a/alebo dlhopisom. V prípade nesplnenia záväzkov skupiny KBC/ČSOB a/alebo ČSOB Poisťovne a. s. nemusí byť investovaná suma vrátane výnosov vyplatená v plnej výške, alebo môže dôjsť k časovému oneskoreniu výplaty. S investíciou do produktu MAXIMAL je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Tento dokument slúži len ako marketingové oznámenie o podkladovom aktíve investičného životného poistenia MAXIMAL. Informácie uvedené v  Infoliste netvoria verejnú ponuku na investovanie (uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj produktu MAXIMAL) podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Značky: