Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB v auguste rozširuje paletu svojich investičných produktov o ďalšiu novinku – Dlhopis ČSOB II. 2019. Retailoví klienti tak budú môcť znova využiť limitovanú ponuku investičného produktu v eurách.

Rozumný kompromis výnosu a dostupnosti

„Nové produkty zaraďujeme do ponuky podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch. Klienti v súčasnosti hľadajú možnosti atraktívneho zhodnotenia ich úspor, ktoré však nechcú viazať na príliš dlhé obdobie. V tomto produkte sa nám podarilo pre klientov nájsť rozumný kompromis“ hovorí Dana Škublová, riaditeľka Odboru depozít a platieb pre retail a SME v ČSOB.

Dlhopisy ČSOB II. 2019 predstavujú relatívne bezpečnú formu investície. Ponúkajú investorom príležitosť výhodne zhodnotiť peniaze a získať zaujímavý výnos počas obdobia štyroch rokov. Touto investíciou klient získa:

  • pravidelný výnos, ktorý mu vyplatíme automaticky každý rok,
  • zároveň aj štvrtinu svojej počiatočnej investície (istiny), ktorú mu rovnako vyplatíme automaticky každý rok.
RokVyplácaná hodnota istinyZostatok hodnoty istiny

(pre výpočet kupónu)

Vyplácaný kupón (zo zostatku istiny, bez zrážkovej dane)Splatnosť kupónu a zostatku istinyPríklad:

Investícia 4 000 EUR

Prvý

(5.10.15 – 4.10.16)

25 %100 %0,50 % p.a.5.10.20161 000 EUR (=25 % istiny)

+ 20 EUR (kupón)

Druhý

(5.10.16 – 4.10.17)

25 %75 %1,30 % p.a.5.10.20171 000 EUR (=25 % istiny)

+ 39 EUR (kupón)

Tretí

(5.10.17 – 4.10.18)

25 %50 %1,90 % p.a.5.10.20181 000 EUR (=25 % istiny)

+ 38 EUR (kupón)

Štvrtý

(5.10.18 – 4.10.19)

25 %25 %2,50 % p.a.5.10.20191 000 EUR (=25 % istiny)

+ 25 EUR (kupón)

Výhodou investície do Dlhopisov ČSOB II. 2019 je aj rýchla dostupnosť. Predaj Dlhopisov ČSOB II. 2019 pred splatnosťou by mohol investor zrealizovať za trhovú cenu pomerne rýchlo a jednoducho. Klient by tak v prípade potreby mohol disponovať peňažnými prostriedkami zvyčajne už do 2 pracovných dní. Trhová cena dlhopisu pred splatnosťou môže byť vyššia, rovnaká alebo nižšia ako nadobúdacia cena.

Minimálna investícia je 3 000 eur. S upísaním a vydaním dlhopisov nie sú spojené poplatky.

Podrobnejšie informácie o Dlhopisoch ČSOB II. 2019 ako aj o súvisiacich rizikách sú k dispozícii v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo na www.csob.sk.

Značky: