Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K najvyšším prioritám IT Asociácie Slovenska pre najbližšie obdobie patrí urýchlenie projektov informatizácie pri zachovaní princípov Value for Money a Jedenkrát a dosť.

Viaceré doteraz realizované úspešné projekty ukazujú, že digitalizácia zlepšuje služby občanom aj efektivitu verejnej správy, napríklad pri výbere daní, preto je nevyhnutné pokračovať v rozvoji eGovernmentu v rámci zodpovedajúcich operačných programov,“ uviedol Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska. Pre informáciu, miera čerpania Prioritnej osi č.7 Operačného programu Integrovanej Infraštruktúry sa vo štvrtom roku (zo siedmich) operačného programu pohybuje iba na 7mich percentách z celkového objemu prostriedkov (miera kontrahovania je 14,46%).

Valné Zhromaždenie preto na základe diskusie prítomných členov poverilo Prezídium IT Asociácie Slovenska rozpracovaním a realizáciou návrhu akčného plánu pre akceleráciu projektov informatizácie a  stratégiu súvisiacej pozitívnej komunikácie.

ITAS tiež bude v tomto roku pokračovať v dlhodobom úsilí zlepšiť slovenský systém vzdelávania tak, aby školstvo produkovalo absolventov v súlade s potrebami práce a zabezpečilo dostatok IT špecialistov. „Informatiku dnes študuje šesť percent vysokoškolákov, zatiaľ čo vyše polovica študuje spoločenské vedy. Polovica z nich si po škole nevie nájsť prácu, sú nepoužiteľní, takže končia na úradoch práce, alebo berú prácu stredoškolákom,“ dodáva M. Lelovský.

S tým súvisí druhá úloha, a síce  tlmočenie vláde Slovenskej republiky požiadavky na podstatné zvýšenie financovania informatických študijných odborov ako nevyhnutnú podmienku rozvoja tohto kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky a zdôrazniť pritom nadpriemerný príspevok technologických firiem do štátneho rozpočtu.

IKT sektor sa na tvorbe slovenského HDP podieľa zhruba piatimi percentami, odvody za zamestnancov, dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, sú však podstatne vyššie. Sme presvedčení, že tieto nadpriemerné príspevky by sa mali odraziť na lepšom financovaní vysokých škôl, ktoré sú pre IKT odvetvie kľúčové,“ dodáva M. Lelovský. Toto vyplynulo aj z panelovej diskusie, ktorej sa počas Valného zhromaždenia IT Asociácie Slovenska zúčastnili aj experti z tímu, ktorý pripravuje reformu Učiace sa Slovensko, Prof.Libor Vozár a Milan Ftáčnik ako aj dekani dvoch najvýznamnejších IT fakúlt v Bratislave, Prof. Mária Bieliková, dekanka FIIT STU a Prof. Miloš Oravec, dekan FEI STU.

Novými členmi Správnej rady IT Asociácie Slovenska pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie sa na základe hlasovania valného zhromaždenia stali František Barenec (Cisco), Emil Fitoš (ATOS), Peter Laco (IBM), Erika Lindauerová (HP), Ivan Marták (Orange), Ondrej Smolár (Soitron) a Milan Vašina (Slovak Telekom).