Najväčšie problémy žiakom a študentom spôsobujú úlohy z oblasti kancelárskych nástrojov.

K dnešnému dňu sa do 8. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku zapojilo viac ako 10-tisíc žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, testy však vypĺňali aj zvedavci, ktorí chceli spoznať skutočnú úroveň svojich digitálnych zručností.

Test zatiaľ vyplnilo 10 253 riešiteľov, do testu pre základné školy sa zapojilo 6292 riešiteľov, verziu pre stredné školy  vyplnilo 3961 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 47 %, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 51 %.

Priebežné štatistiky – test pre základné školy

Test zatiaľ vyplnilo viac chlapcov ako dievčat, priemerná úspešnosť dosahuje 51 %. Dievčatám sa však vďaka priemernej úspešnosti 52 % darí viac ako chlapcom.

KrajPriemerná úspešnosťPočet respondentov
Žilinský55%940
Trnavský55%416
Bratislavský53%757
Banskobystrický52%796
Košický50%987
Nitriansky50%544
Trenčiansky49%704
Prešovský47%1078
 

Úspešnosť v kategóriách

I. Internet70%
II. Bezpečnosť43%
III. Komplexné úlohy51%
IV. Kancelárske nástroje41%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete50%

Priebežné štatistiky – test pre stredné a vysoké školy

Test zatiaľ vyplnilo viac mužov ako žien, priemerná úspešnosť dosahuje 47 %. V tejto verzii testu sú úspešnejší muži, ktorí dosahujú priemernú úspešnosť 48 % (ženy 46%).

KrajPriemerná úspešnosťPočet respondentov
Trnavský56%272
Bratislavský52%537
Banskobystrický49%482
Prešovský49%365
Žilinský47%726
Košický45%560
Trenčiansky44%552
Nitriansky40%467
 

Úspešnosť v kategóriách

I. Internet57%
II. Bezpečnosť56%
III. Komplexné úlohy45%
IV. Kancelárske nástroje34%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete43%

Medzi školy s najväčšou účasťou sa zaradili Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica (210 riešiteľov), Gymnázium A. Einsteina, Bratislava (108), Cirkevná ZŠ Narnia, Bratislava (288) či SOŠ, Dubnica nad Váhom (166).

„Vidíme mierne zlepšenie v riešení úloh o kybernetickej bezpečnosti, no stále zaostávajú za očakávaniami. Ako najslabšia sa nám však javí práca s kancelárskymi nástrojmi – je vidieť, že školy žiakov a študentov v tejto oblasti nepripravujú na požadovanej úrovni. Pre nás ako zamestnávateľov je však úroveň pripravenosti v tejto oblasti kľúčová a požadujeme, aby mladí ľudia prišli do praxe s adekvátnymi znalosťami. Je totiž nemysliteľné, aby sa so základnými kancelárskymi balíkmi učili pracovať až po nástupe do práce,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident ITAS Mario Lelovský.

 

Značky: